Ali C. Gedik (orcid.org/0000-0003-2769-0753)
Ali C. Gedik (orcid.org/0000-0003-2769-0753)
Department of Musicology, Dokuz Eylul University, Turkey
deu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Pitch-frequency histogram-based music information retrieval for Turkish music
AC Gedik, B Bozkurt
Signal Processing 90 (4), 1049-1063, 2010
922010
Three dimensions of pitched instrument onset detection
A Holzapfel, Y Stylianou, AC Gedik, B Bozkurt
IEEE Transactions on Audio, Speech, and Language Processing 18 (6), 1517-1527, 2009
922009
Evaluation of the makam scale theory of Arel for music information retrieval on traditional Turkish art music
AC Gedik, B Bozkurt
Journal of New Music Research 38 (2), 103-116, 2009
252009
Automatic classification of Turkish traditional art music recordings by Arel theory
AC Gedik, B Bozkurt
Proceedings of the fourth Conference on Interdisciplinary Musicology (CIM08) 2, 2008
222008
Classification of Turkish songs according to makams by using n grams
A Alpkoçak, AC Gedik
Proceedings of the 15. Turkish Symposium on Artificial Intelligence and …, 2006
182006
Klasik Türk Müziği kayıtlarının otomatik olarak notaya dökülmesi ve otomatik makam tanıma
B Bozkurt, AC Gedik, A Savacı, MK Karaosmanoglu, ME Özbek
Tübitak Projesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, İzmir, 2007-2010, 2010
162010
Automatic Classification of 10 Turkish Makams
AC Gedik, C IŞıKHAN, A Alpkoçak, Y Özer
Proc. Int. Cong. on Representation in Music & Musical Representation, İstanbul, 2005
132005
Reflections on Popular Music Studies in Turkey http://dx. doi. org/10.5429/2079-3871 (2011) v2i1-2.6 en
AC Gedik
IASPM Journal 2 (1-2), 51-56, 2012
72012
An automatic transcription system for Turkish music
B Bozkurt, AC Gedik, MK Karaosmanoğlu
2011 IEEE 19th Signal Processing and Communications Applications Conference …, 2011
72011
TMVB: Klasik Türk Müziği icra analiz çalısmaları için bir veri bankası
B Bozkurt, AC Gedik, MK Karaosmanoğlu
Türk Müziğinde Uygulama-Kuram Sorunları ve Çözümleri-Uluslararası Çağrılı …, 2008
72008
Automatic transcription of traditional Turkish art music recordings: A computational ethnomusicology appraoach
AC Gedik
İzmir Institute of Technology, 2012
52012
Music information retrieval for Turkish music: problems, solutions and tools
B Bozkurt, AC Gedik, MK Karaosmanoglu
2009 IEEE 17th Signal Processing and Communications Applications Conference …, 2009
52009
Türkiye’deki Politik Müziğin Değişimi Üzerine Bir Tartışma Çerçevesi:‘Ey Özgürlük!’
AC Gedik
Gelenek: Aylık Marksist Dergi, 61-82, 2009
52009
Türk Müziği için Müzik Bilgi Erişimi: problemler, çözüm önerileri ve araçlar
B Bozkurt, AC Gedik, MK Karaosmanoğlu
17th Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU), 804-807, 2009
52009
Popüler müzikte beğeni farklılıkları: Bir fMRI çalışması
AC GEDİK
DEÜ Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2007
52007
Klasik Türk Müziği için Otomatik Notaya Dökme Sistemi
B Bozkurt, AC Gedik, MK Karaosmanoğlu
IEEE 19th Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU …, 2011
42011
A study of fret positions of tanbur based on automatic estimates from audio recordings
AC Gedik, B Bozkurt, C Cirak
Proc. CIM09 (Conference on Interdisciplinary Musicology), 26-29, 2009
42009
Made in Turkey: Studies in Popular Music
AC Gedik
Routledge, 2017
32017
Marksizm’in doğa bilimlerinden kopuşunu müzik bilimleri tarihi üzerinden düşünmek
AC Gedik
Marksizm Bilime Yabancı mı?, 137, 2014
32014
Class Struggle in Popular Musics of Turkey: Changing Sounds from the Left
AC Gedik
Made in Turkey, 89-106, 2017
22017
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20