ÖZCAN ÇETİNKAYA (Ozcan CETINKAYA)
ÖZCAN ÇETİNKAYA (Ozcan CETINKAYA)
Trakya Üniversitesi Keşan MYO
Verified email at trakya.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Bir kolun hareketlerini takip eden dört dönel mafsallı robot kolu tasarımı ve deneysel araştırılması
Ö Çetinkaya
Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008
52008
The control of a five-axis robotic arm and its experimental application
O Cetinkaya, H Kuscu, K Kilicaslan
Journal of Mechatronics and Artificial Intelligence in Engineering 1 (2), 83-92, 2020
2020
Asynchronous Motor Control Using Control Panel
O Cetinkaya, H Kuscu
Pulse 2, 20kHz, 0
Control of robot arm by using reference arm and LabVIEW
O CETINKAYA, H KUSCU
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–4