Tolga Güyer
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
The Effects of Individual Differences on Learner's Navigation in a Courseware.
S Somyürek, T Güyer, B Atasoy
Turkish Online Journal of Educational Technology-TOJET 7 (2), 32-40, 2008
352008
Computer algebra systems as the mathematics teaching tool
T Güyer
World Applied Sciences Journal 3 (1), 132-139, 2008
282008
Bilgisayar destekli metin okunabilirliği analizi
T Güyer, T Temur, E Solmaz
152009
Türkiye’deki uyarlanabilir eğitsel hiper ortam çalışmalarına yönelik içerik analizi
T Güyer, A Çebi
Eğitim ve Bilim 40 (178), 2015
132015
Measuring disorientation based on the Needleman-Wunsch algorithm
T Güyer, B Atasoy, S Somyürek
International Review of Research in Open and Distributed Learning 16 (2 …, 2015
132015
Design and development of an instructional program for teaching programming processes to gifted students using scratch
HY Durak, T Güyer
Curriculum development for gifted education programs, 61-99, 2018
82018
WEB 2.0 HIZLI İÇERİK GELİŞTİRME ÖZ-YETERLİK ALGISINI BELİRLEMEYE YÖNELİK ÖLÇEK (W2ÖYAÖ) GELİŞTİRME ÇALIŞMASI
S BİRİŞÇİ, KUL Ümit, A Zeki, D AKASLAN, S ÇELİK
Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama 8 (1), 187-208, 2018
82018
Hiperortam ve gezinmenin modellenmesi: öğretim amaçlı web tasarımı uygulamaları
T Güyer
Nobel, 2009
62009
A new method for computing the solutions of differential equation systems using generalized inverse via Maple
T Güyer, O Kıymaz, G Bilgici, Ş Mirasyedioğlu
Applied Mathematics and Computation 121 (2-3), 291-299, 2001
62001
Öğrenme Yönetim Sistemleri ve Örnek Uygulama
T Güyer, MT Üstündağ
Bulunduğu eser: Yalın, İH (Ed.) İnternet Temelli Eğitim. Ankara: Nobel …, 2008
42008
The anxiety levels of teacher candidates towards computers
U Başarmak, T Güyer
Unpublished Master’s Thesis, Gazi University Institude of Educational …, 2008
42008
The measures weighted stratum and weighted compactness on the weighted digraph-based models of the hypermedia and navigation
T Güyer
Computers & Education 53 (2), 252-260, 2009
32009
A symbolic and algebraic computation based Lambda-Boolean reduction machine via PROLOG
Ş Mirasyedioğlu, T Güyer
Applied mathematics and computation 176 (1), 65-75, 2006
32006
Uyarlanmış Sosyal Etkileşim Araçlarının Öğrencilerin Akademik Başarılarına ve Sosyal Bulunuşluk Algılarına Etkisi.
MT ÜSTÜNDAĞ, T GÜYER
Journal of Kirsehir Education Faculty 18 (2), 2017
22017
Bir Öğrenme Yönetim Sisteminin Öğretim Elemanları Tarafından Değerlendirilmesi: Gazi Üniversitesi Örneği
A Vildan, T GÜYER
Bilişim Teknolojileri Dergisi 9 (1), 1, 2016
22016
THE EFFECT OF FACE TO FACE INTERACTION ON CRITICAL THINKING SKILLS IN WEB SUPPORTED CASE-BASED LEARNING.
Ç ULUYOL, T GÜYER
Journal of Theory & Practice in Education (JTPE) 10 (4), 2014
22014
The Effect of Digital Concept Maps in Online Learning Environments on Students' Success and Disorientation.
S Aydogdu, T Güyer
Malaysian Online Journal of Educational Technology 7 (1), 76-93, 2019
12019
Development of a Web-Based Application for the Automatic Creation of Concept Maps
Ş Aydoğdu, T Güyer
Bartin Üniversitesi Egitim Fakültesi Dergisi 7 (2), 349-364, 2018
12018
A Classification Model and an Open e-Learning System Based on Intuitionistic Fuzzy Sets for Instructional Design Concepts
T Güyer, Ş Aydoğdu
Journal of Educational Technology Systems 45 (1), 137-160, 2016
12016
Karma öğrenme ortamlarında çevrimiçi öğrenen katılımı
SA Kocadere, A Altun
Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama 4 (2), 42-57, 2014
12014
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20