Follow
Huseyin Bilgin
Title
Cited by
Cited by
Year
Re-evaluation of building damage during recent earthquakes in Turkey
M Inel, HB Ozmen, H Bilgin
Engineering Structures 30 (2), 412-427, 2008
1412008
Structural damages of L'Aquila (Italy) earthquake
H Kaplan, H Bilgin, S Yilmaz, H Binici, A Öztas
Natural Hazards and Earth System Sciences 10 (3), 499-507, 2010
992010
Damage and performance evaluation of masonry buildings constructed in 1970s during the 2019 Albania earthquakes
H Bilgin, N Shkodrani, M Hysenlliu, HB Ozmen, E Isik, E Harirchian
Engineering Failure Analysis 131, 105824, 2022
702022
Comparison of near and far-fault ground motion effects on low and mid-rise masonry buildings
H Bilgin, M Hysenlliu
Journal of Building Engineering 30, 101248, 2020
432020
Model of seismic design lateral force levels for the existing reinforced concrete European building stock
H Crowley, V Despotaki, V Silva, J Dabbeek, X Romão, N Pereira, ...
Bulletin of Earthquake Engineering 19, 2839-2865, 2021
352021
Seismic capacity evaluation of unreinforced masonry residential buildings in Albania
H Bilgin, O Korini
Natural Hazards and Earth System Sciences 12 (12), 3753-3764, 2012
332012
Earthquake performance assessment of low and mid-rise buildings: Emphasis on URM buildings in Albania
H Bilgin, E Huta
Earthquakes and Structures 14 (6), 599-614, 2018
322018
Fragility-based assessment of public buildings in Turkey
H Bilgin
Engineering structures 56, 1283-1294, 2013
322013
The effect of material strength and discontinuity in RC structures according to different site-specific design spectra
E Işık, E Harirchian, H Bilgin, K Jadhav
Res. Eng. Struct. Mater 7, 413-430, 2021
312021
Sözlü sınavların yargısal denetimi
Y Sezer, H Bilgin
Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 2010
272010
Okul öncesi eğitim kurumlarında çalışan öğretmenlerin öğretmenlik tutumlarının incelenmesi
R Zembat, H Bilgin
Ulusal Eğitim Sempozyumu Bildirileri. MU Atatürk Eğitim Fakültesi 18, 20, 1996
251996
DANIŞTAY KARARLARINDA İDARİ BAŞVURULAR
Y Sezer, H Bilgin
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 57 (4), 337-366, 2008
242008
The need for an antibiotic stewardship program in a hospital using a computerized pre-authorization system
BE Şengel, H Bilgin, BÖ Bilgin, T Gidener, S Saydam, A Pekmezci, ...
International Journal of Infectious Diseases 82, 40-43, 2019
182019
Predicting the seismic performance of typical R/C healthcare facilities: emphasis on hospitals
H Bilgin, I Frangu
International Journal of Advanced Structural Engineering 9, 277-292, 2017
17*2017
Seismic performance evaluation of school buildings in Turkey
M Inel, HB Ozmen, H Bilgin
Struct. Eng. Mech 30 (5), 535-558, 2008
172008
Generation of fragility curves for typical RC health care facilities: emphasis on hospitals in Turkey
H Bilgin
Journal of Performance of Constructed Facilities 30 (3), 04015056, 2016
162016
Okul öncesi eğitimde aile ile iletişim ve ailelere rehberlik
H Bilgin
Okul öncesi eğitime giriş, 208-219, 2010
162010
Orta Yükseklikteki Betonarme Binalarin Deprem Performanslarinin Afet Yönetmeliğine Göre Tayini
İ Mehmet, H Bilgin, HB Özmen
Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi 13 (1), 81-89, 2007
162007
Mimar Sinan Yapilarinda Kubbeli Örtü Sistemlerinin Yapisal Analizi
H Bilgin
Selçuk Üniversitesi Mühendislik, Bilim ve Teknoloji Dergisi 21 (3-4), 119-128, 2006
162006
Seismic capacity evaluation of school buildings in Turkey
M Inel, H Bilgin, HB Ozmen
Proceedings of The Institution of Civil Engineers-Structures and Buildings …, 2008
152008
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20