Follow
Nadir Suğur
Nadir Suğur
Verified email at anadolu.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Global management, local labour: Turkish workers and modern industry
T Nichols, N Sugur
Springer, 2004
802004
Dişarida yemek: eskişehir’de yeni orta sinifin fast-food yeme-içme örüntüleri
E Akarçay, N Suğur
Sosyoloji Araştırmaları Dergisi 18 (1), 1-29, 2015
792015
Global işletme, yerel emek: Türkiye'de işçiler ve modern fabrika
T Nichols
İletişim, 2012
652012
KORUMA ALTINDAKİ ÇOCUKLARIN AİLE VE DEVLET ALGISI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
N Suğur, ES Doğru
Ankara Üniversitesi SBF Dergisi 65 (01), 115-133, 2010
432010
Fordizm, Postfordizm ve Ötesi
N Suğur
Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi 1 (1), 134-152, 1999
431999
Globalised management and local labour: the case of the white‐goods industry in Turkey
T Nichols, N Sugur, E Demir
Industrial Relations Journal 33 (1), 68-85, 2002
382002
TÜRKİYE’DE ORTA SINIFIN MAZBUT HİZMETKÂRLARI: KAPICILAR, GÜNDELİKÇİLER VE ÇOCUK BAKICILARI
N Suğur, S Suğur, TG Şavran
Ankara Üniversitesi SBF Dergisi 63 (03), 161-183, 2008
362008
Beyond cheap labour: trade unions and development in the Turkish metal industry
T Nichols, N Sugur, E Demir
The Sociological Review 50 (1), 23-47, 2002
282002
Gender and work in Turkey: Case study on women workers in the textile industry in Bursa
N Sugur, S Sugur
Middle Eastern Studies 41 (2), 269-279, 2005
232005
Sosyolojiye giriş
N Suğur
Eskişehir: TC Anadolu Üniversitesi Yayini, 2013
212013
Türkiye'de toplan kalite yönetimi uygulamaları: Beyaz Eşya, otomotiv ve tekstil sektörü üzerine bir araştırma
N Suğur
Ankara Üniversitesi SBF Dergisi 59 (02), 2004
212004
Signs of change in Turkey's working class: workers' age‐related perceptions in the modern manufacturing sector
T Nichols, N Sugur, AC Tasiran
The British journal of sociology 54 (4), 527-545, 2003
212003
Küreselleşme üzerine sosyolojik bir inceleme
N Sugur
Birikim Dergisi 5 (73), 57-59, 1995
211995
Sosyolojide araştırma yöntem ve teknikleri
N Suğur, A Koçak, S Suğur
Eskişehir: Anadolu Üniversitesi, 2009
202009
Sosyolojide temel yaklaşımlar
S Suğur
İçinde: Sosyolojiye Giriş. Editör: Suğur N, Anadolu Üniversitesi Yayınları …, 2009
192009
Small employers in Turkey: The OSTIM estate at Ankara
T Nichols, N Sugur
Turkey, 230-252, 2014
182014
Geleneksel Toplumdan Modern Topluma Geçiş
S Suğur, N Suğur
Çağdaş Yaşam, Çağdaş İnsan, der.: Gürhan Can, Anadolu Üniversitesi Yayınları …, 1998
161998
Muhacir Bulgarian workers in Turkey: their relation to management and fellow workers in the formal employment sector
T Nichols, N Sugur, S Sugur
Middle Eastern Studies 39 (2), 37-54, 2003
152003
Work and occupation in modern Turkey
E Kahveci, N Sugur, T Nichols
Psychology Press, 1996
151996
Global İşletme
T Nichols, N Suğur
Yerel Emek, İletişim Yayınları, İstanbul, 2005
142005
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20