Ömer Faruk Gençkaya
Title
Cited by
Cited by
Year
Türkiye'nin Uluslararası Göç Politikaları, 1923-2023: Ulus-Devlet Oluşumundan Ulus-Ötesi Dönüşümlere
A İçduygu, S Erder, ÖF Gençkaya
Koç Üniversitesi Göç Araştırmaları Merkezi. İstanbul, 2014
231*2014
Democratization and the Politics of Constitution-making in Turkey
E Özbudun, ÖF Gençkaya
Central European University Press, 2009
216*2009
Democratization and the Politics of Constitution-making in Turkey
Ozbudun, Ergun and Omer F. Genckaya
Central European University Press, 2009
216*2009
Türkiye'nin Uluslararası Göç Politikaları, 1923-2023: Ulus-Devlet Oluşumundan Ulus-Ötesi Dönüşümlere
A İçduygu, S Erder, ÖF Gençkaya
Ġstanbul: MireKoç: Koç Üniversitesi Göç AraĢtırmalar Merkezi, 2014
197*2014
Türkiye’nin Uluslararası Göç Politikaları, 1923–2023: Ulus-Devlet Oluşumundan Ulus-Ötesi Dönüşümlere
S Erder, A İçduygu, ÖF Gençkaya
Mirekoç Proje Raporları 1, 2014, 2014
188*2014
Türkiye’nin Uluslararası Göç Politikaları, 1923-2023: Ulus-devlet Oluşumundan Ulus-ötesi Dönüşümlere
A İçduygu, S Erder, ÖF Gençkaya
TÜBİTAK Raporu, 2009
1882009
Türkiye’de demokratikleşme ve anayasa yapımı politikası
E Özbudun, ÖF Gençkaya
Dogan Egmont Yayıncılık, 2010
232010
Bir olgu olarak yolsuzluk: nedenler, etkiler ve çözüm önerileri
RB Tarhan, ÖF Gençkaya, E Ergül, K Özsemerci, H Özbaran
TEPAV, Erişim: http://www. tbmm. gov. tr/komisyon/yolsuzluk_arastirma …, 2006
232006
Siyasi Partilerde Reform
A Çarkoğlu, T Erdem, M Kabasakal, ÖF Gençkaya
İstanbul, TÜSES, 2000
232000
Siyasi Partilere ve Adaylara Devlet Desteği, Bağışlar ve Seçim Giderlerinin Sınırlandırılması- Karşılaştırmalı Bir İnceleme ve Türkiye İçin Bir Öneri
ÖF Gençkaya
Siyasi Partilerde Reform, 127-234, 2000
232000
Parliamentary questions in Turkey
Y Hazama, Ö Faruk Gençkaya, S Genckaya
The Journal of Legislative Studies 13 (4), 539-557, 2007
202007
The Black Sea economic co-operation project: a regional challenge to European integration
ÖF Gençkaya
International Social Science Journal, 549-557, 1993
191993
Demokratikleşme ve Sivil Toplum Ilişkisi Üzerine Bir Not
ÖF Gençkaya
Yeni Türkiye 18, 102-5, 1997
181997
The Kurdish Issue in Turkish Politics
ÖF Gençkaya
The Search for Peace in the Mediterranean Region. Problems and Prospects …, 1994
171994
Kadın Milletvekillerinin Yasama ve Denetim Faaliyetleri ve Rolleri
ÖF Gençkaya
Yasama Dergisi, 5-34, 2011
152011
Devletleşen partiler Türkiye'de siyasi partilerin başlıca gelir kaynakları 1983-1998
Ö Gençkaya
ANSAV, 2002
132002
Kim bu Özal?: kim bu?: siyaset, iktisat, zihniyet
İ Sezal, İD Dağı
Boyut Kitapları, 2001
132001
Parlamentoların Etkinliği ve Türkiye Büyük Millet Meclisi
İ Turan
Devlet Reformu: TBMM’nin Etkinliği, 15-30, 2000
132000
Reforming Parliamentary Procedure in Turkey
ÖF Gençkaya
Aspects of democratization in Turkey, 2-21, 1999
131999
Türkiye’de Parlamento Reformu: Tarihsel Bir Değerlendirme
ÖF Gençkaya
TBMM’nin Etkinliği, 2000
122000
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20