Follow
FİLİZ CANYURT
FİLİZ CANYURT
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Verified email at hbv.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Kastamonu şehri İsmail Bey Külliyesi, Saray camisi, Hepkebirler camisi, Muafferiddin Gzi Türbesi hazirelerinde bulunan mezar taşları
F Canyurt
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007
132007
KAHRAMANKAZAN ÇEŞMELERİ
F CANYURT
Turkish Studies - Social Sciences 1 (14), 55-92, 2019
42019
Saraybosna Ferhadiye Camisi Haziresinde Bulunan Mezar Taşları
F CANYURT
1. Uluslararası Geleneksel Mezar Taşları Sempozyumu 1 (1), 43-60, 2018
2*2018
Travnik şehrindeki Osmanlı mimarisi
F Canyurt
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016
12016
BOSNA-HERSEK PRAÇA ŞEHRİ MAHALLE CAMİSİ HAZİRESİNDEKİ TÜRBE
F CANYURT
Journal of History School (JOHS), 2021
2021
Tombstones at The Burial Chambers of Sijerčić Mausoleums of Goražde in Bosnia-Herzogovina
F CANYURT
Bozok University Journal of Faculty of Theology [BOZIFDER] 17, 17, 2020
2020
Bosna-Hersek Goražde Şehri Sijerčić Türbeleri Haziresinde Bulunan Mezar Taşları
F Canyurt
Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 17 (17), 279-297, 2020
2020
Travnik Hasan Ağa Camisi
F CANYURT
Osmanlı Dönemi Balkan Şehirleri ve Balkanlar’da Tapu Tahrir Sistemi 2 (1 …, 2016
2016
Kazan Fethiye Mahallesi Camisi
F CANYURT
2.Uluslararası Ankara-Kazan ve Çevresi Halk Kültürü Sempozyumu ve …, 2013
2013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–9