Doç. Dr. Sancar BULUT
Doç. Dr. Sancar BULUT
Kayseri Üniversitesi, Safiye Çıkrıkçıoğlu M.Y.O. Bit. ve Hay. Üretim Bölümü, Organik Tarım Programı
kayseri.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Growth and yield response of facultative wheat to winter sowing, freezing sowing and spring sowing at different seeding rates
A Ozturk, O Caglar, S Bulut
Journal of Agronomy and Crop Science 192 (1), 10-16, 2006
1712006
Bazı ekmeklik buğday çeşitlerinin Erzurum ovası koşullarına adaptasyonu
Ö Çağlar, A Öztürk, S Bulut
Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 37 (1), 1-7, 2006
302006
Effects of organic manures and non-chemical weed control on wheat: ı-plant growth and grain yield
A Öztürk, S Bulut, N Yildiz, MM Karaoğlu
202012
Farklı Gübre Kaynakları ve Ekim Sıklığının Organik Buğdayda Bitki Gelişmesi, Verim ve Kalite Üzerine Etkileri. Atatürk Üniversitesi
S Bulut
Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri Ana Bilim Dalı, Doktora Tezi, Erzurum, 2009
202009
Bazı mısır çeşitlerinin Erzurum Ovası koşullarında silaj amaçlı yetiştirilme olanakları (Possibilities to grow some corn cultivars in Erzurum plain conditions for silage …
S Bulut, Ö Çağlar, A Öztürk
Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 39, 83-91, 2008
192008
Ekmeklik buğdayda kalite/Quality in Bread wheat
S BULUT
Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 28 (5), 2012
182012
Effects of organic manures and non-chemical weed control on wheat. II. Grain quality
S Bulut, ALİ ÖZTÜRK, MM KARAOĞLU, N Yildiz
Turkish Journal of Agriculture and Forestry 37 (3), 271-280, 2013
172013
Relationship between tissue culture and agronomic traits of winter wheat
K Haliloglu, A Ozturk, M Tosun, S Bulut
Cereal Research Communications 33 (2-3), 469-476, 2005
172005
Evaluation of yield and quality parameters of phosphorous-solubilizing and N-fixing bacteria inoculated in wheat (Triticum aestivum L.)
S Bulut
Turkish Journal of Agriculture and Forestry 37 (5), 545-554, 2013
142013
Quality response of facultative wheat to winter sowing, freezing sowing and spring sowing at different seeding rates
O Caglar, S Bulut, MM Karaoglu, HG Kotancilar, A Ozturk
Journal of Animal and Veterinary Advances 10, 3368-3374, 2011
142011
Farklı Zamanlarda Ekilen Buğday Çeşitlerinin Yabancı Otların Kuru Ağırlık, Yoğunluk ve Rastlama Sıklıkları Üzerine Etkileri
Çoruh İ, Bulut S
TARIM BILIMLERI DERGISI 14 (3), 276-283, 2008
12*2008
Evaluation of efficiency parameters of phosphorous solubilizing and N-fixing bacteria inoculations in wheat (Triticum aestivum L.)
S Bulut
Turkish Journal of Agriculture and Forestry 37, 2013
112013
Use of diploid and tetraploid hulled wheat genotypes for animal feeding 2
M KAPLAN, T AKAR, A KAMALAK, S BULUT
TURKISH JOURNAL OF AGRICULTURE & FORESTRY 38 (6), xx-yy, 2014
102014
Bazı Silajlık Mısır Çeşitlerinin Kayseri Koşullarına Adaptasyonu
S Bulut
Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi / Iğdır University J …, 2016
9*2016
Determination of Some Quality Characteristics in Winter and Facultative Bread Wheat (Triticum aestivum L.) Varieties
M Journals
Journal of Animal and Veterinary Advances 10, 3356-3362, 2011
72011
Bitki sıklığının silajlık mısırda verim ve bazı agronomik karakterlere etkisi
A Öztürk, S Bulut, E Boran
Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 39 (2), 217-224, 2008
72008
Effect of plant density on yield and some agronomic characteristics of silage maize
A Ozturk, S Bulut, E Boran
Ataturk University Agricultural Faculty Journal 39, 217-224, 2008
72008
Adaptation of some bread wheat varieties to Erzurum plain conditions
Ö Çağlar, A Öztürk, S Bulut
Journal of the Faculty of Agriculture 37 (1), 1-7, 2006
52006
Yield and Quality Characteristics of Sugar Beet Cultivars Under Continental Climatic Condition
H Erciyes, S Bulut, M Arslan
Current Trends in Natural Sciences 5 (9), 152-157, 2016
42016
Characterization for drought resistance at early stages of wheat genotypes based on survival, coleoptile length, and seedling vigor
ALİ ÖZTÜRK, S Bayram, K HALİLOĞLU, M Aydin, Ö ÇAĞLAR, S Bulut
Turkish Journal of Agriculture and Forestry 38 (6), 824-837, 2014
42014
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20