Follow
Kerim Selvi
Title
Cited by
Cited by
Year
The Dark Side of Bodybuilding: The Role of Bodybuilding Activities in Compensation of Frustrated Basic Psychological Needs.
K Selvi, Ö Bozo
Motivation and Emotion 44 (2), 190-208, 2020
432020
Body appreciation around the world: Measurement invariance of the Body Appreciation Scale-2 (BAS-2) across 65 nations, 40 languages, gender identities, and age
V Swami, S Tran, Ulrich, S Stieger, et al.
Body Image 46, 449-466, 2023
302023
Kaslı Olma Dürtüsü Ölçeği’nin Türkçe Uyarlaması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
K Selvi, Ö Bozo
Nesne Psikoloji Dergisi 7 (14), 68-82, 2019
18*2019
Narsisistik Kişilik Bozukluğunun Adler’in Aşağılık ve Üstünlük Kompleksleri Açısından Analizi: Bir Olgu Çalışması
K Selvi
AYNA Klinik Psikoloji Dergisi 5 (1), 1-20, 2018
182018
Öfkeye Farklı Açılardan Bakış: Öfkenin Mekanizması, Farklı Psikopatolojilerde Öfke ve Terapistin Öfkesi
İ Dilekler, Z Törenli, K Selvi
AYNA Klinik Psikoloji Dergisi 1 (3), 44-59, 2014
172014
Yaş, Cinsiyet ve Eğitim Düzeyinin Fonemik ve Semantik Sözel Akıcılık Testi Puanları Üzerinde Etkisi
Ö Erden Aki, B Alkan, T Demirsöz, B Velibaşoğlu, T Taşdemir, S Piri Erbaş, ...
Türk Psikiyatri Dergisi 33 (1), 53-64, 2022
12*2022
Exploring Men's Body Image Concerns and Predisposing Factors for Muscle Dysmorphia in the framework of Self-determination Theory
K SELVİ
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 2018
112018
Two Randomized Controlled Trials of the Efficacy of Self-Help-Based Acceptance and Commitment Therapy for Body Shape Dissatisfaction
K Selvi, T Parling, B Ljótsson, E Welch, A Ghaderi
Scandinavian Journal of Psychology 62 (2), 249-258, 2021
8*2021
Group Comparison of Individuals with and without Irritable Bowel Syndrome in terms of Psychological and Lifestyle-Related Factors
K Selvi, O Bozo
Dusunen Adam: The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 35 (1), 13-23, 2022
52022
Öfke
K Selvi
Psikoloji Penceresinden Duygular: Kuramdan Uygulamaya, 239-268, 2020
22020
The Mediating Role of Humor Styles in the Relation between Early Maladaptive Schema Domains and the Severity of Depression Symptoms
K Selvi
Nesne Psikoloji Dergisi 10 (25), 363-376, 2022
12022
The indirect association between perceived stress and somatization via emotion regulation strategies
K Selvi, O Bozo
INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHOLOGY 58, 16-16, 2023
2023
Yeterince kaslı değilim, kaslarımı daha fazla geliştirmeliyim: Kas dismorfisine detaylı bir bakış
K Selvi
Klinik Psikoloji Dergisi 7 (2), 271-290, 2023
2023
Duygu Düzenleme ve Psikolojik İyi Oluş
K Selvi
Psikolojik İyi Oluş, 163-191, 2023
2023
Emotion Regulation Difficulties as Moderators in the Relation Between Perceived Stress and the Severity of Somatic Symptoms
K Selvi, Ö Bozo
Journal of Rational-Emotive & Cognitive-Behavior Therapy 41 (4), 967-985, 2023
2023
Disosiyatif Bozukluklar ve Bedensel Belirti Bozuklukları
K Selvi
DSM-5'e Göre Anormal Psikoloji, 257-284, 2020
2020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–16