Gülçin Güven
Gülçin Güven
Okul Öncesi Öğretmenliği, Marmara Üniversitesi
marmara.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Dramanın 5-6 yaş çocuklarının sosyal-duygusal gelişimlerine etkisinin incelenmesi
G Güven Metin
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri …, 1999
471999
Okul öncesi dönemdeki çocukların bağlanma biçimleri ile sosyal yetkinlik ve duygu düzenleme becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi
O Ural, G Güven, T Sezer, KE Azkeskin, E Yılmaz
Hacettepe University Faculty of Health Sciences Journal 2, 2015
422015
Erken çocukluk eğitimi ve okul öncesi eğitim
G Güven, KE Azkeskin
Pegem Atıf İndeksi, 01-53, 2018
402018
Erken çocukluk eğitimi
İH Diken
Pegem Akademi, 2010
402010
Parenting styles: Parents with 5-6 year old children
K Azkeskin, G Güven, M Güral, T Sezer
Journal of Educational and Instructional Studies in the World 3 (1), 74-82, 2013
112013
Annelerin çocuğunu kabul düzeyi ile çocukların benlik algıları arasındaki ilişkinin incelenmesi
EA Yavuz, G Güven, D Bayındır, T Sezer, E Yılmaz
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2016
102016
Investigation of the relationship between social skills and self-management behaviors of 5 year old children
G Güven, LKE Azkeskin
Journal of educational and instructional studies in the world, 53, 2013
82013
Investigation of number and operations skills of children attending preschool education
G Güven, LKE Azkeskin
Journal of Educational and Instructional Studies in the World, 15, 2013
82013
Okul öncesi eğitimde drama liderlerinin, anaokulu öğretmenlerinin ve anne babaların eğitimde drama çalışmaları hakkında görüşleri
G Güven
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler …, 2001
82001
Okul öncesi dönemde çocuğu olan annelerin kabul red düzeyleri ile sosyal davranış denetimleri arasındaki ilişkinin incelenmesi
O Ural, G Güven, K Azkeskin, T Sezer, E Yılmaz, E Akşin, D Bayındır
72015
Okul öncesi çocuklarının insan ve aile resmi çizimlerinin değerlendirilmesi
G Güven
Marmara Üniversitesi, 2009
72009
4-6 yaş grubu çocuklarında oyuncak tercihlerini etkileyen faktörlerin incelenmesi. 1
N Tuzcuoğlu, G Güven, K Efe
Uluslar Arası Okul Öncesi Eğitim Kongresi 1, 455-474, 2006
72006
The Relationship between Maternal Acceptance-Rejection Levels and Preschoolers' Social Competence and Emotion Regulation Skills.
D Bayindir, G Güven, T Sezer, E Aksin-Yavuz, E Yilmaz
Journal of Education and Learning 6 (2), 305-316, 2017
62017
Erken çocukluk eğitimi
G Güven, K Azkeskin, ZB Erdiller, D Şahin, B Ülke-Kürkçüoğlu, S Şahin, ...
Ankara, 2010
62010
Okul öncesi eğitim programında kullanılan yöntem ve teknikler
G Güven
Pegem Atıf İndeksi, 67-110, 2017
52017
okul öncesi eğitime giriş
GU Balat
Nobel, 2015
52015
Okul öncesi çocukların insan ve aile çizimlerinin değerlendirilmesi
G Güven
Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul, 2009
52009
çocukların psikososyal gelişim becerilerine okul öncesi eğitimin katkısı: anne-baba görüşleri
O Ramazan, O Ural, G Güven
Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitimi Fakültesi, 353-359, 2004
52004
Validity and Reliability of the DeMoulin Self-Concept Developmental Scale for the 36-72 Month Old Children
R Zembat, NK Turaşlı, G Güven, T Sezer, E Akşin, E Yılmaz, D Bayındır
Journal of Education and Training Studies 4 (2), 143-158, 2015
42015
4-5 YAŞ GRUBU ÇOCUKLARIN İNSAN RESİM ÇİZİMLERİNİN YAŞ, CİNSİYET VE SOSYO-EKONOMİK DURUM DEĞİŞKENLERİNE GÖRE İNCELENMESİ
G Güven
Education Sciences 10 (3), 203-211, 2015
32015
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20