Follow
Tansu Özbaysal
Tansu Özbaysal
Verified email at omu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
MARKALAŞMANIN ULUSLARARASILAŞMAYA ETKİSİ: TURQUALITY ÖRNEĞİ
T Özbaysal, M Onay
Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 181-198, 2018
212018
Adım adım yeni dünya düzeni: Çin BKBY projesi
N Altun, İ Kurt, T Özbaysal
Gümrük ve Ticaret Dergisi 8 (26), 81-93, 2021
82021
Sürdürülebilir kalkınma bağlamında teknolojik ilerlemenin değerlendirilmesi: Toplum 5.0
İ Kurt, T Özbaysal, N Altun
Fiscaoeconomia 8 (1), 256-276, 2024
12024
İnovasyonun İhracat Performansına Etkisinde Entelektüel Sermayenin Aracılık Rolü Üzerine Bir Araştırma
T Özbaysal, S Alkibay
İşletme Araştırmaları Dergisi 15 (4), 2922-2941, 2023
2023
Covid 19 Pandemisi Sürecinde Lojistik ve İlgili Bazı Sektörlerde İşe Alım Kriterlerinin Tespiti: Karşılaştırmalı Bir Çalışma
Z Gültekin, T Özbaysal
İşletme Araştırmaları Dergisi 14 (3), 2253-2269, 2022
2022
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–5