Follow
Seyhan Özdemir
Title
Cited by
Cited by
Year
Koronavirüs (COVİD-19) Sürecinde Öğrenci Olma Deneyimi: Bir Fotoses (Photovoice) Çalışması
M SEVER, S Özdemir
Toplum ve Sosyal Hizmet 31 (4), 1653-1679, 2020
382020
Sosyal Medyanın Örgüt İçi İletişimdeki Rolü
S Özdemir, R Erdem
Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi 20 (5), 247-270, 2016
352016
İnternet Çağında Sanal Ortam Yalnızlığı Üniversite Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma
S Özdemir, T Akçakanat, D İzgüden
Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi 8, 19, 2017
24*2017
İş Yaşamında Yalnızlık İle Mesleki Tükenmişlik Arasındaki İlişki: Akademisyenler Üzerine Bir Araştırma
S Özdemir, A Alkan, R Erdem
Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2016
162016
İş'te Mutluluk Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
S Özdemir, M SEVER, OK ACAR
Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 18 (2), 1-10, 2020
12*2020
Kıskançlık Olgusu ve Akademik Örgütlere Yansıması
S ÖZDEMİR
Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi 12 (30), 652-676, 2021
102021
Yönetici Nezaketsizliği Sosyal Dışlanmayı Nasıl Etkiler: Yönetici Sosyotelizmi ve Yöneticiye Güvenin Rolü
S Özdemir, R Erdem
İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi 6 (14), 103-116, 2021
92021
Yönetici Sosyotelizmi (Phubbing): Bir Ölçek Uyarlama Çalışması
S Özdemir
Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 10 (19), 134-145, 2020
92020
‘An academic is like a bad dinner guest.’Exploring cross-cultural perspectives of academics via metaphors
M Sever, S Ozdemir, K Jobson
Higher Education Research & Development 41 (4), 1262-1276, 2022
82022
Proaktif Kişiliğin Kariyer Uyum Yeteneğine Etkisinde Kendini Yetiştirmenin Rolü
S Özdemir
OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 12 (18. UİK Özel Sayısı), 1-25, 2019
82019
Canım Sıkılıyor! Can sıkıntısı, Sosyotelizm ve Gelişmeleri Kaçırma Korkusu
P Sepetçi, S Özdemir, M SEVER
Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 3 (1), 26-36, 2021
72021
Akademinin Yeşil Gözlü Canavarı: Kıskançlığın Nedenleri ve Sonuçları Üzerine Fenomenolojik Bir Çalışma
S Özdemir, R ERDEM
Nitel Sosyal Bilimler 2 (1), 19-39, 2020
72020
Akademik Örgütlerde İdari Personel Arasında Kullanılan Lakaplar Üzerine Bir Çalışma
S Özdemir, R Erdem
Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 25 (3), 247-262, 2016
72016
How an academic’s death by suicide impacts coworkers and an organization
M Sever, S Ozdemir
Death studies 46 (2), 323-328, 2022
62022
Akademik örgütlerde kıskançlık üzerine fenomenolojik bir çalışma
S Özdemir
Doctoral disser-tation). Süleyman Demirel Üniversity. Isparta, 2018
62018
Stress and Entertainment Motivation are Related to Problematic Smartphone Use: Fear of Missing Out as a Mediator
M Sever, S Özdemir
52021
Sosyal İlişkilerde Gelişmeleri Kaçırma Korkusu Sosyal Dışlanmayı Etkiler Mi? Sosyotelizmin Rolü
S Özdemir
Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 3 (1), 64-77, 2021
52021
The experience of being a student during coronavirus (COVID-19) pandemic: a photovoice study
M Sever, S Özdemir
Society and Social Work 31 (4), 1653-1679, 2020
52020
İşin Özelliği ile İşten Ayrılma Niyeti İlişkisi: İşe Gömülmüşlüğün Rolü
S Özdemir, M SEVER, OK ACAR
Bildiriler Kitabı, 224, 2019
42019
İşyerinde Gelişmeleri Kaçırma Korkusu: Ölçek Uyarlama Çalışması
S Özdemir
Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 9 (1), 51-62, 2021
32021
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20