Takip et
Tolga Güyer
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Students’ interaction patterns in different online learning activities and their relationship with motivation, self-regulated learning strategy and learning performance
A Çebi, T Güyer
Education and Information Technologies 25 (5), 3975-3993, 2020
872020
Ebeveynlerin dijital ebeveynlik yeterliklerinin çeşitli demografik değişkenler açısından incelenmesi
F Yaman, O Dönmez, Y Akbulut, IK Yurdakul, AN Çoklar, T Guyer
Eğitim ve Bilim 44 (199), 2019
51*2019
The Effects of Individual Differences on Learner's Navigation in a Courseware.
S Somyürek, T Güyer, B Atasoy
Turkish Online Journal of Educational Technology-TOJET 7 (2), 32-40, 2008
452008
Computer algebra systems as the mathematics teaching tool
T Güyer
World Applied Sciences Journal 3 (1), 132-139, 2008
362008
Bilgisayar destekli metin okunabilirliği analizi
T Güyer, T Temur, E Solmaz
Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 7 (4), 751-766, 2009
342009
Türkiye’deki uyarlanabilir eğitsel hiper ortam çalışmalarına yönelik içerik analizi
T Güyer, A Çebi
Eğitim ve Bilim 40 (178), 2015
23*2015
Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Kaygı Düzeyi
U BAŞARMAK, T GÜYER
Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2009 (3), 2009
23*2009
Design and development of an instructional program for teaching programming processes to gifted students using scratch
HY Durak, T Güyer
Research Anthology on Computational Thinking, Programming, and Robotics in …, 2022
212022
Gifted students' learning experiences in systematic game development process in after-school activities
K Hava, T Güyer, H Çakır
Educational Technology Research and Development 68, 1439-1459, 2020
202020
Measuring disorientation based on the Needleman-Wunsch algorithm
T Güyer, B Atasoy, S Somyürek
The International Review of Research in Open and Distributed Learning 16 (2), 2015
192015
Bilgi işlemsel düşünme becerisinin değerlendirilmesine ilişkin sistematik alanyazın taraması
E TOSİK-GÜN, T Güyer
Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi 1 (2), 99-120, 2019
182019
Programming with Scratch in primary school, indicators related to effectiveness of education process and analysis of these indicators in terms of various variables
HY Durak, T Guyer
Gifted Education International 35 (3), 237-258, 2019
182019
The Effect of Digital Concept Maps in Online Learning Environments on Students' Success and Disorientation.
S Aydogdu, T Güyer
Malaysian Online Journal of Educational Technology 7 (1), 76-93, 2019
152019
Effects of Inquiry Types on States Related to Community of Inquiry in Online Learning Environments: An Explanatory Case Study
MS Günbatar, T Güyer
Contemporary Educational Technology 8 (2), 158-175, 2017
152017
How do students perceive their own and their peers' progress in e-learning?
S Somyürek, P Brusilovsky, A Çebi, K Akhüseyinoğlu, T Güyer
The International Journal of Information and Learning Technology 38 (1), 49-74, 2020
102020
Hiperortam ve Gezinmenin Modellenmesi-Öğretim Amaçlı Web Tasarımı Uygulamaları
T Güyer
Nobel Yayın Dağıtım, 2009
92009
Bir öğrenme yönetim sisteminin öğretim elemanları tarafından değerlendirilmesi: Gazi Üniversitesi örneği
V Ateş, T Güyer
Bilişim Teknolojileri Dergisi 9 (1), 1, 2016
82016
A new method for computing the solutions of differential equation systems using generalized inverse via Maple
T Guyer, O Kiymaz, G Bilgici, S Mirasyedioglu
Applied Mathematics and Computation 121 (2-3), 291-299, 2001
82001
The effect of face to face interaction on critical thinking skills in web supported case-based learning/Web destekli örnek olay yönteminde yüz yüze etkileşimin öğrencilerin …
Ç Uluyol, T Güyer
Eğitimde Kuram ve Uygulama 10 (4), 918-941, 2014
7*2014
Öğrenme Yönetim Sistemleri ve Örnek Uygulama
T Güyer, M Üstündağ
Nobel Yayın Dağıtım, 2008
72008
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20