Follow
Rüveyda KIZILBOĞA ÖZASLAN
Rüveyda KIZILBOĞA ÖZASLAN
Doç. Dr., Marmara Üniversitesi SBF/Yerel Yönetimler Bölümü
Verified email at marmara.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Kamu tercihi ve anayasal iktisat teorilerinin değerlendirilmesi
R KIZILBOĞA
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi 2 (1), 91-109, 2012
432012
Türkiye'de Çevre Sorunlarinin Çözümünde Yerel Yönetimlerin Rolü ve Önemi/The Roles And Importance of Local Governments In The Solution Of Environmental Problems In Turkey
R KIZILBOĞA, S Batal
Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 (20), 191-212, 2012
402012
6360 Sayılı Kanun’a İlişkin Literatür Taraması
H Akıllı, R Kızılboğa Özaslan
Akdeniz İİBF Dergisi 15, 155-184, 2015
272015
Risk yönetimi ve ülke uygulamalarında risk yönetim modelleri
R Kızılboğa
Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi 4 (7), 82-99, 2012
252012
KALKINMA PLANLARINDA YEREL YÖNETİMLER VE YAPILAN REFORMLAR ÇERÇEVESİNDE MUKAYESESİ/LOCAL GOVERNMENTS IN THE DEVELOPMENT PLANS AND COMPARISON IN THE SCOPE OF REFORMS
RK ÖZASLAN, O ALICI
Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 11 (26), 315-342, 2014
202014
6360 SAYILI KANUN ÇERÇEVESİNDE GÜMÜŞLÜK BELDE BELEDİYESİ’NİN KAPATILMASINA İLİŞKİN YÖRE HALKININ ALGISI
RK ÖZASLAN, H AKILLI, K Özaslan
Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 36 (2), 215-235, 2014
202014
Türkiye de Kırsal Alan Belediyeciliği ve Büyükşehir Belediyelerinde İl Mülki Sınırı Uygulaması
AOV KIZILBOĞA ÖZASLAN Rüveyda
Türk İdare Dergisi, 353-381, 2013
192013
Kurumsal risk yönetimi odaklı iç denetim ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi için bir model önerisi
R Kızılboğa
PQDT-Global, 2012
182012
Geleneksel risk yönetiminden kurumsal risk yönetim sistemine geçiş
R KIZILBOĞA
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 16 (3), 297-316, 2012
132012
Köy İdaresine Yönelik Kanun Tasarisi’ndaki düzenlemeler
R KIZILBOĞA
Öneri Dergisi 9 (35), 183-197, 2011
132011
Etkin Bir İç Kontrol Sisteminin İç Denetim Faaliyetine ve İç Denetçilere Katkısı
R KIZILBOĞA, F Özşahin
Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 6 (2), 220-236, 2013
92013
Belediyelerin Denetiminde Farklı Bir Model Önerisi
R Kızılboğa, OV Alıcı
Mevzuat Dergisi 14 (167), 1-11, 2011
82011
Kurumun Sürdürülebilirliğinde “İtibar Riski” Yönetiminin Yeri ve Önemi
RK ÖZASLAN, FÖ Koç
Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 9 (1), 273-283, 2016
72016
Türkiye’de yerel yönetim Bakanlığı deneyimi ve günümüzdeki gerekliliğinin sorgulanması
RK Özaslan, OV Alıcı
Turkish Studies International Periodical For The Languages, Literature and …, 2015
72015
İÇ DENETİM SİSTEMİNDE DENETÇİLERİN BAĞIMSIZLIK VE TARAFSIZLIĞININ ÖNEMİ
R KIZILBOĞA
Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler Dergisi 1 (1), 107-119, 2013
72013
Su kayıplarının önlenmesinde teknoloji kullanımı: Büyükşehir Belediyelerinde SCADA uygulaması
H Akıllı, R Özaslan Kızılboğa
Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi …, 2017
62017
Türk Belediyecilik Sisteminde Uygulanan Hükümet Sistemi ve Bir Model Önerisi
KÖR ERYİĞİT Burak Hamza
Strategic Public Management Journal 3, 116-123, 2017
52017
Belediyelerin Birleşmesinin Nüfus Gelir Kamu Harcamaları Katılım Hizmet Kalitesi ve Vatandaş Memnuniyeti Üzerindeki Etkisi
KÖ Rüveyda.
Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi 7, 151-163, 2015
52015
İKİ KADEMELİ BÜYÜKŞEHİR YÖNETİM SİSTEMİNİN YARGI KARARLARI KAPSAMINDA İNCELENMESİ,
AOVKÖ Rüveyda
Belediyelerin Geleceği ve Yeni Yaklaşımlar, 255-267, 2017
4*2017
Su ve Kanalizasyon İdarelerinin Performans Göstergelerinin Uygulanabilirliğinin Analizi
RK ÖZASLAN, OV ALICI
Strategic Public Management Journal 4 (8), 35-51, 2018
22018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20