Fatih Cemrek
Fatih Cemrek
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi İstatistik Bölümü
ogu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
The role of self-esteem, locus of control and big five personality traits in predicting hopelessness
T Mutlu, Z Balbag, F Cemrek
Procedia-Social and Behavioral Sciences 9, 1788-1792, 2010
482010
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BARINMA SORUNLARININ UYGUNLUK ANALİZİ İLE İNCELENMESİ
Z Filiz, F Çemrek, Z FİLİZ, F ÇEMREK
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 8 (2), 207-224, 2007
402007
Avrupa Birliği’ne Üye Ülkeler ile Türkiye'nin Karşılaştırılması
Z Filiz, F Çemrek
VII. Ulusal Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu, 26-27, 2005
292005
Petrol Tüketiminin Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisinin Panel Veri Analizi İle İncelenmesi: Avrupa Birliği Ülkeleri Ve Türkiye Örneği.
F ÇEMREK, E BURHAN
Journal of Alanya Faculty of Business/Alanya Isletme Fakültesi Dergisi 6 (3), 2014
242014
Turizm ve Otel İşletmeciliği ile Aşçılık Programı Öğrencilerinin “Uygulamalı Mutfak Dersleri” Hakkında Tutum ve Düşüncelerini Ölçmeye Yönelik Bir Uygulama
F Çemrek, H Yılmaz
Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2010
242010
Tüketici memnuniyeti analizi ve gıda (fast-food) sektöründe bir uygulama
Z Filiz, F Çemrek
Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 10 (1), 59-84, 2008
152008
Konjoint analizi ve özel dersane tercihine yönelik bir uygulama
H Şen, F Çemrek
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 5 (2), 2004
142004
Türkiye’deki illerin gelir ve refah düzeyi değişkenleri arasındaki ilişkinin kanonik korelasyon analizi ile incelenmesi
F Çemrek
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 7 (2), 2012
132012
AB uyum sürecinde Türkiye’de hayvancılık sektörünün yapısal analizi ve geliştirmeye yönelik politikalar
HN Bayraç, F Çemrek
Ekonomik Yaklaşım Kongreler Dizisi–VII. Ankara, 2011
132011
Sosyal medya kullanım ve davranışlarının kullanımlar ve doyumlar yaklaşımı bağlamında incelenmesi: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi örneği
F Çemrek, H Baykuş, Ö Özaydın
Alphanumeric Journal 2 (2), 61-76, 2014
112014
Sürdürülebilir Kalkınma Skorunun Hesaplanması.
F ÇEMREK, H Naci BAYRAÇ
Journal of Social Sciences Eskisehir Osmangazi University/Eskisehir …, 2013
112013
Ortaöğretim öğrencilerinin meslek seçimi ve üniversite tercihlerine ilişkin görüşleri (Eskişehir örneği)
H Anılan, F Çemrek, ŞS Anagün
E-journal of World Sciences Academy 3 (2), 238-249, 2008
112008
DERGİ İÇERİĞİ ARA GÖZ AT
SON SAYI
9
Konjoint Analizi İle Sağlık Çalışanlarının Konut Tercihlerinin Belirlenmesi
S Yavuz, F Çemrek
Atatürk Üniversitesi, 2013
82013
Konjoint Analizi İle Sağlık Çalışanlarının Konut Tercihlerinin Belirlenmesi
S Yavuz, F Çemrek
Atatürk Üniversitesi, 2013
82013
Teaching Motivation of the Students in Secondary Teacher Training Schools in Turkey.
K Yenilmez, F Çemrek
International Journal of Environmental and Science Education 3 (2), 82-88, 2008
82008
Bireylerin Kredi Kartına Bakış Açıları ve Sosyo-Ekonomik Nitelikleri Bakımından Karşılaştırılmasına Yönelik Uygulama Çalışması
H Şen, F Çemrek, Ö Özaydın
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 7 (1), 2006
82006
Tüketicilerin Ürün Tercihi: Cep Telefonu Tercihi Örneği
F Çemrek, Z Filiz
Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi 7 (13), 265-287, 2012
72012
Türkiye'deki illerin sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeylerinin belirlenmesi
Ş Hülya, Ç Fatih, Ö Özer
Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2006
62006
Türkiye'deki illerin sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeylerinin belirlenmesi
Ş Hülya, Ç Fatih, Ö Özer
Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2006
62006
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20