Follow
Yaşar çelik
Title
Cited by
Cited by
Year
Covid-19 Pandemi Sürecinde Uzaktan Eğitime İlişkin Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleri
YÇ Kenan KURT, Mehmet Ali KANDEMİR
Türkiye Bilimsel araştırmalar Dergisi 6 (1), 88-103, 2021
522021
6. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSEL TUTUMLARI VE ÖZGÜVENLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ
Y Çelik, I Onay
Asian Journal of Instruction 2 (2), 38, 2014
232014
Sosyal Bilgiler Öğretim Programında Yer Alan Bazı Becerilerin Kazandırılmasına Yönelik Öğretmen Görüşleri
Y ÇELİK
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 18 (1), 733 - 765, 2021
162021
İlkokul öğrencilerine kitap okuma alışkanlığı kazandırmada sınıf öğretmenlerinin rolü
Y ÇELİK, N KARAKULLUKCU
Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi 11 (2 …, 2020
122020
Öğretmen Adaylarının Görüşlerine Göre Öğretmenlik Uygulaması Dersinin Değerlendirilmesi
Y Çelik, GÜL İbrahim
Asya Öğretim Dergisi 6 (2), 81-103, 2018
102018
KUANTUM ÖĞRENME MODELİNE DAYALI ÖĞRETİMİN ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARILARINA VE ÖZ DÜZENLEME BECERİLERİNE ETKİSİ
Y Çelik
Turkish Studies 13 (4), 275-298, 2018
82018
Mezunlarının Görüşlerine Göre Sınıf Öğretmenliği Programlarının Değerlendirilmesi (OMÜ Örneği)
Y ÇELİK
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 39 (3 100. Yıl Eğitim …, 2020
7*2020
Primary school teachers’ and students’ views about robotic coding course
S Arslan, Y Çelik
2022 10 (2), 178-189, 2022
52022
The views of classroom teachers on distance education during the Covid-19 pandemic process
K Kurt, MA Kandemir, Y Çelik
Turkish Scientific Research Journal 6 (1), 88-103, 2021
52021
İlkokul Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Okuma Motivasyonlarını Etkileyen Faktörlere İlişkin Görüşleri
YÇ Nurullah Karakullukcu
MSKU Eğitim Fakültesi Dergisi 8 (2), 406-421, 2021
4*2021
ÖĞRETMENLERİN ZAMAN TUZAKLARINA DÜŞMELERİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN ADAYLARININ İZLENİMLERİ
Y ÇELİK
Trakya Eğitim Dergisi 11 (1), 464-481, 2021
32021
Sınıf Öğretmenlerinin Fen Bilimleri Dersinde Öğrencilere Problem Çözme Becerisi Kazandırma Sürecinin Değerlendirilmesi
MA KANDEMİR, Y ÇELİK
Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 23 (1), 199-217, 2021
22021
Okuma Alışkanlığının Kazandırılmasına İlişkin Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi
Y Çelik
Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 8 (4), 1-1, 2020
22020
Stajyer öğrencilerin okullarda öğretmenden öğrenciye yönelik şiddete ilişkin gözlemleri
Y Çelik, İ Onay
Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi 9 (16), 301-333, 2017
22017
Çocuk Oyunlarının Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı’ndaki Becerilerin Kazanılmasına Katkısı Yönünden İncelenmesi
N Temel, Y Çelik
Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi 17 (35), 792-820, 2022
12022
İlkokul öğretmenleri ve yöneticilerinin üstün başarı belgesi ödülüne yönelik görüşlerinin incelenmesi
S TEMEL, Y ÇELİK
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 19 (2), 350-378, 2022
12022
Determining the Opinions of Classroom Teachers and Classroom Teacher Candidates Regarding the Education They Received Before Service
Y Çelik
The European Educational Researcher 5 (2), 149-176, 2022
12022
Opinions of Primary School Teachers and Students Regarding the Use of Educational Digital Games in Educational Activities
YÇ Meral AYDIN
Asya Öğretim Dergisi 11 (2), 43, 2023
2023
Sosyal Bilgiler Dersinde Öğretmenlerin Kullandıkları Filmlerin Eğitsel Açıdan İncelenmesi: Charlie ve Çikolata Fabrikası
Y Çelik
Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23-32, 2022
2022
SORUMLULUK DEĞERİ ETKİNLİKLERİNİN İLKOKUL 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SORUMLULUK KAZANIM DÜZEYLERİNE ETKİSİ
YÇ ihsan ONAY
Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi 44, 77-89, 2022
2022
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20