Follow
Dr. BAHADIR YILDIZ
Dr. BAHADIR YILDIZ
Asst. Prof.@ Hacettepe University
Verified email at bahadiryildiz.net - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Üç-boyutlu sanal ortam ve somut materyal kullanımının uzamsal görselleştirme ve zihinsel döndürme becerilerine etkileri
B YILDIZ
Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
992009
Üç-boyutlu sanal ortam ve somut materyal kullanımının uzamsal yeteneğe etkileri
B Yıldız, H Tüzün
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 41 (41), 2011
93*2011
Türkiye’de bilim ve teknoloji politikaları: 1963’den 2013’e kalkınma planlarına genel bir bakış
B Yıldız, H Ilgaz, SS Seferoğlu
Akademik Bilişim 10, 12, 2010
562010
A Model Proposal on ICT Integration for Effective Mathematics Instruction Etkili Matematik Öğretimi için BİT Entegrasyonu Model Önerisi
B YILDIZ, YK USLUEL
Hacettepe University Journal of Education [Hacettepe Üniversitesi Eğitim …, 2016
23*2016
Oyun Ögeleri İle Zenginleştirilmiş Matematik Etkinliklerinin, Öğrencilerin Başarı, Tutum ve Motivasyonları Üzerine Etkisinin İncelenmesi
S Galiç
Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2020
172020
Etkili matematik öğretimi için BİT entegrasyonu model önerisi
B Yıldız
Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2013
162013
Bilgi Ve İletişim Teknolojilerinin Öğrenme Öğretme Sürecine Entegrasyonu: Süreçle İlgili Kontrol Listesinin Geliştirilmesi.
Y Koçak Usluel, B Yıldız
X. Ulusal Fen ve Matematik Eğitimi kongresi, 2012
14*2012
Disiplinlerarası öğretim yaklaşımı: Bilgi işlemsel düşünme ve FeTeMM
B Yıldız
Pegem Atıf İndeksi, 319-339, 2018
132018
Investigating Teachers' Expectations from a Professional Development Program for Integrated STEM Education.
F Mumcu, N Atman Uslu, B Yildiz
Journal of Pedagogical Research 6 (2), 44-60, 2022
122022
Teacher development in integrated STEM education: Design of lesson plans through the lens of computational thinking
F Mumcu, NA Uslu, B Yıldız
Education and Information Technologies 28 (3), 3443-3474, 2023
82023
Integration of computational thinking into STEM activities: An example of an interdisciplinary unplugged programming activity
F Özdinç, G Kaya, F Mumcu, B Yıldız
Science Activities 59 (3), 151-159, 2022
72022
Design thinking in mathematics education: The minecraft case
MN Köroğlu, B Yildiz
Technology, Innovation and Special Education Research Journal 1 (2), 2021
52021
Ortaokul ve lise öğrencilerinin matematiksel kavram yanılgılarına yönelik Türkiye’de yapılan çalışmaların sistematik derlemesi
B Yıldız, G Demirci, K Akdeniz, S Galiç, S Güneş, T Kavuncu, TM Yıldız, ...
Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 17 (3), 535-556, 2021
42021
Developing the attitude scale for Arduino use in courses.
B Yıldız
Ilkogretim Online 19 (2), 2020
42020
The Effects of Activities Enriched with Game Elements in Mathematics Lessons
S Galiç, Y Bahadır
Innoeduca. International Journal of Technology and Educational Innovation 9 …, 2023
32023
Gerçekçi matematik eğitiminin çarpanlar ve katlar konusundaki öğrenci başarısına ve matematiğe karşı tutumuna etkisi
R Bal
Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2021
22021
Nitel araştırmalarda geçerlik ve güvenirlik stratejileri değerlendirme çerçevesi
P Uzun, E Avcı, S İğrek, ÖÜB Yıldız
İçinde Eğitim ve Bilim-7,(Edt. Aysel Kızılkaya Namlı), 7-23, 2021
22021
Planning Implementation Evaluation (PIE) Integration Model
B Yıldız
VARIOUS ASPECTS OF ICT INTEGRATION IN EDUCATION FARKLI YANLARIYLA EĞİTİMDE …, 2017
22017
Matematik Dersinde Merak Duvarı Kullanımı ve Bilgi İşlemsel Düşünme Becerisine Etkisi
S Galiç, B YILDIZ
12021
Does Scratch teach only programming?
S Galiç, B Yıldız
Technology, Innovation and Special Education Research Journal 1 (1), 1-25, 2021
12021
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20