Follow
İsmail AY
Title
Cited by
Cited by
Year
Rehberlik ve Psikolojik Danışma alanındaki araştırma eğilimleri: Bir içerik analizi
İ SEÇER, İ AY, C OZAN, BY YILMAZ
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi 5 (41), 49-60, 2014
972014
Yatılı ilköğretim bölge okullarındaki öğrencilerin benlik saygılarının incelenmesi
İ Seçer, AB İlbay, İ Ay, M Çiftçi
Sakarya University Journal of Education 1 (3), 61-73, 2012
282012
Yatılı İlköğretim Bölge Okulları ile Normal İlköğretim Okulları II. Kademe Öğrencilerinin Saldırganlık Düzeyleri Açısından Karşılaştırılması
İ Ay
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2004
142004
Üniversite Öğrencilerinin Psikolojik Yardım Gereksinimlerine İlişkin Öznel Faktörlerin İncelenmesi
İ Ay
Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2014
132014
Adapting Depression and Anxiety Questionnaire for Children into Turkish: Reliability and Validity Studies.
I Ay, I Secer, MK Simsek
International Education Studies 10 (3), 185-193, 2017
102017
The Examination of the Burnout Levels of Psychological Counselors According to Perceptions of School Environment.
I Seçer, B Alver, İ Ay, M Çiftçi, M Dilekmen, S Akbaba
International Online Journal of Educational Sciences 5 (1), 2013
62013
Grup Rehberlik Programının İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Güvengenlik Düzeylerine Etkisi
İ Seçer, S Akbaba, İ Ay
Gaziantep University Journal of Social Sciences 13 (1), 245-2457, 2014
5*2014
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE ALGILANAN SOSYAL DESTEK VE GÜVENGENLİK İLE PSİKOLOJİK YARDIM GEREKSİNİMLERİNİN İNCELENMESİ
İ Akeren, İ Ay
Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi 8 (2), 1222-1248, 2019
42019
LİSE ÖĞRENCİLERİNDE YAŞAM AMAÇLARI VE UMUDUN ÖZNEL İYİ OLUŞLA İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ
E Deniz, İ Ay
Educational Academic Research, 144-160, 2024
3*2024
Zorba ve mağdur olan ortaokul öğrencilerinin psikolojik dayanıklılıklarının incelenmesi
B Gündüz, İ Ay
Fikriyat (Siirt Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler …, 2021
32021
Exploring the relationship between cognitive flexibility and mindfulness with self-regulation in university students
İ Ay
Afr Educational Res J 11 (3), 460-7, 2023
22023
Toplumsal Cinsiyet Algısı ve Bilişsel Çarpıtmaların Sosyal Kaygı Üzerindeki Yordayıcı Etkisinin İncelenmesi (Investigating the predictive effects of gender perceptions and …
Ş Bilgiz Öztürk, İ Ay
JOURNAL OF HIGHER EDUCATION AND SCIENCE (YUKSEKOGRETIM VE BILIM DERGISI) 10 …, 2020
22020
Investigating the subjective factors related to the need for psychological help of the college students
İ Ay
22014
Investigating The Self-Esteem of Elemantary Boarding Scholls' Students
İ Seçer, A İlbay, İ Ay, M Çiftçi
Sakarya University Journal of Education 2 (1), 61-73, 2012
22012
Parent-Child Interaction Therapy
S Ulaş, İ Seçer, İ Ay
Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar 15 (4), 644-651, 2023
12023
Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Öz Yeterlik İnançlarının Toplumsal Cinsiyet Rolleri Açısından İncelenmesi
ŞB ÖZTÜRK, A BALCI, AY İsmail
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 41 (1), 91-113, 2021
12021
Toplumsal cinsiyet algısı ve bilişsel çarpıtmaların sosyal kaygı üzerindeki yordayıcı etkisinin incelenmesi
ŞB Öztürk, İ Ay
Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 234-241, 2020
12020
Investigating the predictive effects of gender perceptions and cognitive distortions on social anxiety
ŞB ÖZTÜRK, AY İsmail
Journal of Higher Education and Science 10 (2), 234-241, 0
1
Examination of the Relationship Among Grit, Life Goals and Success in High School Students
Z Dörtyol, İ Ay
Scientific Works of Interregional Academy of Personnel Management …, 2023
2023
Öz-Düzenleme Ölçeği’nin Türkçe Uyarlaması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
İ Ay
Journal of Psychometric Research 1 (1), 28-40, 2023
2023
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20