Sibel Tetik DÜNDAR
Sibel Tetik DÜNDAR
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Erzincan Üniversitesi
erzincan.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
An Analysıs Of The Correlatıon Between Statıc Balance Performance And Game Value Scale In Basketball Players
S TETİK, MC KOÇ, Ö ATAR, H KOÇ
Türkiye Kickboks Federasyonu Spor Bilimleri Dergisi 6 (1), 9-18, 2013
21*2013
An Examination of the Impact of Regular Exercise Participation on Blood Platelet Parameters
Ş Kırbaş, S Tetik, E Aykora, B Duran
World Journal of Medical Sciences 12 (2), 79-82, 2015
42015
BASKETBOLCULARDA DİKEY SIÇRAMA PERFORMANSI İLE MÜSABAKA PERFORMANSI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
F Okur, S Tetik, H Koç
Sağlık Bilimleri Dergisi 22 (2), 111-120, 2013
3*2013
An Analysıs Of Anaerobıc Power Values Of Basketball Players Accordıng To Theır League Table Rankıngs
S TETİK, MC KOÇ, A Özdemir, KOÇ Hürmüz
Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi 4 (2), 13-19, 2013
3*2013
Effect Of The Cortısol Hormone On Endurance Traınıngs In The Mornıng And Evenıng
U Dündar, S Tetik, A Yapıcı
Gazzetta Medıca Italıana Archıvıo Per Le Scıenze Medıche 177 (4), 126-33, 2018
1*2018
Analyzing the before and after Effects of Endurance Training on ACTH Hormone
S GÖNÜLATEŞ, S TETİK, U DÜNDAR, Y Tansu, K DÜNDAR
International Journal of Science Culture and Sport 5 (4), 340-346, 2017
12017
An analysis of selected motor characteristics according to age groups in hearing-impaired individuals
S Tetik, H Koç, Ö Atar
Studies on Ethno-Medicine 10 (3), 295-300, 2016
12016
SPORCULARDA 2D:4D PARMAK UZUNLUK ORANLARI İLE MÜSABAKA PERFORMANSI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
S Tetik, H Koç
Sağlık Bilimleri Dergisi 25 (1), 34-40, 2016
1*2016
400 Metre Engelli Koşu Analizi
S Tetik
2019
Yüksek Şiddetli İnterval Antrenmanların (HIIT) Vo2max Değeri Üzerine Etkisi
S Tetik
2019
Ozon (O3) Terapisinin Sporcu Performansına Etkisinin İncelenmesi
S Tetik
2019
Sporcu Performans Testlerinde Kullanılan Bazı Laboratuvar Yöntemlerinin ve Eşitliklerin İncelenmesi
S Tetik
Herkes İçin Spor ve Wellness Araştırmaları 2, 2019
2019
İnterval Antrenman Türevlerinin (HIT-HIIT-SIT) Aerobik Dayanıklılık Fizyolojisi Üzerine Etkisi
S Tetik
2019
The Investıgatıon of The Effects of 9-Week Elastıc Band Exercıses on Physıcal Parameters
S Tetik, D Sevinç
2019
Relationship Between Urea and Creatinine with Plasma Volume Change
S Tetik
Uluslararası Herkes İçin Spor ve Wellness Kongresi, 2018
2018
An Examination of the Physical Parameters and Respiratory Function of Child Gymnasts
S Tetik, D Sevinç
International Journal of Science Culture and Sport 6 (3), 372-379, 2018
2018
THE EFFECTS OF A 12-WEEK STEP-AEROBIC AND PILATES EXERCISE PROGRAM ON THE PHYSICAL PARAMETERS OF SEDENTARY WOMEN
D Sevinç, S Tetik
The Online Journal of Recreation and Sport 7 (3), 20-30, 2018
2018
Özel Yetenek Sınavları İle Alınan Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencileri İle Güzel Sanatlar Fakültesi Öğrencilerinin Çoklu Zeka Alanlarının Karşılaştırılması
S Tetik, K Dündar, U Dündar, S Gönülateş, D Sevinç, T Yaan
Uluslararası Herkes İçin Spor ve Wellness Kongresi, 233, 2018
2018
Beden Eğitimi Ve Spor Bölümlerindeki Öğrencilerin Giriş Mülakat Puanları, YGS Sınavı Başarı Düzeyleri Ve Çoklu Zeka Alanları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
S Tetik, K Dündar, D Sevinç, U Dündar
Uluslararası Herkes İçin Spor ve Wellness Kongresi, 84, 2018
2018
9 Haftalık Elastik Bant Egzersizlerinin Fiziksel Parametreler Üzerine Etkisinin İncelenmesi
D Sevinç, S Tetik
Uluslararası Herkes İçin Spor ve Wellness Kongresi, 93, 2018
2018
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20