Fatih Cemrek
Fatih Cemrek
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi İstatistik Bölümü
ogu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
BaşlıkAlıntı yapanlarYıl
The role of self-esteem, locus of control and big five personality traits in predicting hopelessness
T Mutlu, Z Balbag, F Cemrek
Procedia-Social and Behavioral Sciences 9, 1788-1792, 2010
292010
Üniversite öğrencilerinin barınma sorunlarının uygunluk analizi ile incelenmesi
Z Filiz, F Çemrek
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 8 (2), 2007
262007
Avrupa Birliği’ne Üye Ülkeler ile Türkiye'nin Karşılaştırılması
Z Filiz, F Çemrek
Ulusal Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu, İstanbul, 2005
262005
Petrol Tüketiminin Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisinin Panel Veri Analizi İle İncelenmesi: Avrupa Birliği Ülkeleri Ve Türkiye Örneği.
F ÇEMREK, E BURHAN
Journal of Alanya Faculty of Business/Alanya Isletme Fakültesi Dergisi 6 (3), 2014
152014
Turizm ve Otel İşletmeciliği ile Aşçılık Programı Öğrencilerinin “Uygulamalı Mutfak Dersleri” Hakkında Tutum ve Düşüncelerini Ölçmeye Yönelik Bir Uygulama
F Çemrek, H Yılmaz
Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2010
132010
Türkiye’deki illerin gelir ve refah düzeyi değişkenleri arasındaki ilişkinin kanonik korelasyon analizi ile incelenmesi
F Çemrek
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 7 (2), 2012
112012
Tüketici memnuniyeti analizi ve gıda (fast-food) sektöründe bir uygulama
Z Filiz, F Çemrek
Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 10 (1), 59-84, 2008
102008
AB uyum sürecinde Türkiye’de hayvancılık sektörünün yapısal analizi ve geliştirmeye yönelik politikalar
HN Bayraç, F Çemrek
Ekonomik Yaklaşım Kongreler Dizisi–VII. Ankara, 2011
92011
Sosyal medya kullanım ve davranışlarının kullanımlar ve doyumlar yaklaşımı bağlamında incelenmesi: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi örneği
F Çemrek, H Baykuş, Ö Özaydın
Alphanumeric Journal 2 (2), 61-76, 2014
72014
Ortaöğretim öğrencilerinin meslek seçimi ve üniversite tercihlerine ilişkin görüşleri (Eskişehir örneği)
H Anılan, F Çemrek, ŞS Anagün
E-journal of World Sciences Academy 3 (2), 238-249, 2008
72008
Konjoint Analizi ve Özel Dersane Tercihine Yönelik Bir Uygulama
H Şen, F Çemrek
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 5 (2), 2004
72004
Teaching Motivation of the Students in Secondary Teacher Training Schools in Turkey.
K Yenilmez, F Çemrek
International Journal of Environmental and Science Education 3 (2), 82-88, 2008
62008
Sürdürülebilir Kalkınma Skorunun Hesaplanması
F ÇEMREK, HN BAYRAÇ
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 14 (2), 2013
52013
Bireylerin Kredi Kartına Bakış Açıları ve Sosyo-Ekonomik Nitelikleri Bakımından Karşılaştırılmasına Yönelik Uygulama Çalışması
H Şen, F Çemrek, Ö Özaydın
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 7 (1), 2006
52006
Tüketicilerin Ürün Tercihi: Cep Telefonu Tercihi Örneği
F Çemrek, Z Filiz
Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi 7 (13), 265-287, 2012
42012
An Investigation on the Ratings from Four Sources for Different Positions in a 360 Degree Feedback System
E Kahya, F Çemrek
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ …, 2017
22017
Karadeniz Ekonomik İşbirliği Ülkelerinde Enerji Tüketimi ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
F ÇEMREK, HN BAYRAÇ, H POLAT
Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi 4 (2), 41-54, 2017
22017
BAYAN TARAFTARLARIN STADYUMLARDA FUTBOL MAÇI SEYRETMEMELERINE NEDEN OLAN ETMENLERIN ARASTIRILMASI
F Çemrek
Kafkas University. Faculty of Economics and Administrative Sciences. Journal …, 2015
22015
Statistical Analysis of Women's Labor Force Data of OECD Countries
F Çemrek, F Yenilmez
Handbook of Research on Unemployment and Labor Market Sustainability in the …, 2017
12017
Termal Otel İşletmelerinde Kullanılan Mobilya Tasarımları Hakkında Müşteri Memnuniyetinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma
H YILMAZ, F Çemrek
Alphanumeric Journal 4 (2), 183-204, 2016
12016
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20