Tolga Güyer
BaşlıkAlıntı yapanlarYıl
The Effects of Individual Differences on Learner's Navigation in a Courseware.
S Somyürek, T Güyer, B Atasoy
Turkish Online Journal of Educational Technology-TOJET 7 (2), 32-40, 2008
282008
Computer algebra systems as the mathematics teaching tool
T Güyer
World Applied Sciences Journal 3 (1), 132-139, 2008
222008
Bilgisayar destekli metin okunabilirliği analizi
T Güyer, T Temur, E Solmaz
Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 7 (4), 751-766, 2009
132009
Measuring disorientation based on the Needleman-Wunsch algorithm
T Güyer, B Atasoy, S Somyürek
International Review of Research in Open and Distributed Learning 16 (2 …, 2015
112015
Türkiye’deki uyarlanabilir eğitsel hiper ortam çalışmalarına yönelik içerik analizi
T Güyer, A Çebi
Eğitim ve Bilim 40 (178), 2015
102015
Design and development of an instructional program for teaching programming processes to gifted students using scratch
HY Durak, T Güyer
Curriculum development for gifted education programs, 61-99, 2018
62018
Hiperortam ve gezinmenin modellenmesi: öğretim amaçlı web tasarımı uygulamaları
T Güyer
Nobel, 2009
62009
A new method for computing the solutions of differential equation systems using generalized inverse via Maple
T Güyer, O Kıymaz, G Bilgici, Ş Mirasyedioğlu
Applied Mathematics and Computation 121 (2-3), 291-299, 2001
62001
The effects of ındıvıdual dıfferences on learner’s navıgatıon
S Somyürek, T Güyer, B Atasoy
The Turkish Online Journal of Educational Technology, 32-40, 2008
52008
Öğrenme Yönetim Sistemleri ve Örnek Uygulama
T Güyer, MT Üstündağ
Bulunduğu eser: Yalın, İH (Ed.) İnternet Temelli Eğitim. Ankara: Nobel …, 2008
52008
The anxiety levels of teacher candidates towards computers
U Başarmak, T Güyer
Unpublished Master’s Thesis, Gazi University Institude of Educational …, 2008
42008
Uyarlanmış Sosyal Etkileşim Araçlarının Öğrencilerin Akademik Başarılarına ve Sosyal Bulunuşluk Algılarına Etkisi.
MT ÜSTÜNDAĞ, T GÜYER
Journal of Kirsehir Education Faculty 18 (2), 2017
22017
THE EFFECT OF FACE TO FACE INTERACTION ON CRITICAL THINKING SKILLS IN WEB SUPPORTED CASE-BASED LEARNING.
Ç ULUYOL, T GÜYER
Journal of Theory & Practice in Education (JTPE) 10 (4), 2014
22014
The measures weighted stratum and weighted compactness on the weighted digraph-based models of the hypermedia and navigation
T Güyer
Computers & Education 53 (2), 252-260, 2009
22009
A symbolic and algebraic computation based Lambda-Boolean reduction machine via PROLOG
Ş Mirasyedioğlu, T Güyer
Applied mathematics and computation 176 (1), 65-75, 2006
22006
A Classification Model and an Open e-Learning System Based on Intuitionistic Fuzzy Sets for Instructional Design Concepts
T Güyer, Ş Aydoğdu
Journal of Educational Technology Systems 45 (1), 137-160, 2016
12016
Cengiz Aytmatov’un" Beyaz Gemi" Adlı Eserinden Hareketle Halk Anlatılarının Çocukların Bilişsel Ve Duyuşsal Gelişimine Etkisi
N Yavuz
Başkent University Journal of Education 3 (1), 53-57, 2016
12016
Bir Öğrenme Yönetim Sisteminin Öğretim Elemanları Tarafından Değerlendirilmesi: Gazi Üniversitesi Örneği
A Vildan, T GÜYER
Bilişim Teknolojileri Dergisi 9 (1), 1, 2016
12016
Sharing teacher experiences of teaching with technology in the classroom: analysis, design and development process of a web-based case library
T Güyer, S Sahin
Procedia-Social and Behavioral Sciences 15, 3932-3940, 2011
12011
A functional computation model for the duality of two-variable Lambda-Boolean functions
T Güyer, Ş Mirasyedioğlu
Applied mathematics and computation 182 (1), 879-887, 2006
12006
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20