Follow
İsmail Kaplan
İsmail Kaplan
Verified email at anadolu.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Üniversite Öğrencisi Sosyal Medya Kullanıcılarının Mahremiyet Algısı
İ Kaplan
Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017
352017
Sesli Kitapların Yükselişi: Nitel Bir Araştırma
İ KAPLAN, M ATAİZİ
17th International Symposium Communication in the Millennium, 2020
22020
Sosyal Medyada Dini İletişimin Medyatikleşmesi ve Gençlerin Tutumu
İ Kaplan
Uluslararası 21. Yüzyılda Gençlik ve İnanç Eğilimleri Sempozyumu, 985, 2022
2022
İslam Üzerine: Müslümanlar ve Medya
İ KAPLAN
Medya ve Din Araştırmaları Dergisi (Online) 3 (1), 151-155, 2020
2020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–4