Ömer Turunç
Ömer Turunç
Antalya Bilim Üniversitesi
antalya.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
BaşlıkAlıntı yapanlarYıl
Çalışanların algıladıkları örgütsel destek ve iş stresinin örgütsel özdeşleşme ve iş performansına etkisi
Ö Turunç, M Çelik
Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler …, 2010
1532010
Algılanan örgütsel desteğin çalışanların iş-aile, aile-iş çatışması, örgütsel özdeşleşme ve işten ayrılma niyetine etkisi: Savunma sektöründe bir araştırma
Ö Turunç, M Çelik
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 14 (1), 209-232, 2010
1292010
Örgütlerde gelişim kültürü ve algılanan örgütsel desteğin iş tatmini ve iş performansına etkisi: Güvenin aracılık rolü
İ Akkoç, A Çalişkan, Ö Turunç
Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler …, 2012
822012
Bilgi teknolojileri kullanımının işletmelerin örgütsel performansına etkisi
Ö Turunç
Sosyal Bilimler, 2006
652006
Bilgi teknolojileri kullanımının işletmelerin örgütsel performansına etkisi
Ö Turunç
Sosyal Bilimler, 2006
652006
Duygusal emek ve psikolojik sıkıntı: iş-aile çatışmasının aracılık etkisi.
M Çelik, Ö Turunç
Istanbul University Journal of the School of Business Administration 40 (2), 2011
582011
İş tatmini-kişi örgüt uyumu ve amire güven-kişi-örgüt uyumu ilişkisinde dağıtım adaletinin düzenleyici rolü
Ö Turunç, M Çelik
ISGUC The Journal of Industrial Relations and Human Resources 14 (2), 57-78, 2012
412012
İş tatmini-kişi örgüt uyumu ve amire güven-kişi-örgüt uyumu ilişkisinde dağıtım adaletinin düzenleyici rolü
Ö Turunç, M Çelik
ISGUC The Journal of Industrial Relations and Human Resources 14 (2), 57-78, 2012
412012
ÖRGÜTSEL PERFORMANSIN ARTIRILMASINDA MOTİVASYONEL DAVRANIŞLARIN ROLÜ: YENİLİKÑİLİK VE GİRİŞİMCİLİĞİN ARACILIK ROLÜ
A ÇALIŞKAN, İ Akkoç, Ö Turunç
Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi …, 2011
412011
ÖRGÜTSEL PERFORMANSIN ARTIRILMASINDA MOTİVASYONEL DAVRANIŞLARIN ROLÜ: YENİLİKÑİLİK VE GİRİŞİMCİLİĞİN ARACILIK ROLÜ
A ÇALIŞKAN, İ Akkoç, Ö Turunç
Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi …, 2011
412011
Organizasyonlarda kontrol algılamalarının örgütsel özdeşleşme ve iş performansına etkisi
Ö Turunç
CÜ İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 11 (1), 251-269, 2010
362010
İş-aile yaşam çatışmasının iş tatmini ve örgütsel bağlılık üzerine etkileri: İş stresinin aracılık rolü
Ö Turunç, A Erkuş
Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2010
342010
The impact of perceived organizational support on work–family conflict: Does role overload have a mediating role?
S Gurbuz, O Turunc, M Celik
Economic and Industrial Democracy 34 (1), 145-160, 2013
332013
Örgütsel adaletin çalışanların örgütsel özdeşleşme ve işten ayrılma niyetine etkisi: örgütsel özdeşleşmenin aracılık rolü
Ö Turunç
ISGUC The Journal of Industrial Relations and Human Resources 13 (1), 143-166, 2011
322011
The role of organizational trust, Burnout and interpersonal deviance for achieving organizational performance
M Çelik, Ö TURUNÇ, M BEGENİRBAŞ
International Journal of Business and Management Studies 3 (2), 179-189, 2011
302011
Dönüşümcü Liderlik ve Örgüte Güvenin Kariyer Memnuniyetine Etkisi: Lider-Üye Etkileşiminin Aracılık Rolü.
U Avci, Ö Turunç
Journal of Alanya Faculty of Business/Alanya Isletme Fakültesi Dergisi 4 (2), 2012
292012
Dönüşümcü Liderlik ve Örgüte Güvenin Kariyer Memnuniyetine Etkisi: Lider-Üye Etkileşiminin Aracılık Rolü.
U Avci, Ö Turunç
Journal of Alanya Faculty of Business/Alanya Isletme Fakültesi Dergisi 4 (2), 2012
292012
Örgütsel adalet ve örgütsel bağlılık arasındaki ilişkilerde içsel ve dışsal iş tatmininin aracılık rolü: Bankacılık sektöründe bir araştırma
A Erkuş, Ö Turunç, R Yücel
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi 6 (1), 245-270, 2011
282011
The relationship between burnout and emotional labour of the employees in hospital sector
M Çelik, A Tabak, MP Uysal, U Sigri, O TURUNC
International journal of business and management studies 2 (1), 47-54, 2010
282010
Gelişim kültürü ve lider desteğinin yenilikçi davranış ve iş performansına etkisi: İş-aile çatışmasının aracılık rolü
İ Akkoç, Ö Turunç, A Çalişkan
ISGUC The Journal of Industrial Relations and Human Resources 13 (4), 83-114, 2011
262011
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20