Follow
İsmail Kaplan
İsmail Kaplan
Verified email at anadolu.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Üniversite Öğrencisi Sosyal Medya Kullanıcılarının Mahremiyet Algısı
İ Kaplan
Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017
412017
Sesli Kitapların Yükselişi: Nitel Bir Araştırma
İ KAPLAN, M ATAİZİ
17th International Symposium Communication in the Millennium, 2020
52020
Sosyal Medyada Dini İletişimin Medyatikleşmesi ve Gençlerin Tutumu
İ Kaplan
Uluslararası 21. Yüzyılda Gençlik ve İnanç Eğilimleri Sempozyumu, 985, 2022
32022
BÖLÜM 8 YAPAY ZEKÂ VE HABERDE GÖRSELLİK
İ KAPLAN
Medya ve Habercilik Alanında Yapay Zekanın Yükselişi, 153, 2024
2024
Medyatikleşen Din: Sosyal Medya ve Dinî İletişim
İ Kaplan
2024
Bir İletişim Ortamı Olarak Beden: Dövmenin Sözsüz İletişimdeki Yeri
İ Kaplan, M Şentöregil, E Yılmaz
İletişimde Güncel Çalışmalar - 2, 63-82, 2024
2024
Üniversitelerin Tercih Dönemi İletişim Stratejilerinde Sosyal Medyanın Yeri
İ KAPLAN
Anadolu Strateji Dergisi 5 (2), 89-99, 2023
2023
Religious Language on Social Media: Perspectives of Content Producers and Users
İ KAPLAN, AH YÜKSEL
Medya ve Din Araştırmaları Dergisi 6 (2), 167-185, 2023
2023
Yapay Zekâ ve Haberde Görsellik
İ Kaplan
Medya ve Habercilik Alanında Yapay Zekanın Yükselişi, 153-170, 2023
2023
Sosyal Medyada Dini İletişimin Medyatikleşmesi
İ Kaplan
Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2023
2023
İslam Üzerine: Müslümanlar ve Medya
İ KAPLAN
Medya ve Din Araştırmaları Dergisi (Online) 3 (1), 151-155, 2020
2020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–11