Follow
EKREM YAŞAR AKÇAY
EKREM YAŞAR AKÇAY
Öğretim Üyesi, Hakkari Üniversitesi
Verified email at hakkari.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Kuruluştan yıkılışa kadar Osmanlı diplomasi tarihi ve Türkiye’ye bıraktığı miras
T Kodaman, EY Akçay
Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi …, 2010
692010
AB’NİN TARİHSEL GELİŞİMİ VE ORTAK DIŞ VE GÜVENLİK POLİTİKASI
EY Akçay, Ç Argun, E Akman
Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi 3 (4), 117-131, 2016
462016
TERÖR VE MEDYA İLİŞKİSİNİN 2003 YILINDA İSTANBUL’DA MEYDANA GELEN SALDIRILAR ÖRNEĞİYLE İNCELENMESİ
E AKÇAY, Ö ÇELENAY
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi 2 (1), 183-197, 2013
302013
Türkiye-AB İlişkileri Ve “İmtiyazli Ortaklik” Meselesi
EY Akçay
Toros Üniversitesi İİSBF Sosyal Bilimler Dergisi 3 (5), 11-30, 2016
262016
Turgut Özal Dönemi Türkiye-Topluluk İlişkileri
EY Akçay
The Turkish Yearbook of International Relations, 45-58, 2016
152016
Ermeni Sorununun Tarihsel Gelişimi ve Son Ermeni Açılımı
EY Akçay
Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2 (4), 2011
152011
24 Haziran Seçimleri Sürecinde Siyasi Partilerin Seçim Beyannamelerinde Avrupa Birliği İle İlişkiler
EY Akçay
OPUS International Journal of Society Researches 8 (15), 2175-2192, 2018
14*2018
İran-Irak Savaşı’nın Bölgeye Etkileri
EY Akçay
Ufuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2013
142013
1970'lerde Siyasi Partilerin Gözüyle Türkiye'nin AET'ye Bakışı: AP, CHP, MHP, MSP, DP, TKP Örnekleri-View of Turkey to EEC With The Political Parties' Eye in 1970s: JP, RPP …
E AKÇAY
Mehmet Akif Ersoy University, 2012
13*2012
Carrot and Stick Approach in International Relations: an Evaluation Throughtout Turkey’S Accession Negotiations With the European Union
EY Akçay, S Kanat
Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 415-435, 2017
122017
AVRUPA BİRLİĞİ’NİN DEĞİŞEN NÜFUS YAPISINDA GENÇLER VE AB’NİN GENÇLİK POLİTİKALARI
E AKMAN, Ç ARGUN, EY AKÇAY
Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi 11 (21), 41-72, 2011
122011
POZİTİF GÜNDEM VE SONRASINDAKİ GELİŞMELER IŞIĞINDA TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİ
EY Akçay
Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 43-58, 2017
112017
Amerika'da Siyasal Yapı ve Karar-Alma Mekanizması: Kongre, Başkan ve Yardımcı Organlar
EY Akçay
Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi 1 (2), 2010
10*2010
Sırbistan'ın AB serüveni
EY Akçay
Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2016
92016
TÜRKİYE’DE CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİNDE POLİTİKA KURULLARI: ABD İLE KARŞILAŞTIRMASI
EY Akman, Çiğdem ve Akçay
Yasama Dergisi, 33-59, 2019
82019
Roma Dönemi’nde Kıbrıs’ ın Yaşadığı Dönüşüm
EY Akçay
İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 5 (2), 137-148, 2018
82018
Barack Obama Dönemi Avrupa Birliği-ABD İlişkileri
EY Akçay
Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi 6 (4), 713-731, 2017
72017
AB Entegrasyon Sürecinde Potansiyel Aday Olarak Bosna-Hersek
EY Akçay
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2 (1), 50-64, 2018
62018
Sarkozy Döneminde Fransa Diş Politikasi Ve Türkiye’nin Ab’ye Tam Üyelik Süreci
EY Akçay
YDU Sosyal Bilimler Dergisi 9 (1), 22-44, 2016
62016
AB’nin haylaz çocuğu: Fransa
EY Akçay
Bartın Üniversitesi İİBF Dergisi 7 (14), 1-12, 2016
52016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20