Hüseyin Elçiçek
Hüseyin Elçiçek
yildiz.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Crystallization behavior of PET materials
B Demirel, A Yaraş, H Elçiçek
Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 13 (1), 26-35, 2011
1092011
The use of artificial neural network for prediction of dissolution kinetics
H Elçiçek, E Akdoğan, S Karagöz
The Scientific World Journal 2014, 2014
142014
Effect of ballast water on marine and coastal ecology
H Elçiçek, A Parlak, M Çakmakcı
82013
Leaching kinetics of ulexite ore in aqueous medium at different CO 2 partial pressures
H Elçiçek, MM Kocakerim
Brazilian Journal of Chemical Engineering 35 (1), 111-122, 2018
62018
Sulu ortamda karbondioksit basıncı altında üleksit cevherinin çözünme kinetiği ve optimizasyonu
H Elçiçek
Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Erzurum …, 2012
32012
Corrosion Behavior of in-Situ AlB2/Al-Cu Metal Matrix Composite
H Elcicek, Ö Savaş, Z Aydin, OK Özdemir, R Kayikci
Acta Physica Polonica, A. 129 (4), 2016
22016
Gemicilik endüstrisinde korozyon problemi ve katodik koruma uygulamaları
H Elçiçek, AC Karaoğlanlı, B Demirel
6th International Advanced Technologies Symposium (IATS’11), 16-18, 2011
22011
Effect of shear-thinning behaviour on flow regimes in Taylor-Couette flows
H Elçiçek, B Güzel
Journal of Non-Newtonian Fluid Mechanics, 104277, 2020
2020
On non-axisymmetric flow structures of graphene suspensions in Taylor–Couette reactors
H Elçiçek, B Güzel
International Journal of Environmental Science and Technology, 1-10, 2020
2020
TC-UV Reactor Evaluated as an Alternative Option for Treatment of Ballast Water
H Elçiçek, B Güzel
Journal of ETA Maritime Science 8 (1), 10-21, 2020
2020
Friction Behaviours of Lubrication Oil Contaminated With Cooling Water in Marine Diesel Engines
Z Aydın, H Elçiçek, G Kökkülünk, F Okumuş
2018
Taguchi Yaklaşımı ile içten yanmalı motorlarda segman-silindir gömleği arasındaki sürtünme katsayısının deneysel olarak incelenmesi
Ö Savaş, H Elçiçek, Z Aydın
Journal of ETA Maritime Science 6 (1), 17-25, 2018
2018
Modeling, Simulation And Analysis Of A Nonlinear Half Model Ship Main Engine System Using Bond Graph Modeling Approach
F Demirel, H., Unlugençoğlu, K., Su, M. E., Elcicek, H., & Alarçin
International Journal of Advances in Science, Engineering and Technology 4 …, 2016
2016
Detection of Fecal Indıcator Bacteria in Ship Ballast Water
H Elçiçek, M Cakmakci
Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences-Sigma Muhendıslık ve Fen …, 2016
2016
Experimental Investigation of Friction Coefficient Between Piston Ring-Cylinder Liner of Internal Combustion Engines with Taguchi Method
Ö Savaş, H Elçiçek, Z Aydın
Journal of ETA Maritime Science 6 (1), 17-25, 0
Preparation of Papers for IATS’2013 Symposium
Z Aydın, H Elçiçek
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–16