Takip et
Ali Tosun
Ali Tosun
Pamukkale Üniversitesi Eğitim Yönetimi Doktora Öğrencisi
posta.pau.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
OKULLARIN DNA PROFİLLERİ İLE ÖĞRETMENLERİN ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
A Tosun
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 19 (3), 1115-1127, 2019
182019
Okulların DNA profili ile okul içi politik davranışlar arasındaki ilişki
BA Bostancı, T Akçadağ, Ü Kahraman, A Tosun
Journal of Human Sciences 13 (3), 5693-5705, 2016
182016
Yönetici gözüyle dezavantajlı okullar: sosyal adaletin sağlanması için çözüm önerileri
A Tosun, MH Ay, S Koçak
Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi 8 (3), 980-999, 2020
152020
Okul yöneticilerinin çatışma yönetim stilleri ile örgütsel sağlık arasındaki ilişki
K Çelik, A Tosun
Adıyaman University Journal of Educational Sciences 9 (1), 99-121, 2019
15*2019
Okul yöneticilerine göre değişen denetim uygulamaları: Karşılaştırmalı bir analiz
A Tosun, O Aydan
Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 48, 303-320, 2020
112020
Y. & Karaca, O.(2016). Öğretmenlerin politik yetileri ile akademik iyimserlikleri ve işe karşı olumlu duygu durumları arasındaki ilişki
AB Bostancı, AG Tosun
3 nd Eurasian Educational Research Congress (08-10 Haziran 2015). Muğla …, 0
9
School Administrator’s Management Capabilities of Teacher Differences
AB Bostanci, C Kalsen, A Tosun, Ö Dogan
International Journal of Progressive Education 16 (1), 138-151, 2020
62020
The relationship between school administrators' conflict management styles and organizational health
K Çelik, A Tosun
Adıyaman Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 2019
62019
Öğretmenlerin politik yetileri ile akademik iyimserlikleri ve işe karşı olumlu duygu durumları arasındaki ilişki
AB Bostancı, A Tosun, Y Gidiş, O Karaca
3nd Eurasian Educational Research Congress. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi …, 2016
52016
The relationship between schools' DNA profiles and political behavior in school Okulların DNA profili ile okul içi politik davranışlar arasındaki ilişki
AB Bostancı, T Akçadağ, Ü Kahraman, A Tosun
Journal of Human Sciences 13 (3), 5693-5705, 2016
42016
OKUL ŞEFFAFLIK ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
A Tosun, K Çelik
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 102-126, 2022
32022
Örgütsel şeffaflık, örgütsel güven ve örgüt sağlığının okul etkililiğine etkisi
A Tosun, K Çelik
Korkut Ata Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 1471-1490, 2022
22022
Schools as family-friendly organizations from teachers’ perspectives
A BOZKURT BOSTANCI, Y Gidiş, A Tosun
Hacettepe Egitim Dergisi 37 (4), 2022
12022
Disadvantaged schools from the perspective of administrator: Solutions for social justice
A Tosun, MH Ay
Journal of Qualitative Research in Education 8 (3), 2020
12020
Changing supervision practices according to school principals: A comparative analysis
A Tosun, A Ordu
PAMUKKALE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-PAMUKKALE UNIVERSITY, 2020
12020
Atypical Presentation of Posterior Reversible Encephalopathy Syndrome in a Patient Diagnosed with Postpartum Gestational Hypertension
SK Erkoç, Ü Kayacan, A Can, HE Çöplüoğlu, A Tosun
Turkish Journal of Anaesthesiology and Reanimation 43 (2), 119, 2015
12015
The Relationship between Organizational Trust and Job Satisfaction: A Meta-Analysis Study
A Tosun
International Journal of Educational Studies and Policy (IJESP) 3 (2), 69-83, 2022
2022
Postpartum Dönemde Gestasyonel Hipertansiyon Tanısı Alan Hastada Atipik Prezentasyon Gösteren Posterior Reversible Ensefalopati Sendromu.
SK Erkoç, Ü Kayacan, A Can, HE Çöplüoğlu, A Tosun
Turkish Journal of Anesthesia & Reanimation 43 (2), 2015
2015
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Hacettepe University Journal of Education e-ISSN: 2536-4758
M SOYCAN, E BABACAN
International Journal of Educational Studies and Policy (IJESP)
A Tosun
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20