Follow
Hilmi Evren Erdin
Hilmi Evren Erdin
Dokuz Eylül Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
Verified email at deu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Türkiye'de yoksulluk çalışmaları
N Oktik
(No Title), 2008
292008
Kentlerde açık ve yeşil alan sistemlerinin afet yönetimi bağlamında kullanılabilirliğinin değerlendirilmesinde coğrafi bilgi sistemleri (CBS): İzmir örneği
NS Özcan, HE Erdin, H Zengin
TMMOB Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi. Ankara, 2013
182013
New faces of harbour cities
ŞG Dündar, HE Erdin, N Karataş
Cambridge Scholars Publishing, 2014
142014
Afet ve acil durumlarda halkın toplanma alanlarının kullanılabilirliğini belirleyen kriterler
HZ Çelik, NS Özcan, HE Erdin
The Criteria for Determining the Availability of Public's Gathering Areas in …, 2017
132017
Afet yönetimi içerisinde kentsel mekân ihtiyacı ve kentsel arazi kullanımları
HE Erdin, HZ Çelik, MBS Aydın, NS Özcan, U Erdem
Disiplinlerarası Afet Yönetimi Araştırmaları, 255-272, 2017
122017
Deprem riskleri bağlamında toplanma alanlarının güvenlik kriterleri temelinde değerlendirilmesi: Bayraklı (İzmir) örneği
HZ Zengin Çelik, MB Sılaydın Aydın, NS Partigöç, HE Erdin
2nd International Symposium on Natural Hazards and Disaster Management, Sakarya, 2018
92018
TARİHSEL DOKUDA SOSYAL DEĞİŞİME DUYARLI BİR SAĞLIKLAŞTIRMA MODELİ; PATLICANLI YOKUŞU-İZMİR
HB AKKURT, HZ ÇELİK, D GÜNER, HE ERDİN, FA ÖZKABAN
KÜLTÜR ENVANTERİ 16 (16), 2017
82017
İzmir Büyük Kent Bütünü İçerisindeki Açık-Yeşil Alanların Erişilebilirlik, Kademelenme ve Süreklilik Kriterleri Açısından Değerlendirilmesi, 1
H Zengin, HE Erdin, MBS Aydın
Rekreasyon Araştırmaları Kongresi Bildiri Kitabı, 12-15, 2012
82012
Şehirsel Yerleşmelerde Teknik Altyapı Projelerinin Ortak-Eşgüdümsel Niteliklerinin Belirlenmesi Örnek Alan: Tire Belediyesi/İzmir
HE Erdin
DEÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama Programı, Yayınlanmamış …, 2009
82009
Afet ve acil durumlar sonrası halkın toplanma alanlarına ilişkin kriterlerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi yönteminin oluşturulması
HE Erdin, H Zengin Çelik, MB Sılaydın Aydın, NS Partigöç
İzmir kenti örneği, AFAD-UDAP Çalışması, Proje No: UDAP-G-16-08, Ankara, 2018
62018
Kentlerdeki afet yönetimine ilişkin kurumsal yapılanmanın kent planlama süreci içerisindeki etkisinin ve yerinin irdelenmesi
HE Erdin, HZ Çelik, NS Özcan, MBS Aydın
Uluslararası Doğal Afet ve Afet Yönetimi Sempozyumu (DAAYS’16), 2-4, 2016
62016
Kentsel Teknik Altyapı Sorunlarının Belirlenmesine İlișkin Bir Yaklașım Örnek Alan: Tire Belediyesi (İzmir)
HE Erdin
Planlama, 2009
62009
Afet ve acil durumlarda toplanma alanlarının yönetimi: tasarım ve sistematik yaklaşımlar
O Mengi, HE Erdin
2nd International Symposium on Natural Hazards and Disaster Management …, 2018
52018
Şehir Planlamada Su ve Kanalizasyon Sistemleri Proje Eşiklerinin Değerlendirilmesi (İzmir Büyükşehir Bütününde Bir Deneme)
HE Erdin
DEÜ Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Yayınlanmamış Yüksek …, 2001
52001
Kentiçi yol kademelenmesinin afet durumunda toplanma alanlarının erişilebilirliğine etkisi açısından irdelenmesi
HE Erdin, MBS Aydın, NS Partigöç, HZ Çelik, A Palazca, Ç Horoz
Academic Platform-Journal of Engineering and Science 9 (1), 103-111, 2021
42021
THE EXAMINATION OF GATHERING POINTS’ CAPACITY REGARDING MOBILITY AND ACCESSIBILITY: CASE OF BAYRAKLI DISTRICT
MBSA N. S. Partigöç, H. E. Erdin, H. Zengin Çelik
GeoInformation For Disaster Management (Gi4DM), 18–21 March 2018, Istanbul …, 2018
4*2018
Doğal afetler ve kent planlaması
HE Erdin
İzmir ve Deprem Konferansı, 267-274, 2017
42017
Şehir Planlamada Su ve Kanalizasyon Sistemleri Proje Eşiklerinin Değerlendirilmesi
HE Erdin
Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İzmir, 2001
42001
The Determination of Criteria and Method for Social Infrastructure Areas as Gathering Areas in case of Disaster and Emergency Situations
HE Erdin, HZ Celik, MB Silaydin, NS Partigoc
Turk Deprem Arastirma Dergisi 5 (1), 1-21, 2023
32023
Mekansal Yapı Özellikleri Açısından İklim Değişikliğine Karşı Risk Taşıyan Bölgelerin Saptanması, İzmir Determination of Areas Vulnerable to Climate Change Due to Spatial …
MBS Aydın, HE Erdin, ED Kahraman
Planlama Dergisi 27 (3), 274-285, 2017
32017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20