Gözde YILMAZ
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Does the use of English-language questionnaires in cross-national research obscure national differences?
AW Harzing
International Journal of Cross Cultural Management 5 (2), 213-224, 2005
2102005
Security in a sea of insecurity: job security and intention to stay among service sector employees in Turkey
IU Zeytinoglu, A Keser, G Yılmaz, K Inelmen, A Özsoy, D Uygur
The International Journal of Human Resource Management 23 (13), 2809-2823, 2012
602012
Job satisfaction, flexible employment and job security among Turkish service sector workers
IU Zeytinoglu, G Yılmaz, A Keser, K Inelmen, D Uygur, A Özsoy
Economic and Industrial Democracy 34 (1), 123-144, 2013
422013
İstihdam Edilebilirlik: Degisim Kiskacinda Birey
G YILMAZ
Bursa: Ekin Yayinevi, 2009
18*2009
Elektronik performans izleme sistemlerinin çalışanlar ve işletmeler üzerindeki etkileri
G Yılmaz
İstanbul Ticaret Üniversitesi, 2005
152005
Çalışma yaşamında davranış: Güncel yaklaşımlar
A Keser, G Yılmaz, S Yürür
Umuttepe Yayınları, 2012
142012
The relationships of job and life satisfaction with intention to leave among unionized hotel employees in Turkey
S Yorgun, G YILMAZ, A Keser
ISGUC The Journal of Industrial Relations and Human Resources 11 (2), 55-68, 2009
142009
Internationalization of firms from new emerging markets in other new emerging markets: Opportunity development of a Turkish Firm in Romania
G Yilmaz, A Bengtson, A Hadjikhani
Procedia-Social and Behavioral Sciences 195, 982-992, 2015
132015
Personel Seçim Sürecinde İşveren Markalama ve Örgütsel Çekiciliğin Önemi
EG Yılmaz, G., Yılmaz
Yönetimde İnsan Kaynakları Çalışmaları, 2010
10*2010
Call center work from employer and employee perspective: two field studies from Turkish banking sector.
G Yılmaz, A Keser
Industrial Relations and Human Resources Journal 8 (2), 22-35, 2006
82006
Antecedents of Union Commitment in Turkish Food and Transportation Sector.
A Keser, G Yilmaz, S Köse
Calisma Ve Toplum 40 (1), 2014
72014
Bullying among Turkish bank employees and its relation with sick leave
G Yilmaz, A UZUNÇARŞILI-SOYDAŞ
Proceedings of Asia Pacific Management Conference, 1 4, 2006
72006
Çok Uluslu İşletmelerde İzlenim Yönetimi ve Kurumsal İmaj Oluşumuna Katkısı
G Yılmaz
Çok Kültürlü Ortamlarda Halkla İlişkiler, Kurumsal İletişim ve Yönetim Ed …, 2005
72005
İşe bağlanma (engagement)
A Keser, G Yılmaz
Çalışma Yaşamında Davranış: Güncel Yaklaşımlar, 2009
42009
Impact of job satisfaction (JS) facets on intent to leave (ITL) for human resources experts (HRE): A study from Turkey
A Keser, G Yilmaz
Economic and Social Development: Book of Proceedings, 569, 2016
32016
Tracking the Aftermath of a Corporate Scandal from a Network Perspective: The Case of Roche in Turkey
G Yilmaz, EG Yilmaz, S Bahadirli, NT Uraltaş
Business, Society and Politics, 2012
12012
From New Emerging to New Emerging Markets Stuck in between Opportunity and Risk: Internationalization of Turkish Firms in Romania
G YILMAZ, A HADJIKHANI, A BENGTSON
JOURNAL OF EAST-WEST BUSINESS, 2020
2020
Kişilerarası İlişkilerde Sevgi iletişimi ve Sevgi Mübadele Teorisi
G YILMAZ
İletişim Araştrımaları ve Medya Analizleri Bulgular-Eleştiriler, 54-77, 2019
2019
Business in Politics
A Hadjikhani, G Yılmaz
The Sage Encyclopedia of Political Behavior, 71-72, 2017
2017
Duygusal ve Sosyal Bulaşma
EG Yılmaz, G Yılmaz
Davranış Bilimleri, 2017
2017
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20