Tolga Güyer
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
The Effects of Individual Differences on Learner's Navigation in a Courseware.
S Somyürek, T Güyer, B Atasoy
Turkish Online Journal of Educational Technology-TOJET 7 (2), 32-40, 2008
362008
Computer algebra systems as the mathematics teaching tool
T Güyer
World Applied Sciences Journal 3 (1), 132-139, 2008
292008
Bilgisayar destekli metin okunabilirliği analizi
T Güyer, T Temur, E Solmaz
Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 7 (4), 751-766, 2009
172009
Türkiye’deki uyarlanabilir eğitsel hiper ortam çalışmalarına yönelik içerik analizi
T Güyer, A Çebi
Eğitim ve Bilim 40 (178), 2015
142015
Measuring disorientation based on the Needleman-Wunsch algorithm
T Güyer, B Atasoy, S Somyürek
International Review of Research in Open and Distributed Learning 16 (2 …, 2015
142015
Design and development of an instructional program for teaching programming processes to gifted students using scratch
HY Durak, T Güyer
Curriculum development for gifted education programs, 61-99, 2018
92018
Effects of Inquiry Types on States Related to Community of Inquiry in Online Learning Environments: An Explanatory Case Study
MS Günbatar, T Güyer
Contemporary Educational Technology 8 (2), 158-175, 2017
82017
A new method for computing the solutions of differential equation systems using generalized inverse via Maple
T Güyer, O Kıymaz, G Bilgici, Ş Mirasyedioğlu
Applied Mathematics and Computation 121 (2-3), 291-299, 2001
82001
Hiperortam ve gezinmenin modellenmesi: öğretim amaçlı web tasarımı uygulamaları
T Güyer
Nobel, 2009
62009
Gifted students' learning experiences in systematic game development process in after-school activities
K Hava, T Güyer, H Çakır
Educational Technology Research and Development 68, 1439-1459, 2020
52020
Ebeveynlerin dijital ebeveynlik yeterliklerinin çeşitli demografik değişkenler açısından incelenmesi
F Yaman, O Dönmez, Y Akbulut, IK Yurdakul, AN Çoklar, T Guyer
Eğitim ve Bilim 44 (199), 2019
52019
Exploration of Parents’ Digital Parenting Efficacy through Several Demographic Variables
F Yaman, O Dönmez, Y Akbulut, IK Yurdakul, AN Çoklar, T Guyer
Egitim ve Bilim 44 (199), 2019
42019
Öğrenme Yönetim Sistemleri ve Örnek Uygulama
T GÜYER, M ÜSTÜNDAĞ
Nobel Yayın Dağıtım, 2008
42008
The anxiety levels of teacher candidates towards computers
U Başarmak, T Güyer
Unpublished Master’s Thesis, Gazi University Institude of Educational …, 2008
42008
Students’ interaction patterns in different online learning activities and their relationship with motivation, self-regulated learning strategy and learning performance
A Çebi, T Güyer
Education and Information Technologies, 1-19, 2020
32020
ÖĞRENENLERİN SOSYAL ETKİLEŞİM ARAÇLARININ YER ALDIĞI ÇEVRİMİÇİ ÖĞRENME ORTAMINA İLİŞKİN UYARLAMA TERCİHLERİ VE GÖRÜŞLERİ
MT ÜSTÜNDAĞ, T GÜYER
Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi 8 (30), 1807-1831, 2017
32017
The measures weighted stratum and weighted compactness on the weighted digraph-based models of the hypermedia and navigation
T Güyer
Computers & Education 53 (2), 252-260, 2009
32009
A symbolic and algebraic computation based Lambda-Boolean reduction machine via PROLOG
Ş Mirasyedioğlu, T Güyer
Applied mathematics and computation 176 (1), 65-75, 2006
32006
Programming with Scratch in primary school, indicators related to effectiveness of education process and analysis of these indicators in terms of various variables
HY Durak, T Guyer
Gifted Education International 35 (3), 237-258, 2019
22019
Bilgi İşlemsel Düşünme Becerisinin Değerlendirilmesine İlişkin Sistematik Alanyazın Taraması
E TOSİK-GÜN, T GÜYER
Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi 1 (2), 99-120, 2019
22019
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20