Follow
Tansu Özbaysal
Tansu Özbaysal
Verified email at omu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
MARKALAŞMANIN ULUSLARARASILAŞMAYA ETKİSİ: TURQUALITY ÖRNEĞİ
T Özbaysal, O Meltem
Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 181-198, 2018
222018
Adım Adım Yeni Dünya Düzeni: Çin BKBY Projesi
N ALTUN, K İpek, T ÖZBAYSAL
Gümrük ve Ticaret Dergisi 8 (26), 81-93, 2021
72021
İnovasyonun İhracat Performansına Etkisinde Entelektüel Sermayenin Aracılık Rolü Üzerine Bir Araştırma
T Özbaysal, S Alkibay
İşletme Araştırmaları Dergisi 15 (4), 2922-2941, 2023
2023
Covid 19 Pandemisi Sürecinde Lojistik ve İlgili Bazı Sektörlerde İşe Alım Kriterlerinin Tespiti: Karşılaştırmalı Bir Çalışma
Z Gültekin, T Özbaysal
İşletme Araştırmaları Dergisi 14 (3), 2253-2269, 2022
2022
Sürdürülebilir Kalkınma Bağlamında Teknolojik İlerlemenin Değerlendirilmesi: Toplum 5.0
K İpek, T ÖZBAYSAL, N ALTUN
Fiscaoeconomia 8 (1), 256-276, 0
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–5