Murat Gümüş
Murat Gümüş
batman.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
The effect of communication on knowledge sharing in organizations
M Gumus
Journal of Knowledge Management Practice 8 (2), 15-26, 2007
982007
İTİBAR SÜRECİNDE KİLİT ROL: KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK İLETİŞİMİ.
M Gümüs, B Öksüz
Journal of Yasar University 4 (14), 2009
582009
Örgütlerde iletişim
Z Sabuncuoğlu
Kriter Yayınevi, 2012
552012
Turizm işletmelerinde kurumsal itibar yönetimi
M Gümüş, B Öksüz
Nobel, 2009
522009
Çalişanlarin Kurumsal İtibar Sürecine Katilimlarinda İçsel İletişimin Rolü
MGB ÖKSÜZ
Journal of Yaşar University 4 (16), 2637-2660, 2009
392009
Organizational and occupational identification: Relations to teacher satisfaction and intention to early retirement
M Gümüs, B Hamarat, E Çolak, E Duran
Career Development International 17 (4), 300-313, 2012
372012
ÇALIŞAN-MÜŞTERİ İLİŞKİLERİNDE ALGILANAN ADALET/ADALETSİZLİĞİN DUYGUSAL EMEK DAVRANIŞLARINA ETKİSİ.
S Yürür, M Gümüş, B Hamarat
Journal of Yasar University 6 (23), 2011
262011
Otel işletmelerinde duygusal zekanın iş stresi ve iş yaşam dengesi üzerindeki etkisi
SG GENÇ, G Volkan, M Gümüş
Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi 6 (2/1), 97-112, 2016
232016
Ege Bölgesindeki 4-5 Yıldızlı otel işletmelerinde örgüt kültürünün iş değerlerinin dönüşümüne etkileri
Ç Özkan, M Gümüş
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, 2013
222013
Turizm lisans öğrencilerinin duygusal emek deneyimlerinin kariyer tercihlerine etkileri
E DURAN, M Gümüş
Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013
182013
The diversity perception and the attitudes of employees: A study on human resource professionals and hotel workers
MV Tüz, M Gümüş
162010
Factor analysis on service attributes of Canakkale municipality
M Gumus, N Koleoglu
The TQM Magazine, 2002
132002
İtibarın temel taşı olarak kurumsal iletişim: kurumsal itibar sürecinde iletişimin rolü ve önemi
M Gümüş, B Öksüz
122010
Sürdürülebilir destinasyon yönetimi, sürdürülebilir Bozcaada: Bir model önerisi
M Doğan, M Gümüş
Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi 11 (3), 2015
112015
Çevresel Tehdit, Çevresel Bilinç Ve Çevresel Tutum Çevre Odaklı Davranışı Etkiler Mi? Çanakkale Sivil Toplum Kuruluşları Örneği
B Hamarat, OGEDM Gümüş, E Tufan
Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 7 (2), 2014
112014
Examining media effectiveness across cultures and national borders: A review and multilevel framework
K Moustafa Leonard, JR Van Scotter, F Pakdil, N Jbeily Chamseddine, ...
International Journal of Cross Cultural Management 11 (1), 83-103, 2011
112011
Örgütlerde İletişim, Arıkan Yayıncılık, İstanbul
Z Sabuncuoğlu, M Gümüş
102008
Business excellence and organizational commitment in seasonal hotels
M Gümüş, B Hamarat
Anadolu Üniversitesi, 2006
102006
Otel çalışanlarının turizm ve barış ilişkisine yönelik metaforik algıları
AGNK DİLEK, SE Dilek, M Gümüş
Journal of Life Sciences 6 (2/1), 2016
92016
The Effect of communication on knowledge shaing in organization
G Murat, O Çanakkale
journal of knowledge management practice Journal of Knowledge Management …, 2007
82007
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20