AYBÜKE KARACA
AYBÜKE KARACA
MARMARA ÜNİVERSİTESİNDE ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
No verified email
Title
Cited by
Cited by
Year
İş Hukukunda Arabuluculuk Uzmanlık Eğitimi Kaynak Kitabı
T Canbolat, S OCAK, Ö OĞUZ, ÖGA KARACA, UA BULUR, AE KOÇ
62018
Türk Hukukunda Aşırı İfa Güçlüğü ve Toplu İş Sözleşmesine Uygulanabilirliği
P ÇAVDAR, A KARACA
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi 23 (3), 613-642, 2017
22017
BELİRSİZ ALACAK DAVASI VE KISMİ DAVANIN İŞÇİLİK ALACAKLARI BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ (Karar İncelemesi)
A Karaca, U Yağcı
Journal of Istanbul University Law Faculty 72 (2), 177-207, 0
TÜRK BORÇLAR KANUNUNDA EVDE HİZMET SÖZLEŞMESİ
A KARACA
Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 5 (2), 371-402, 0
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–4