Follow
HAVA GÖKDERE ÇİNAR
HAVA GÖKDERE ÇİNAR
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Verified email at uludag.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN BESLENME ALIŞKANLIKLARI
N ÖZYAZICIOĞLU, HG ÇINAR, G Buran, D Ayverdi
Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 12 (2), 34-40, 2010
562010
Hemşirelik öğrencilerinde akıllı telefon ve internet bağımlılığı ile üst ekstremite fonksiyonel aktivite düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi
D Yılmaz, HG Çinar, N Özyazıcıoğlu
Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 8 (3), 34-39, 2017
402017
Evaluation of students' knowledge about paediatric dosage calculations
N Özyazıcıoğlu, Aİ Aydın, S Sürenler, HG Çinar, D Yılmaz, B Arkan, ...
Nurse education in practice 28, 34-39, 2018
362018
Yoğun bakım hemşirelerinin ekip çalışması tutumlarının incelenmesi
F Düzgün, DU YILMAZ, D Karaman, HG Çinar, Y Dikmen, D YILMAZ
Çağdaş Tıp Dergisi 9 (1), 32-36, 2019
182019
Hemşirelik öğrencilerinin internet bağımlılığı ve ilişkili faktörler
N Kırağ, H Yıldız, E Hayar, G Güdü, E Kandemir, H Çınar, N Öztürk
Uluslararası Hakemli Hemşirelik Araştırmaları Dergisi 8 (1), 15-36, 2016
162016
Determining the effect of neuro‐linguistic programming techniques on the conflict management and interpersonal problem‐solving skills of nurse managers: A mixed methods study
H Gökdere Çinar, Ü Baykal
Journal of Nursing Management 30 (1), 104-134, 2022
15*2022
Hemşirelerde mobbing
HG Çınar, A çiçek Korkmaz, D Yılmaz
Journal of Human Rhythm 2 (2), 2016
152016
Opinions of student nurses practicing in clinics of a university hospital about their fields of application
Ş Polat, HA Erkan, G Çınar, LA Doğrusöz
Journal of Health and Nursing Management 5 (2), 64-74, 2018
132018
The examination of the relationship between smartphone, ınternet addiction, and upper extremity functional activity levels among nursing students
D Yılmaz, HG Çinar, N Özyazıcıoğlu
Suleyman Demirel Univ J Health Sci 8 (3), 34-39, 2017
102017
The effect of duration of pressure on bruising and pain in the subcutaneous heparin injection site
D Yılmaz, F Düzgün, H Durmaz, HG Çinar, Y Dikmen, H Kara
Japan Journal of Nursing Science 17 (3), e12325, 2020
62020
Pain acceptance levels of patients with chronic pain
HG Çinar, D Yilmaz, E Akin
Medicine 99 (17), 2020
62020
Examination of attitudes of nursing department senior students towards caring nurse-patient interaction
D Yilmaz, HG Çinar
Journal of human sciences 14 (4), 3300-3309, 2017
62017
Analysis of metaphors for basic concepts of nursing students
HG Cinar
52019
Clinical Decision-Making Levels of Nursing Students and Affecting Factors.
B Arkan, D Yılmaz, HG Çinar, R Uzun
Cyprus Journal of Medical Sciences 7 (6), 2022
32022
Hemşirelik Bölümü Son Sınıf Öğrencilerinin Bireysel Kariyer Planlama Eğilimlerinin Değerlendirilmesi
HG ÇİNAR, D YILMAZ, B ARKAN, M ARSLAN
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 47 (3), 439-444, 2021
32021
Examination of attitudes of nursing department senior students towards caring nurse-patient interaction Hemşirelik bölümü son sınıf öğrencilerinin bakım odaklı hemşire-hasta …
D Yılmaz, HG Çinar
Journal of Human Sciences 14 (4), 3300-3309, 2017
32017
Evaluation of the impacts of reiki touch therapy on patients diagnosed with fibromyalgia who are followed in the pain clinic
HG Çinar, Ş Alpar, S Ilhan
Holistic nursing practice, 2022
22022
Kan Basıncı Ölçümü Eğitiminde Simülatör Kullanımının Hemşirelik Öğrencilerinin Psikomotor Becerileri Üzerine Etkisi
D Yılmaz, GH Çınar
Sağlık ve Toplum Dergisi 20 (1), 104-10, 2020
12020
Recent Advances in Health Sciences
AA Çamlı, B Ak, R Arabacı, R Efe
Kliment Ohridski Unıversity Press Sofia St, 2016
12016
Perceptions of Intern Nurses Regarding the Coronavirus (COVID-19) Pandemic: A Qualitative Study
HG ÇİNAR, D YILMAZ, H YILMAZ
Journal of Contemporary Medicine 12 (2), 281-288, 2022
2022
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20