Mustafa K. Beşer
Mustafa K. Beşer
ogu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Bootstrap VAR Modeller ve Türkiye’de Tanzi Etkisi
MK Beşer
Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi 3 (6), 89-108, 2012
10*2012
Türkiye’nin İhracata Dayalı Büyümesinin Ekonometrik Analizi.
YC Dura, MK BEŞER, H ACAROĞLU
Ege Academic Review 17 (2), 2017
92017
Econometric Analysis of Turkey’s Export-Led Growth
YC Dura, MK BEŞER, H ACAROĞLU
Ege Akademik Bakış Dergisi 17 (2), 295-310, 2017
6*2017
Econometric Analysis of Turkey’s Export-Led Growth
YC Dura, MK BEŞER, H ACAROĞLU
Ege Akademik Bakış Dergisi 17 (2), 295-310, 2017
6*2017
The relationship between energy consumption, CO2 emissions and GDP per capita: A revisit of the evidence from Turkey
MK Beşer, BH Beşer
Alphanumeric Journal 5 (3), 353-368, 2017
62017
Kamu kesimi finansman açıklarının ekonomik etkileri: Türkiye üzerinde bir inceleme
M Demir, S Çevik, MK Beşer
İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 2005
62005
Türkiye dış ticaretinde j-eğrisi ve s-eğrisi dinamiklerinin etkisi
MK Beşer
Ekin Kitabevi, 2011
32011
Zaman serilerinde bootstrap çözümlemeleri ve Türkiye’de tanzi etkisine uygulaması
MK Beşer
Marmara Üniversitesi, 2006
32006
İndirimli kurumlar vergisi oranının küçük ve orta ölçekli işletme faaliyetleri üzerindeki etkisi: Seçilmiş OECD ülkeleri için panel regresyon analizi
İ Sarısoy, MK Beşer
22011
Effects of inflation tax versus Tanzi effect on the real value of tax revenues: Evidence from Turkey
I Akgül, MK Beşer
Iktisat Isletme ve Finans 26 (298), 45-66, 2011
12011
Analysing the Panel Time Series Econometric Techniques: An Application on Turkey and Latin American Countries
E SARIDOĞAN, MK BEŞER
8th Turkish Econometrics and Statistics Symposium, May, 24-25, 2007
12007
THE IMPACT OF FLAT TAX RATES ON FOREIGN DIRECT INVESTMENT
BH BEŞER, MK BEŞER
Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 40 (1), 1-13, 2018
2018
Applied Economics for Development: Empirical Approaches to Selected Social and Economic Issues in Transition Economies
M Zortuk
Vernon Press, 2018
2018
The Impact of Foreign Direct Investment on Tax Revenues: Evidence from Selected Transition Economies
BH BEŞER, MK BEŞER
Applied Economics for Development: Empirical Approaches to Selected Social …, 2018
2018
Çevresel Kuznets Eğrisi Hipotezi: İnsani Gelişim Endeksi Etkili mi?
MK Beşer, H Acaroğlu, M Güllü
Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 189-201, 2018
2018
Is There a Necessity for an Alternative Energy Source Instead of Natural Gas in the Industrial Sector of Turkey?
MS Erdem, MK Beser, H Acaroglu
Entrepreneurship, Business and Economics-Vol. 2, 259-270, 2016
2016
İNDİRİMLİ KURUMLAR VERGİSİ ORANININ KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETME FAALİYETLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: SEÇİLMİŞ OECD ÜLKELERİ İÇİN PANEL REGRESYON ANALİZİ
İ Sarısoy, MK Beşer
Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 20 (1), 407-422, 2011
2011
Enflasyon vergisi’ne karşı Tanzi etkisi’nin reel vergi gelirleri üzerindeki etkisi: Türkiye uygulaması
I AKGÜL, MK BEŞER
İktisat İşletme ve Finans 26 (298), 45-66, 2010
2010
İşletmelerde nakit dönüşüm süresinin karlılığa etkisinin panel veri analiziyle sektörel boyutta incelenmesi: İMKB'de bir araştırma
M Kiracı, MK Beşer
Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009
2009
AB UYUM SÜRECİNİN TÜRK KOBİ'LERİNE ETKİSİ
Z KARTAL, MK BEŞER, E MORAY
Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 29-38, 0
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20