Takip et
Neyzen Fehmi Dolar
Neyzen Fehmi Dolar
Diğer adlarDolar N. F.
Anadolu Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Ticaret Hukuku Anabilim Dalı, Araştırma Görevlisi
anadolu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Anonim Şirketlerde Azınlığın Genel Kurulun Toplantıya Çağrılmasını Talep Hakkı
NF Dolar
Adalet Dergisi, 65, 2020
32020
Sigortacının Aydınlatma Yükümlülüğü, An-kara Üniversitesi Sosyal Bilimler Üniversitesi Özel Hukuk Anabi-lim Dalı
NF DOLAR
Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara, 2022
22022
TTK m. 55/1-a-6’da Özel Bir Haksız Rekabet Hâli Olarak Düzenlenen Tedarik Fiyatının Altındaki Sunumlara İlişkin Bir İnceleme
NF DOLAR
Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 7 (1), 115-132, 2021
22021
İSVİÇRE’DE SİGORTA SÖZLEŞMESİ HAKKINDA FEDERAL KANUN’DA YAPILAN (KISMİ) REFORM ÜZERİNE BİR İNCELEME
NF DOLAR
Hacettepe Hukuk Fakültesi Dergisi 12 (Özel Sayı), 526-561, 2022
12022
Sigortacının Aydınlatma Yükümlülüğü (TTK m. 1423)
NF DOLAR
Seçkin Yayıncılık, 2023
2023
Güncel Yargı Kararları
SS Kurt, O Tabak, G Varol, C Kaya, SC Polat, E Aydın, B Tanrıvermiş, ...
Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 8 (2), 351-359, 2022
2022
Sigortacının aydınlatma yükümlülüğü
NF Dolar
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2022
2022
Güncel Yargı Kararları
DÖ Çelt, GB Uslu, MA Tuğ, MŞ Yıldız, NF Dolar, SC Polat, A Yılmaz, ...
Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 8 (1), 193-198, 2022
2022
1 Ocak 2022 Tarihinde Yürürlüğe Girecek Olan İsviçre Sigorta Sözleşmeleri Kanunu (Kısmi) Reformu Üzerine Bir İnceleme
NF DOLAR
Şirketler ve Sigorta Hukuku Sempozyumu, 2021
2021
Güncel Yargı Kararları
D Küçük, MŞ Yıldız, MA Tuğ, NF Dolar, E Çelik, A Yılmaz, B Ezer, GB Uslu, ...
Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 7 (2), 471-477, 2021
2021
Sunuş
T Akkaya, G Güneysu, O Işık, N Emir, NF Dolar, B Işık
Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 7 (1), 1-1, 2021
2021
ANONİM ŞİRKETLERDE AZINLIĞIN GENEL KURULUN TOPLANTIYA ÇAĞRILMASINI TALEP HAKKI
NF DOLAR
Adalet Dergisi, 585-605, 2020
2020
Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Sigorta Kapsamı
NF Dolar
2. Ulusal Sigorta ve Aktüerya Kongresi, 2014
2014
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–13