Cemal AVCI
Cemal AVCI
ibu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II
C Avcı, D Yalçın
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II, 0
66*
Tarihi mekânlar ile sosyal bilgiler öğretimi sosyal bilgiler öğretmenlerinin görüş ve önerileri
C Avcı, G Öner
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2015
242015
Sosyal Bilgiler Öğretiminde Eğitsel Oyunların Erişiye ve Kalıcılığa Etkisi
D Altınbulak, S Emir, C Avcı
Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi 3 (2), 35-51, 2006
22*2006
III.Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisinin Yapısı ve Faaliyetleri (1927-1931)
C AVCI
Atatürk Araştırma Merkezi, 2000
172000
İzmir Suikastı
C AVCI
Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, 89-103, 1994
10*1994
Atatürk’ün Milliyetçilik Anlayışı
C AVCI
Atatürk ve Atatürkçü Düşünce, 69-78, 2003
92003
Atatürk, Din ve Laiklik
C AVCI
Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, 479-492, 1990
8*1990
MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİNDE TÜRK-ERMENİ VE GÜRCÜ İLİŞKİLERİ
C Avcı
Atatürk Yolu, 1-10, 1994
61994
19. Yüzyıl Sonlarında Kastamonu Vilayeti
C AVCI
Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 18-33, 2012
52012
Harf İnkılabı ve Millet Mektepleri
C AVCI
Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Mediterranean Journal of Humanities 3 (1 …, 2013
42013
Türk-Sovyet İlişkileri (Milli Mücadele Dönemi ve Türkiye Cumhuriyeti)
C AVCI
IV. Uluslararası Atatürk Kongresi 25-29 Ekim 1999, 719-725, 2000
42000
Çanakkale Savaşı’nın Sonuçları ve Millî Mücadele’ye Etkileri
C AVCI
Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, 717-719, 1994
41994
TÜRK-ERMENİ İLİŞKİLERİ (1905-1923)
C Avcı
Karadeniz Araştırmaları Dergisi (KARAM), 65 - 76, 2008
3*2008
İzmir Suikasti: Bir Suikastin Perde Arkası
C Avcı
İstanbul: IQ Kültür Sanat, 2007
22007
Tekâlif-i Harbiye İle Tekâlif-i Milliye Vergilerinin Karşılaştırmalı Tanıtımı
C AVCI
Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, 31, 0
2
Barış Eğitimi Kapsamında Sosyal Bilgiler Eğitimi ve Ermeni Meselesi
C AVCI, M TARHAN
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2015
12015
XX. Yüzyılın Başlarında Amerika’ya Osmanlı Göçleri
C Avcı
Erdem, 19-34, 2006
12006
Türk Tarih Tezi, Amacı, Uygulanışı ve Sonuçları
C AVCI
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2 (11 …, 2005
12005
CUMHURİYETİN İLK YILLARINDA EĞİTİM VE KÜLTÜR KURUMLARI (1923-1938 YILLARI ARASI)
C AVCI
Kesit Akademi Dergisi (The Journal of Kesit Academy) 5 (Sayı:20), 1-10, 2019
2019
ORTAOKUL SEKİZİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ATATÜRK İLE İLGİLİ ALGI VE GÖRÜŞLERİ
C AVCI, M KOT
ULUSLARARASI SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ SEMPOZYUMU, USBES V, 2016 Bildiriler …, 2016
2016
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20