Follow
Emine Çobanoğlu
Emine Çobanoğlu
Verified email at marmara.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Kurum imajı: oluşumu ve ölçümü
MS Köktürk, AM Yalçın, E Çobanoğlu
Beta, 2008
1152008
Internationalization of emerging market firms: the case of Turkish retailers
I Eren‐Erdogmus, E Cobanoglu, M Yalcın, PN Ghauri
International Marketing Review 27 (3), 316-337, 2010
972010
Internet addiction among Turkish young consumers
Y Aslanbay, M Aslanbay, E Çobanoğlu
Young Consumers 10 (1), 60-70, 2009
382009
An Extended GRA Method Integrated with Fuzzy AHP to Construct a Multidimensional Index for Ranking Overall Energy Sustainability Performances
K Altintas, O Vayvay, S Apak, E Cobanoglu
Sustainability 12 (no.4), 1602, 2020
352020
Exploring dimensions of brand personality for Generation Y in the apparel market: The case of Turkey
I Eren-Erdogmus, E Cobanoglu, I Budeyri-Turan
Journal of Global Fashion Marketing 6 (2), 150-161, 2015
302015
A systematic review of sustainable fresh fruit and vegetable supply chains
ÖÖ Tort, Ö Vayvay, E Çobanoğlu
Sustainability 14 (3), 1573, 2022
282022
Effects of the pre-show, at-show and post-show firm activities on trade show performance measurement
E Çobanoğlu, V Turaeva
Procedia-Social and Behavioral Sciences 150, 762-771, 2014
282014
Success in philanthropic corporate social responsibility: The case of Turkey
İ Eren-Erdoğmuş, E Çobanoğlu, B Öğüt
Corporate social responsibility in the global business world, 271-286, 2013
122013
Deneyimsel Perakendecilik: İstanbul’daki Yapı Market/Ev Gelişim Perakendelerinde Bir Uygulama, 13
M Yalçın, E Çobanoğlu, İ Erdoğmuş
Ulusal Pazarlama Kongresi, Nevşehir Üniversitesi İİ BF, Nevşehir, 82-89, 2008
112008
Customer-focused product development and a case study in Turkish refrigerator market
Ç Üçler, Ö Vayvay, E Çobanoğlu
Istanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 5 (10), 81-97, 2006
112006
Pazarlama etiği
E Çobanoğlu
Suna Tevrüz (Editör). İş Hayatında Etik, Birinci Baskı, Beta Basım Yayım …, 2007
92007
Profiling Y generation GSM users in Turkey according to consumer confusion, perceived risk and WOM
E Cobanoglu, H Tutus
Mediterranean Journal of Social Sciences 5 (21), 169-182, 2014
82014
Pazarlamada yeni açılımlarla üstünlük sağlama: Kurum kimliği boyutları ile modelleme ve üniversite çevresi için öneriler
E Çobanoğlu, M Yalçın
İstanbul: Beta Yayınları, 2006
82006
MüĢteri Faydasının MüĢteri Tatmini ve Bağlılığı Üzerine Etkisi: Organize Gıda Perakendeci Örneği
M Yalçın, ĠE ErdoğmuĢ, E Çobanoğlu
Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 26 (1 …, 2009
62009
Kurum İmajı
MS Köktürk, AM Yalçın, E Çobanoğlu
Baskı, İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım AŞ, 2008
62008
Kurum imajı oluşumu ve ölçümü. 1
M Sümersan, AM Yalçın, E Çobanoğlu
Basım. İstanbul: Beta Yayınları, 2008
62008
Beyaz eşya sektöründe Türkiye’nin rekabetçi konumu ve olası pazarlama stratejileri. 9
E Çobanoğlu, Ö Vayvay
Ulusal Pazarlama Kongresi içinde, 19-34, 2004
52004
Relationship component of supplier involvement in new product development (NPD) process
O Vayvay, E Cobanoglu
2006 Technology Management for the Global Future-PICMET 2006 Conference 6 …, 2006
42006
TÜRKİYE TİYATROSUNA YÖNETİMSEL BİR BAKIŞ: TİYATRO SEYİRCİSİNİN ROLÜ
E Çobanoğlu, N Cavdar
Art-Sanat Dergisi, 385-404, 2018
22018
An EmpiricAl invEstigAtion into thE DEtErminAnts of vArious sociAl nEtworking sitEs usED by gEnErAtion y consumErs
E ÇobAnoĞlu
Journal of Marmara University Social Sciences Institute/Öneri 12 (47), 2017
22017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20