Sitki Kocaoglu
Sitki Kocaoglu
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT UNIVERSITY
No verified email
Title
Cited by
Cited by
Year
Understanding the Concept of Microcontroller Based Systems To Choose The Best Hardware For Applications
Y GÜVEN, E Coşgun, S KOCAOĞLU, H GEZİCİ, E YILMAZLAR
15
Human impedance parameter estimation using artificial neural network for modelling physiotherapist motion
U Demir, S Kocaoğlu, E Akdoğan
Biocybernetics and Biomedical Engineering 36 (2), 318-326, 2016
92016
Design and development of an intelligent biomechatronic tumor prosthesis
S Kocaoğlu, E Akdoğan
Biocybernetics and Biomedical Engineering 39 (2), 561-570, 2019
82019
Design and control of PID-controlled ball and beam system
S KOCAOĞLU, H KUŞÇU
Unitech. Int. Science Conference, Gabrovo, 41-46, 2013
72013
Üst Uzuv Dış İskelet Rehabilitasyon Robotları Exoskeleton Robots For Rehabilitation Of The Upper Limb
S Kocaoğlu, E Akdoğan
Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK, 10-12, 2015
22015
PID Kontrollü Top-Çubuk sisteminin tasarımı ve kontrolü üzerine bir araştırma
S Kocaoğlu
Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013
22013
MEKATRONİK PROGRAMLARINDA ARDUİNO İLE GÖMÜLÜ PROGRAMLAMA DERSİNİN ROBOT PROJE UYGULAMALI PLANLANMASI
H GEZİCİ, S KOCAOĞLU, E COŞGUN, E YILMAZLAR, T Murat
Ejovoc (Electronic Journal of Vocational Colleges) 7 (1), 1-7, 2017
12017
Mikrodenetleyici kontrollü akvaryum otomasyonu
S Kocaoğlu, H Kuşçu
Ejovoc (Electronic Journal of Vocational Colleges) 5 (6), 74-79, 2015
12015
Investigating the Impact of Activity Class Number in Fall Detection Systems
S Kocaoğlu
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 7 (2), 886-895, 0
1
A hybrid appliance identification method by using grey relational artificial neural network
Y Güven, S Kocaoğlu
Journal of Mechatronics and Artificial Intelligence in Engineering 1 (2), 63-72, 2020
2020
Pre-clinical validation and risk management of autonomous tumor prosthesis using FMEA approach
S Kocaoglu, E Akdogan
Periodicals of Engineering and Natural Sciences (PEN) 8 (2), 1152-1164, 2020
2020
Comparison of Classification Algorithms for Detecting Patient Posture in Expandable Tumor Prostheses
S Kocaoglu, E Akdogan
Advances in Electrical and Computer Engineering 20 (2), 131-138, 2020
2020
Akış kontrol sistemlerinde kullanılan elektrik motorlarının enerji verimliliği üzerine etkileri
H Gezici, S Kocaoğlu, H Kuşçu, V Erdemir
2018
Mekatronik Programlarında Arduino İle Gömülü Programlama Dersinin Robot Proje Uygulamalı Planlanması
H Gezici, S Kocaoğlu, E Çoşkun, E Yılmazlar, M Tuna
Electronic Journal of Vocational Colleges, 2017
2017
MYO teknik programlarının nitelikli teknikerler yetiştirebilmesi için ihtiyaç duyulan laboratuvar alt yapısının belirlenmesi: Mekatronik programı örneği
H Gezici, S Kocaoğlu, M Tuna, B Dursun, E Yılmazlar
5th International Vocational Schools Symposium, 2016
2016
Bölgesel Kalkınmada Etkin Rol Oynaması Beklenen Meslek Yüksekokulu Mezunlarının Problemleri ve Çözüm Önerileri: Kırklareli Örneği
E YILMAZLAR, M Tuna, S Kocaoğlu, B Dursun, AĢ BATUR, H GEZĠCĠ
Organizing Committee Members, 463, 2016
2016
Digital Compass Calibration Using Particle Swarm Optimization and Least Squares Method
T PEKTÜRK, S KOCAOĞLU
Journal of Materials and Mechatronics: A 2 (1), 37-50, 0
Elderly Fall Detection and Fall Direction Detection via Various Machine Learning Algorithms Using Wearable Sensors
S Kocaoğlu, Y Güven
Hittite Journal of Science and Engineering 8 (3), 197-205, 0
Biyomekatronik Kemik Uzatma Modülleri Biomechatronic Bone Extension Modules
S Kocaoğlu, E Akdoğan
MYO Teknik Programlarının Nitelikli Teknikerler YetiĢtirebilmesi Ġçin Ġhtiyaç Duyulan Laboratuvar Altyapısının Belirlenmesi: Mekatronik Programı Örneği
H GEZĠCĠ, S KOCAOĞLU, M TUNA, B DURSUN, E YILMAZLAR
ĠÇĠNDEKĠLER, 176, 0
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20