Takip et
Tolga Güyer
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
The Effects of Individual Differences on Learner's Navigation in a Courseware.
S Somyürek, T Güyer, B Atasoy
Turkish Online Journal of Educational Technology-TOJET 7 (2), 32-40, 2008
352008
Computer algebra systems as the mathematics teaching tool
T Güyer
World Applied Sciences Journal 3 (1), 132-139, 2008
322008
Bilgisayar destekli metin okunabilirliği analizi
T Güyer, T Temur, E Solmaz
Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 7 (4), 751-766, 2009
232009
Students’ interaction patterns in different online learning activities and their relationship with motivation, self-regulated learning strategy and learning performance
A Çebi, T Güyer
Education and Information Technologies 25 (5), 3975-3993, 2020
222020
Türkiye’deki uyarlanabilir eğitsel hiper ortam çalışmalarına yönelik içerik analizi
T Güyer, A Çebi
Eğitim ve Bilim 40 (178), 2015
20*2015
Öğretmen adaylarının bilgisayar kaygı düzeyleri
U Başarmak, T Güyer
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri …, 2008
19*2008
Ebeveynlerin dijital ebeveynlik yeterliklerinin çeşitli demografik değişkenler açısından incelenmesi
F Yaman, O Dönmez, Y Akbulut, IK Yurdakul, AN Çoklar, T Guyer
Eğitim ve Bilim 44 (199), 2019
18*2019
Measuring disorientation based on the Needleman-Wunsch algorithm
T Güyer, B Atasoy, S Somyürek
International Review of Research in Open and Distributed Learning 16 (2 …, 2015
182015
Design and development of an instructional program for teaching programming processes to gifted students using scratch
HY Durak, T Güyer
Research Anthology on Computational Thinking, Programming, and Robotics in …, 2022
142022
Effects of Inquiry Types on States Related to Community of Inquiry in Online Learning Environments: An Explanatory Case Study
MS Günbatar, T Güyer
Contemporary Educational Technology 8 (2), 158-175, 2017
142017
Gifted students' learning experiences in systematic game development process in after-school activities
K Hava, T Güyer, H Çakır
Educational Technology Research and Development 68, 1439-1459, 2020
122020
Programming with Scratch in primary school, indicators related to effectiveness of education process and analysis of these indicators in terms of various variables
HY Durak, T Guyer
Gifted Education International 35 (3), 237-258, 2019
92019
Bilgi işlemsel düşünme becerisinin değerlendirilmesine ilişkin sistematik alanyazın taraması
E TOSİK-GÜN, T GÜYER
Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi 1 (2), 99-120, 2019
72019
A new method for computing the solutions of differential equation systems using generalized inverse via Maple
S MirasyediogÆlu
Applied Mathematics and Computation 121 (291), 299, 2001
72001
How do students perceive their own and their peers' progress in e-learning?
S Somyürek, P Brusilovsky, A Çebi, K Akhüseyinoğlu, T Güyer
The International Journal of Information and Learning Technology, 2020
62020
Hiperortam ve Gezinmenin Modellenmesi-Öğretim Amaçlı Web Tasarımı Uygulamaları
T Güyer
Nobel Yayın Dağıtım, 2009
52009
Öğrenme Yönetim Sistemleri ve Örnek Uygulama
T GÜYER, M ÜSTÜNDAĞ
Nobel Yayın Dağıtım, 2008
52008
A new method for computing the solutions of differential equation systems using generalized inverse via Maple
T Güyer, O Kıymaz, G Bilgici, Ş Mirasyedioğlu
Applied Mathematics and Computation 121 (2-3), 291-299, 2001
52001
The Effect of Digital Concept Maps in Online Learning Environments on Students' Success and Disorientation.
S Aydogdu, T Güyer
Malaysian Online Journal of Educational Technology 7 (1), 76-93, 2019
42019
ÖĞRENENLERİN SOSYAL ETKİLEŞİM ARAÇLARININ YER ALDIĞI ÇEVRİMİÇİ ÖĞRENME ORTAMINA İLİŞKİN UYARLAMA TERCİHLERİ VE GÖRÜŞLERİ
MT ÜSTÜNDAĞ, T GÜYER
Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi 8 (30), 1807-1831, 2017
32017
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20