Follow
Fatih AYDOĞDU
Fatih AYDOĞDU
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi
Verified email at erzincan.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Ebeveyn tutumlarının çeşitli değişkenler açısından değerlendirilmesi
F Aydoğdu, M Dilekmen
Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi 11 (2), 2016
2402016
Effect of coding and robotic education on pre-school children’s skills of scientific process
S Turan, F Aydoğdu
Education and Information Technologies, 1-11, 2020
732020
Augmented reality for preschool children: An experience with educational contents
F Aydoğdu
British Journal of Educational Technology 53 (2), 326-348, 2022
522022
Dijital oyun oynayan çocukların dijital oyun bağımlılıklarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi
F Aydoğdu
Ulakbilge Sosyal Bilimler Dergis 6 (31), 1-18, 2018
47*2018
Uses of Augmented Reality in Preschool Education
F Aydoğdu, M Kelpšiene
International Technology and Education Journal 5 (1), 11-20, 2021
342021
Göçmen aile çocuklarının uyum düzeylerine sosyal uyum eğitim programının etkisinin incelenmesi
F Aydoğdu
Ulusal Tez Merkezi, 2019
182019
Engelli çocuklarda oyun ile ilgili yapılan lisansüstü tezlerdeki eğilimler
F Gürsoy, F Aydoğdu, B Aysu, N Aral
Çocuk ve Gelişim Dergisi 2 (4), 44-57, 2019
172019
Sınıf, okul öncesi ve özel eğitim öğretmenlerinin aile katılımına ilişkin tutumlarının incelenmesi
F Aydoğdu, D KILIÇ
Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 (1), 265-274, 2016
16*2016
4-6 Yaş çocukların dijital oyun bağımlılıklarında kardeş etkisi: Nomofobi, akıllı telefon kullanma, dijital oyun oynama
F Aydoğdu
Çocuk ve Gelişim Dergisi 4 (7), 34-49, 2021
152021
Göçmen çocukların kaygı düzeylerinin karşılaştırmalı incelenmesi
Fİ Gürsoy, F Aydoğdu, B Aysu, N Aral
Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi 6 (3), 113-127, 2017
152017
Depremin Küçük Çocuklar Üzerindeki Etkileri ve Müdahale Programları
F Aydoğdu, A Fofana
1 st International Conference on Trends in Advanced Resear, 20-25, 2023
132023
Türkiye’de Artırılmış Gerçeklikle İlgili Eğitim Alanında Yapılan Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi
F AYDOĞDU
Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama 11 (2), 338-357, 2021
12*2021
Bebeklerin sağlığı ve gelişimi ile ilgili geleneksel uygulamalar
F Gürsoy, F Aydoğdu, A Burçin, A Neriman
Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi 11 (Ek …, 2020
122020
Developing a Peer Relationship Scale for Adolescents: a validity and reliability study
F Aydoğdu
Current Issues in Personality Psychology 9 (1), 2022
112022
An investigation into the relationship between self-perception and sexual development in children attending preschool education
F Aydoğdu, F Gürsoy, N Aral
European Early Childhood Education Research Journal 29 (6), 828-841, 2021
102021
İlkokul öğrencilerinin anneleriyle geçirdikleri boş zamanların annelerin görüşlerine göre incelenmesi
F Aydoğdu, M Dilekmen
Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 49-63, 2018
102018
Çocuk evinde kalan çocukların karşılaştıkları sorunların ve beklentilerinin incelenmesi
F AYDOĞDU
Ankara Sağlık Bilimleri Dergisi 5 (1), 63-71, 2016
102016
Toplumsal Cinsiyet Rollerinin Gelişimi ve Cinsel Eğitim
F Aydoğdu
Çocuk Gelişimi -2, 71-90, 2017
92017
Sosyal Uyum Ölçeği: Ölçek Geliştirme Çalışması
F Aydoğdu, F Gürsoy
Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 14 (31), 1-20, 2020
82020
Okul öncesi öğretmenlerin özel gereksinimli çocukların tanılanması konusundaki görüşlerinin incelenmesi
F Aydoğdu, A Akalın, B Polat, N İrice, M Akpınar
MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 5 (4), 13-21, 2016
8*2016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20