Follow
MERAL TANER DERMAN
MERAL TANER DERMAN
Bursa Uludağ Üniversitesi
Verified email at uludag.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Farklı sosyoekonomik düzeylerde okulöncesi eğitimi alan ve almayan ilköğretim birinci sınıf öğrencilerinin dil gelişimlerinin cinsiyete göre karşılaştırılması
M TANER, HA BAŞAL
Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 18 (2), 395 - 420, 2005
1822005
Cumhuriyetin ilanından günümüze Türkiye’de okul öncesi eğitim ve ilköğretimde niceliksel ve niteliksel gelişmeler
M Taner Derman, HA Başal
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 3 (11), 560-569, 2010
1572010
Okulöncesi çocuklarında gözlenen davranış problemleri ile ailelerinin anne-baba tutumları arasındaki ilişki
MT Derman, HA Başal
Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2 (1), 115-144, 2013
1562013
Okulöncesi çocuklarında gözlenen davranış problemleri ile ailelerinin anne-baba tutumları arasındaki ilişki
M TANER DERMAN, HA BAŞAL
Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2 (1), 115-144, 2013
792013
ÇOCUKLARIN EMPATİ BECERİ DÜZEYLERİNİN AİLESEL ETMENLERE GÖRE BELİRLENMESİ
AGDMT DERMAN
The Journal of Academic Social Science Studies 6 (6 Issue 1), 1365-1382, 2019
652019
Altı yaş grubu çocukların problem çözme stratejileri ve bunlarla ilgili öğretmen ve müfettiş algıları
M Altun, N Dönmez, H İnan, M Taner, Z Özdilek
Uludağ Üniversitesi, 2001
562001
Okulöncesi eğitimi alan ve almayan farklı sosyo-ekonomik düzeylerdeki ilköğretim birinci sınıf öğrencilerinin dil gelişimlerinin karşılaştırılması
M Taner
PQDT-Global, 2003
512003
'Otoriter've'Demokratik'Tutuma Sahip Ebeveynleri Olan 5-6 Yaş Çocuklarının Evcilik Oyunlarında Üstlendikleri Roller
HA Başal, PB Kahraman, MT Derman, Ö Kahraman, H Sümer
Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 3 (2), 384-409, 2014
392014
Farklı Sosyoekonomik Düzeylerdeki 10-11 Yaş Cocuklarına Uygulanan Empati Eğitim Programının Saldırganlık Düzeyleri Uzerindeki Etkisi
MT Derman
PQDT-Global, 2011
352011
The levels of anxiety and hopelessness of primary education children with speech disorders and of their parents
N İpek, MT Derman, Ö Sadioğlu
Elementary Education Online 9 (1), 2010
292010
Determining the Opinions of Preschool and Primary School Teacher Candidates on Creativity and Metaphorical Perception.
E Sahin Zeteroglu, Y Dogan, M Taner Derman
Educational Sciences: Theory and Practice 12 (4), 3135-3152, 2012
252012
The effect of play-based math activities on different areas of development in children 48 to 60 months of age
M Taner Derman, E Şahin Zeteroğlu, A Ergişi Birgül
SAGE Open 10 (2), 2158244020919531, 2020
242020
Okul öncesi çocukların empati bölümleri ile annelerinin ebeveyn tutumları arasındaki ilişkinin incelenmesi
MT Derman, Ş Türen, T Buntürk
Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi 4 (3), 336-368, 2020
222020
Sokakta çalıştırılan çocukların benlik saygısı, denetim odağı ve umutsuzluk düzeyleri
HA Başal, MT Derman, P Peymi
E-Journal of New World Sciences Academy (NWSA) 5 (1), 89-106, 2010
212010
Okul öncesi eğitimi öğrencilerinin akademik başarıları ile mezun oldukları lise türü ve mezuniyet dereceleri arasındaki ilişki
HA Başal, M Taner
Proceedings of OMEP Dünya Konsey Toplantısı ve Konferansı, 482-489, 2003
172003
The impact of empathy education programme which was performed on 10-11 year old children from different socioeconomic levels on the aggression level
MT Derman, HA Başal
Procedia-Social and Behavioral Sciences 141, 1049-1053, 2014
132014
Determining the information literacy skills of teacher candidates for the sustainability of quality in education
Ö Sadioğlu, N İpek, MT Derman
Procedia-Social and Behavioral Sciences 1 (1), 1455-1459, 2009
132009
Opinions of play in turkish fathers
NH Korkmaz, MT Derman
Procedia-Social and Behavioral Sciences 141, 1182-1186, 2014
122014
Early Childhood Education Teachers' Strategies Use in Order to Prevent Aggressive Behaviors in Classes: The Case of Turkey.
MT Derman
Universal Journal of Educational Research 5 (7), 1127-1136, 2017
112017
10-11 YAŞ ÇOCUKLARININ SALDIRGANLIK VE UMUTSUZLUK DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ
MT DERMAN
The Journal Of Academic Social Science Studies 6 (6 Issue 2), 879-889, 2019
102019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20