Takip et
MERAL TANER DERMAN
MERAL TANER DERMAN
Bursa Uludağ Üniversitesi
uludag.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Farklı sosyoekonomik düzeylerde okulöncesi eğitimi alan ve almayan ilköğretim birinci sınıf öğrencilerinin dil gelişimlerinin cinsiyete göre karşılaştırılması
M TANER, HA BAŞAL
Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 18 (2), 395 - 420, 2005
1812005
Okulöncesi çocuklarında gözlenen davranış problemleri ile ailelerinin anne-baba tutumları arasındaki ilişki
MT Derman, HA Başal
Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2 (1), 115-144, 2013
1532013
Cumhuriyetin ilanından günümüze Türkiye’de okul öncesi eğitim ve ilköğretimde niceliksel ve niteliksel gelişmeler
M Taner Derman, HA Başal
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 3 (11), 560-569, 2010
1492010
Okulöncesi çocuklarında gözlenen davranış problemleri ile ailelerinin anne-baba tutumları arasındaki ilişki
M Taner Derman, HA Başal
Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2 (1), 115-144, 2013
812013
ÇOCUKLARIN EMPATİ BECERİ DÜZEYLERİNİN AİLESEL ETMENLERE GÖRE BELİRLENMESİ
AGDMT DERMAN
The Journal of Academic Social Science Studies 6 (6 Issue 1), 1365-1382, 2019
682019
Altı yaş grubu çocukların problem çözme stratejileri ve bunlarla ilgili öğretmen ve müfettiş algıları
M Altun, N Dönmez, H İnan, M Taner, Z Özdilek
Uludağ Üniversitesi, 2001
572001
Okulöncesi eğitimi alan ve almayan farklı sosyo-ekonomik düzeylerdeki ilköğretim birinci sınıf öğrencilerinin dil gelişimlerinin karşılaştırılması
M Taner
PQDT-Global, 2003
482003
'Otoriter've'Demokratik'Tutuma Sahip Ebeveynleri Olan 5-6 Yaş Çocuklarının Evcilik Oyunlarında Üstlendikleri Roller
HA Başal, PB Kahraman, MT Derman, Ö Kahraman, H Sümer
Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 3 (2), 384-409, 2014
382014
Farklı Sosyoekonomik Düzeylerdeki 10-11 Yaş Cocuklarına Uygulanan Empati Eğitim Programının Saldırganlık Düzeyleri Uzerindeki Etkisi
MT Derman
PQDT-Global, 2011
352011
The levels of anxiety and hopelessness of primary education children with speech disorders and of their parents
N İpek, MT Derman, Ö Sadioğlu
Elementary Education Online 9 (1), 2010
292010
The effect of play-based math activities on different areas of development in children 48 to 60 months of age
M Taner Derman, E Şahin Zeteroğlu, A Ergişi Birgül
SAGE Open 10 (2), 2158244020919531, 2020
272020
Determining the Opinions of Preschool and Primary School Teacher Candidates on Creativity and Metaphorical Perception.
E Sahin Zeteroglu, Y Dogan, M Taner Derman
Educational Sciences: Theory and Practice 12 (4), 3135-3152, 2012
252012
Okul öncesi çocukların empati bölümleri ile annelerinin ebeveyn tutumları arasındaki ilişkinin incelenmesi
MT Derman, Ş Türen, T Buntürk
Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi 4 (3), 336-368, 2020
242020
Sokakta çalıştırılan çocukların benlik saygısı, denetim odağı ve umutsuzluk düzeyleri
HA Başal, MT Derman, P Peymi
E-Journal of New World Sciences Academy (NWSA) 5 (1), 89-106, 2010
202010
Okul öncesi eğitimi öğrencilerinin akademik başarıları ile mezun oldukları lise türü ve mezuniyet dereceleri arasındaki ilişki
HA Başal, M Taner
Proceedings of OMEP Dünya Konsey Toplantısı ve Konferansı, 482-489, 2003
202003
Determining the information literacy skills of teacher candidates for the sustainability of quality in education
Ö Sadioğlu, N İpek, MT Derman
Procedia-Social and Behavioral Sciences 1 (1), 1455-1459, 2009
142009
The impact of empathy education programme which was performed on 10-11 year old children from different socioeconomic levels on the aggression level
MT Derman, HA Başal
Procedia-Social and Behavioral Sciences 141, 1049-1053, 2014
132014
Early Childhood Education Teachers' Strategies Use in Order to Prevent Aggressive Behaviors in Classes: The Case of Turkey.
MT Derman
Universal Journal of Educational Research 5 (7), 1127-1136, 2017
112017
10-11 YAŞ ÇOCUKLARININ SALDIRGANLIK VE UMUTSUZLUK DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ
MT DERMAN
The Journal Of Academic Social Science Studies 6 (6 Issue 2), 879-889, 2019
92019
Opinions of play in turkish fathers
NH Korkmaz, MT Derman
Procedia-Social and Behavioral Sciences 141, 1182-1186, 2014
92014
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20