Tolga Güyer
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
The Effects of Individual Differences on Learner's Navigation in a Courseware.
S Somyürek, T Güyer, B Atasoy
Turkish Online Journal of Educational Technology-TOJET 7 (2), 32-40, 2008
332008
Computer algebra systems as the mathematics teaching tool
T Güyer
World Applied Sciences Journal 3 (1), 132-139, 2008
282008
Bilgisayar destekli metin okunabilirliği analizi
T Güyer, T Temur, E Solmaz
Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 7 (4), 751-766, 2009
182009
Measuring disorientation based on the Needleman-Wunsch algorithm
T Güyer, B Atasoy, S Somyürek
International Review of Research in Open and Distributed Learning 16 (2 …, 2015
152015
Türkiye’deki uyarlanabilir eğitsel hiper ortam çalışmalarına yönelik içerik analizi
T Güyer, A Çebi
Eğitim ve Bilim 40 (178), 2015
122015
Design and development of an instructional program for teaching programming processes to gifted students using scratch
HY Durak, T Güyer
Curriculum development for gifted education programs, 61-99, 2018
92018
Effects of Inquiry Types on States Related to Community of Inquiry in Online Learning Environments: An Explanatory Case Study
MS Günbatar, T Güyer
Contemporary Educational Technology 8 (2), 158-175, 2017
92017
Öğretmen adaylarının bilgisayar kaygı düzeyleri
U Başarmak, T Güyer
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri …, 2008
82008
Gifted students' learning experiences in systematic game development process in after-school activities
K Hava, T Güyer, H Çakır
Educational Technology Research and Development 68, 1439-1459, 2020
62020
Ebeveynlerin dijital ebeveynlik yeterliklerinin çeşitli demografik değişkenler açısından incelenmesi
F Yaman, O Dönmez, Y Akbulut, IK Yurdakul, AN Çoklar, T Guyer
Eğitim ve Bilim 44 (199), 2019
62019
A new method for computing the solutions of differential equation systems using generalized inverse via Maple
T Guyer, O Kiymaz, G Bilgici, S Mirasyedioglu
62001
Students' Interaction Patterns in Different Online Learning Activities and Their Relationship with Motivation, Self-Regulated Learning Strategy and Learning Performance.
A Çebi, T Güyer
Education and Information Technologies 25 (5), 3975-3993, 2020
52020
Hiperortam ve gezinmenin modellenmesi: öğretim amaçlı web tasarımı uygulamaları
T Güyer
Nobel, 2009
52009
Öğrenme Yönetim Sistemleri ve Örnek Uygulama
T GÜYER, M ÜSTÜNDAĞ
Nobel Yayın Dağıtım, 2008
52008
Exploration of Parents’ Digital Parenting Efficacy through Several Demographic Variables
F Yaman, O Dönmez, Y Akbulut, IK Yurdakul, AN Coklar, T Guyer
Egitim ve Bilim 44 (199), 2019
42019
Bilgi işlemsel düşünme becerisinin değerlendirilmesine ilişkin sistematik alanyazın taraması
E TOSİK-GÜN, T GÜYER
Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi 1 (2), 99-120, 2019
42019
The anxiety levels of teacher candidates towards computers
U Başarmak, T Güyer
Unpublished Master’s Thesis, Gazi University Institude of Educational …, 2008
42008
A new method for computing the solutions of differential equation systems using generalized inverse via Maple
T Güyer, O Kıymaz, G Bilgici, Ş Mirasyedioğlu
Applied Mathematics and Computation 121 (2-3), 291-299, 2001
42001
How do students perceive their own and their peers' progress in e-learning?
S Somyürek, P Brusilovsky, A Çebi, K Akhüseyinoğlu, T Güyer
The International Journal of Information and Learning Technology, 2020
32020
Programming with Scratch in primary school, indicators related to effectiveness of education process and analysis of these indicators in terms of various variables
HY Durak, T Guyer
Gifted Education International 35 (3), 237-258, 2019
32019
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20