Follow
Mustafa SARI
Mustafa SARI
Prof. Dr., Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi
Verified email at bandirma.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Induction and synchronisation of ovulation in rainbow trout, Oncorhynchus mykiss, by administration of emulsified buserelin (GnRHa) and its effects on egg quality
M Arabacı, İ Diler, M Sarı
Aquaculture 237 (1-4), 475-484, 2004
442004
Induction of ovulation in endemic pearl mullet (Chalcalburnus tarichi), living in the highly alkaline Lake Van, using GnRHa ([D-Ser (tBu) 6, Pro9-Net]-GnRH) combined with …
M Arabacı, M Sarı
Aquaculture 238 (1-4), 529-535, 2004
332004
Threatened fishes of the world: Chalcalburnus tarichi (Pallas 1811)(Cyprinidae) living in the highly alkaline Lake Van, Turkey
M Sari
Environmental biology of fishes 81 (1), 21-23, 2008
272008
Induction of ovulation in ornamental common carp (Koi, Cyprinus carpio L.) using LHRHa ([d‐Ser(tBu)6, Pro9‐NEt]‐LHRH) combined with haloperidol and carp …
M Arabacı, H Çaǧırgan, M Sarı
Aquaculture Research 35 (1), 10-14, 2004
232004
Induction of spawning in common carp (Cyprinus carpio) using LHRHa ([d-ser (tbu) 6, pro9-net]-LHRH) combined with haloperidol: effects of different treatment time and …
M Arabacı, H Çağırgan, M Sarı
Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 1 (2), 2001
232001
Van Gölü (Türkiye) inci kefali (Chalcalburnus tarichi, Pallas 1811) avcılığında kullanılan fanyalı uzatma ağlarının av verimleri ve seçiciliği üzerine bir ön çalışma
O Çetinkaya, M Sarı, M Arabacı
Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi 12 (1-2), 1-13, 1995
211995
Van ilinde öğrencilerin balıketi tüketim alışkanlığının belirlenmesi üzerine bir araştırma
M Sarı, H Demirulus, B Söğüt
Doğu Anadolu Bölgesi 4, 28-30, 2000
152000
Serum ionic content of endemic Chalcalburnus tarichi during spawning, prespawning and postspawning terms, living in highly alkaline waters of Lake Van (pH 9.8), Turkey
M Arabacı, H Cağırgan, M Sarı, R Şekeroğlu
Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 1 (2), 2001
142001
Limnological characteristics of Karasu river inflowing lake van
O Çetinkaya, M Sarı, F Şen, M Arabacı, HA Duyar
Yuzuncu Yil University Agricultural Sciences 4, 151-168, 1994
101994
Van Gölü inci kefalinin (Chalcalburns tarıchi, pallas 1811) stok miktarının tahmini ve balıkçılık yönetim esaslarının belirlenmesi
M Sari
Fen Bilimleri Enstitüsü, 1997
91997
Van Gölü havzası karasu çayı balık populasyonları üzerinde araştırmalar
O Çetinkaya, M Sarı, M Arabacı, F Şen, HA Duyar
Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi 5 (2), 189-202, 1995
91995
Van Gölü İnci Kefalı (Chalcalburnus tarichi, Pallas 1811) Stok Miktarının Tahmini ve Balıkçılık Yönetim Esaslarının Belirlenmesi. 1
M Sarı
Baskı, Sena Ofset, İstanbul, 2001
82001
Ecological sharing of water for healthy management of fisheries and irrigation under drought conditions in Bend-i Mahi river, Van, Turkey
M Sarı, M Kadioglu, M Arabaci, A Ertan
Journal of Environmental Protection and Ecology (JEPE) 4 (1), 166-178, 2003
7*2003
Investigations of Some Bioecological Properties of the Danube Bleak (Chalcalburnus chalcoides, Güldenstaedt, 1772) Lived in the Different Habitats
İ Akyurt, M Sarı
Ege Üniversitesi Su Ürünleri Yüksek Okulu Su Ürünleri Dergisi 8 (31-32), 87-101, 1991
71991
The selectivity of nets used in the fishing of Calcalburnus tarichi
M Sarı
Pallas, 9-11, 1811
61811
Erçek Gölü’nün Batimetrik Özelliklerinin Belirlenmesi
S İpek, M Sarı
TÜBİTAK, Ankara, Türkiye, YDABÇAG-609-A, 1998
51998
The selectivity of nets used in the fishing of Calcalburnus tarichi (Pallas 1811)(in Turkish) Akdeniz Balıkçılık Kongresi 9-11 Nisan Tebliğler Kitabı
M Sarı
EÜ Su Ürünleri Fak. İzmir, 1997
51997
A preliminary study on catch composition and selectivity of the trammel net used in fishing of Chalcaburnus tarichi
O Çetinkaya, M Sarı, M Arabacı
Pallas, 1-2, 1811
51811
fien, F. and Duyar, HA 1995
O Çetinkaya, M Sarı, M Arabacı
Van gölü havzası çayı balık populasyonları üzerinde arafltırmalar. Yüzüncü …, 0
5
Marine mucilage in the Sea of Marmara and its effects on the marine ecosystem: mass deaths
U KARADURMUŞ, M Sari
Turkish Journal of Zoology 46 (1), 93-102, 2022
42022
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20