Follow
Mustafa ÖZGERİŞ
Mustafa ÖZGERİŞ
Verified email at atauni.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Use of geopark resource values for a sustainable tourism: a case study from Turkey (Cittaslow Uzundere)
M Özgeriş, F Karahan
Environment, Development and Sustainability 23 (3), 4270-4284, 2021
332021
Rekreasyonel tesislerde görsel kalite değerlendirmesi üzerine bir araştırma: Tortum ve Uzundere (Erzurum) örneği
M Özgeriş, F Karahan
Artvin Çoruh Üniversitesi, 2015
30*2015
Kentsel donatı elemanlarının kent dokusu yönünden değerlendirilmesi: Erzurum İli örneği
M ÖZGERİŞ
Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi 18 (2), 561-574, 2018
202018
Türkiye’nin dünya fuarı deneyimi: Expo 2016 Antalya üzerine bir inceleme
F KARAHAN, M ÖZGERİŞ, N DEMİRCAN, I SEZEN, A KARAHAN
Journal of Humanities and Tourism Research 11 (2), 320-338, 2021
102021
Sakin Şehir Uzundere’nin Planlama ve Tasarım Uygulamaları Yönünden Sürdürülebilirliğinin Değerlendirilmesi
M Özgeriş
Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Erzurum, 2020
52020
Yerel Kalkınmanın Aracı Olarak Sürdürülebilir Turizm için Planlama Çalışmalarının Değerlendirilmesi: Sakin Şehir Uzundere Örneğinde Bir Araştırma
M ÖZGERİŞ, F KARAHAN
Kent Akademisi 14 (1), 73-89, 2021
42021
Kalkınma Odaklı Mekânsal Tasarım ve Uygulama Girişimlerinin Sürdürülebilirliğinin Değerlendirilmesi: Sakin Şehir Uzundere Örneğinde Bir Çalışma
M ÖZGERİŞ, F KARAHAN
Bartın Orman Fakültesi Dergisi 23 (1), 45-58, 2021
42021
KÜLTÜREL MİRAS BAĞLAMINDA TARIMSAL TERASLAR VE ÖZELLİKLERİ: UZUNDERE (ERZURUM) ÖRNEĞİNDE BİR DEĞERLENDİRME
M ÖZGERİŞ, F KARAHAN
Milli Folklor 17 (133), 160-175, 2022
3*2022
Tortum ve Uzundere’deki rekreasyonel tesislerin görsel kalite analizi
M ÖZGERİŞ
32014
Aktif Yeşil Alanların Niceliksel ve Niteliksel Analizi: Erzurum Adnan Menderes Mahallesi Örneği
M ÖZGERİŞ
JENAS Journal of Environmental and Natural Studies 5 (1), 68-84, 2023
12023
Turizm Alanlarındaki Rekreasyonel Su Kaynaklarının Sürdürülebilirliği ve Sakin Şehir Politikaları: Uzundere (Erzurum) Örneğinde Bir Değerlendirme
M Özgeriş, F Karahan
Journal of Humanities and Tourism Research 11 (1), 103-117, 2021
12021
A Research to Determine the Perception of the Tangible Cultural Architectural Heritage of Erzurum Castle and Its Surroundings in Turkey
E Akpinar Külekçi, M Özgeriş, I Sezen, A Karahan, F Karahan
Sustainability 16 (1), 34, 2023
2023
Determination of Terrace Size and Density Index of Agricultural Terraces in Cittaslow Uzundere using Drone and GIS
O Gökçe, M Özgeriş, N Demircan, A Karahan, I Sezen, F Karahan
Preprints, 2023
2023
A Research to Determine the Perception of the Tangible Cultural Architectural Heritage of Erzurum Castle and Its Surroundings in Turkey
EA Külekçi, M Özgeriş, I Sezen, A Karahan, F Karahan
Sustainability 16 (1), 1-18, 2023
2023
Sanatsal anlatım ve uygulamalarıyla EXPO 2016 Erzurum Bahçesi’nin değerlendirilmesi
M ÖZGERİŞ, S CİNİSLİ, A KARAHAN, F YARŞI
Journal of Humanities and Tourism Research 12 (4), 740-751, 2022
2022
Servi Ağacının Türk Kültürü ve Peyzajında Kazandığı Anlamların Hayâlî’nin “Serv” Redifli Kasidesindeki Yansımaları
MM Özgeriş, F Karahan, M Özgeriş
Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 10 (1), 273-287, 2022
2022
Evaluation of expo 2016 Erzurum Garden with its artistic expression and its applications.
M Özgeriş, S Cinisli, A Karahan, F Yarşi
2022
Sürdürülebilir Kalkınma Bağlamında Uzundere Biyolojik Çeşitlilik Stratejisi ve Eylem Planı (2017-2023)’nın Değerlendirilmesi
F KARAHAN, M ÖZGERİŞ
Mimarlık Planlama ve Tasarım Alanında Gelişmeler, 87-103, 2022
2022
Cittaslow policies and sustainability of recreational water resources in tourism areas: an evaluation based on Uzundere (Erzurum).
M Özgeriş, F Karahan
2021
Evaluation of the sustainability of development-oriented spatial design and implementation initiatives: a case study of the Slow city (Cittaslow) Uzundere.
M Özgeriş, F Karahan
2021
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20