Takip et
Doç Dr Hasan TÜRKAL
Doç Dr Hasan TÜRKAL
Harran Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü
harran.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Çevreye Duyarlı Üretim Sistemi Uygulayan İşletmelerde Sistemin Getirdiği İlave Maliyetlerle Bu Maliyetlerin Ürünlere Yüklenilmesinde Karşılaşılan Sorunların Çözümüne Yönelik …
M Cihangir, F Küçük, H Türkal
Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi, 1-7, 2006
22*2006
Türkiye’de 1923-1930 Yılları Arası Bütçe Politikası ve Uygulamasının Vergi Politikası ve Uygulaması Açısından Değerlendirilmesi
H Türkal
Amme İdaresi Dergisi 44 (3), 85-107, 2011
142011
Vergi Suç ve Kabahati Kavramı, 4369 Sayılı Yasa Öncesinden Günümüze Yürürlükteki Vergi Suçları-Kabahatleri ve Cezaları
H TÜRKAL, MS EKİCİ, M İNAN
Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 18 (1), 45 - 83, 2010
142010
İç ve Dış Borçlanmanın Ekonomi Üzerindeki Etkilerinin Karşılaştırılması
H Türkal
Maliye Seçme Yazılar, 379 - 411, 2003
102003
Sağlık Hizmetlerinin Kamu Maliyesi Açısından Analizi ve Değerlendirilmesi
H Türkal, M Cihangir
İktisat Dergisi, 130-141, 2008
92008
Borç Yönetimi: Türkiye Üzerine Bir İnceleme
H TÜRKAL
Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) 12 (22), 151-163, 2020
72020
İl Özel İdarelerine Eleştirel Bir Bakış
H Türkal
Yerel Yönetim ve Denetim 5 (3), 43 - 47, 2000
72000
Ülkemizde 1980 Sonrası İmalat Sanayiinde Faaliyet Gösteren Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Sağlanan Devlet Yardımlarının İncelenmesi ve Değerlendirilmesi
H Türkal
GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / MALİYE ANABİLİM DALI, 2005
22005
Göçler ve Kentleşme
H TÜRKAL
Yerel Yönetim ve Denetim 4 (9), 52-57, 1999
21999
Türk Sosyal Güvenlik Sistemi (TC Emekli Sandığı’na Özel Bir Bakış).
H Türkal
Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Teorisi Anabilim Dalı, 1999
21999
YEREL BİR VERGİ OLARAK EMLAK VERGİSİNİN MALİ ÖZERKLİK AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
H Aksu, H Türkal
Econharran 8 (13), 33-54, 2024
2024
Çevre Sorunlarına Karşı Uygulanan Mali Araçlar ve Karbon Vergisi: Türkiye Açısından Bir Değerlendirme
MEB H TÜRKAL
Vergi Raporu, 70 - 82, 2022
2022
Üniversitelerde Stratejik Planlamanın Etkinliği ve Tutarlılığı: Türkiye’de Seçili Üniversiteler Üzerine Bir İnceleme
E Bilgin, H Türkal
TÜRKİYE VE DÜNYADA ÜNİVERSİTELER (Sorunlar ve Çözüm Önerileri), 131-158, 2022
2022
Foreign Debts and Aids: A Theoretical Research in Terms of Reasons and Types
H TÜRKAL
Perspectives on Modern Economy, 413-429, 2020
2020
Koronavirüs (Covıd-19) Pandemisinin Kamu Maliyesine Etkisi : Türkiye Üzerine Bir Değerlendirme
H Türkal
Uluslararası Göbeklitepe Sosyal ve Beşeri Bilimler Kongresi Kongre Tam Metin …, 2020
2020
Türkiye’de Kamusal Eğitim Hizmetleri ve Yapılan Harcamalar
H Türkal
6. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi Sempozyum Özet Kitapçığı …, 2019
2019
Yerel Yönetimlerde Katılımcı Bütçeleme
H Türkal
Siyasi, İdari ve Mali Yönleriyle Yerel Yönetimler : Türkiye Üzerine Bir …, 2019
2019
Türkiye’de Turizm Sektörüne Sağlanan Mali Teşvikler ve Etkisi / Fiscal Incentives Provided for Tourism Sector and Its Impact : a Case study of Turkey
H Türkal
Harran Üniversitesi Uluslararası Göbeklitepe ve Neolitik Çağ Yerleşimleri …, 2019
2019
Türkiye'de 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Gerçekleşmeleri ve 2018 Yılı Beklentileri
H TÜRKAL
GAP 1. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi Özet Kitabı, (Editörler …, 2018
2018
KOBI’ler ve Devlet Yardımları : Teorik Bir İnceleme
H Türkal
İktisadi ve İdari Meseleler Üzerine, 75 - 103, 2018
2018
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20