Follow
Mustafa K. Beşer
Mustafa K. Beşer
Verified email at ogu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Türkiye’nin İhracata Dayalı Büyümesinin Ekonometrik Analizi.
YC Dura, MK BEŞER, H ACAROĞLU
Ege Academic Review 17 (2), 2017
34*2017
Environmental sustainability statement of economic regimes with energy intensity and urbanization in Turkey: a threshold regression approach
T Koyuncu, MK Beşer, AA Alola
Environmental Science and Pollution Research 28, 42533-42546, 2021
322021
The relationship between energy consumption, CO2 emissions and GDP per capita: A revisit of the evidence from Turkey
MK Beşer, BH Beşer
Alphanumeric Journal 5 (3), 353-368, 2017
302017
Kamu kesimi finansman açiklarinin ekonomik etkileri: Türkiye üzerine bir inceleme
M Demir, S Çevik, K BEŞER
Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 20 (1), 247-267, 2005
282005
Bootstrap Var Modeller ve Türkiye’de Tanzi Etkisi
MK Beşer
Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi 3 (6), 89-108, 2007
192007
Türkiye dış ticaretinde j-eğrisi ve s-eğrisi dinamiklerinin etkisi
MK Beşer
Ekin Kitabevi, 2011
82011
Zaman Serilerinde Bootstrap Çözümlemeleri ve Türkiye’de Tanzi Etkisine Uygulaması
MK Beşer
PQDT-Global, 2006
72006
Zaman Serilerinde Bootstrap Çözümleri ve Türkiye Ekonomik Göstergeleri ile Bir Uygulama
MK Beşer
Marmara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri. Proje No: SOS-009/140604, 2007
52007
Çevresel Kuznets Eğrisi Hipotezi: İnsani Gelişim Endeksi Etkili mi?
MK Beşer, H Acaroğlu, M Güllü
Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 189-201, 2018
42018
İndirimli Kurumlar Vergisi Oranının Küçük Ve Orta Ölçekli İşletme Faaliyetleri Üzerindeki Etkisi: Seçilmiş OECD Ülkeleri İçin Panel Regresyon Analizi
İ Sarısoy, MK Beşer
Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. C 20, 1, 2011
42011
Environmental effect of high-, upper, and lower middle-income economies’ energy mix: Is there a trade-off between unemployment and environmental quality?
T Koyuncu Çakmak, MK Beşer, AA Alola
Energy & Environment, 0958305X231187034, 2023
32023
İŞLETMELERDE NAKİT DÖNÜŞÜM SÜRESİNİN KARLILIĞA ETKİSİNİN PANEL VERİ ANALİZİYLE SEKTÖREL BOYUTTA İNCELENMESİ: İMKB’DE BİR ARAŞTIRMA
M KİRACI, MK BEŞER
Öneri Dergisi 8 (32), 261-270, 2009
32009
Is J-curve hypothesis valid in the Turkey manufacturing industry? Bound test approach
E Kopuk, MK Beşer
International Conference on Economics, Eskisehir Osmangazi University …, 2020
22020
The impact of flat tax rates on foreign direct investment
BH BEŞER, MK Beşer
Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 40 (1), 1-13, 2018
22018
Effects of inflation tax versus Tanzi effect on the real value of tax revenues: Evidence from Turkey
I Akgül, MK Beşer
Iktisat Isletme ve Finans 26 (298), 45-66, 2011
22011
Explaining employment and environmental degradation nexus with environmental employment curve (EEC): A sector-wide threshold estimation for China
TK Çakmak, MK Beşer, AA Alola
Journal of Cleaner Production 436, 140264, 2024
12024
YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINDAN SAĞLANAN ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİ VE EKONOMİK BÜYÜME İLE İLİŞKİSİ: YÜKSEK EMİSYON ETKİLİ Mİ?
T KOYUNCU, MK BEŞER
Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 1 (41), 135-148, 2021
12021
The Impact of Foreign Direct Investment on Tax Revenues: Evidence from Selected Transition Economies
BH BEŞER, MK BEŞER
Applied Economics for Development: Empirical Approaches to Selected Social …, 2018
12018
Analysing the Panel Time Series Econometric Techniques: An Application on Turkey and Latin American Countries
E SARIDOĞAN, MK BEŞER
8th Turkish Econometrics and Statistics Symposium, May, 24-25, 2007
12007
Is There a Necessity for an Alternative Energy Source Instead of Natural Gas in the Industrial Sector of Turkey?
MS Erdem, MK Beser, H Acaroglu
Entrepreneurship, Business and Economics-Vol. 2: Proceedings of the 15th …, 2016
2016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20