Doç. Dr. Sancar BULUT
Doç. Dr. Sancar BULUT
Kayseri Üniversitesi, Safiye Çıkrıkçıoğlu M.Y.O. Bit. ve Hay. Üretim Bölümü, Organik Tarım Programı
Verified email at kayseri.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Growth and yield response of facultative wheat to winter sowing, freezing sowing and spring sowing at different seeding rates
A Ozturk, O Caglar, S Bulut
Journal of Agronomy and Crop Science 192 (1), 10-16, 2006
1682006
Bazı ekmeklik buğday çeşitlerinin Erzurum ovası koşullarına adaptasyonu
Ö Çağlar, A Öztürk, S Bulut
Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 37 (1), 1-7, 2006
302006
Farklı Gübre Kaynakları ve Ekim Sıklığının Organik Buğdayda Bitki Gelişmesi, Verim ve Kalite Üzerine Etkileri. Atatürk Üniversitesi
S Bulut
Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri Ana Bilim Dalı, Doktora Tezi, Erzurum, 2009
202009
Effects of organic manures and non-chemical weed control on wheat: ı-plant growth and grain yield
A Öztürk, S Bulut, N Yildiz, MM Karaoğlu
192012
Bazı mısır çeşitlerinin Erzurum Ovası koşullarında silaj amaçlı yetiştirilme olanakları (Possibilities to grow some corn cultivars in Erzurum plain conditions for silage …
S Bulut, Ö Çağlar, A Öztürk
Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 39, 83-91, 2008
192008
Ekmeklik buğdayda kalite/Quality in Bread wheat
S BULUT
Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 28 (5), 2012
182012
Effects of organic manures and non-chemical weed control on wheat. II. Grain quality
S Bulut, ALİ ÖZTÜRK, MM KARAOĞLU, N Yildiz
Turkish Journal of Agriculture and Forestry 37 (3), 271-280, 2013
172013
Relationship between tissue culture and agronomic traits of winter wheat
K Haliloglu, A Ozturk, M Tosun, S Bulut
Cereal Research Communications 33 (2-3), 469-476, 2005
172005
Evaluation of yield and quality parameters of phosphorous-solubilizing and N-fixing bacteria inoculated in wheat (Triticum aestivum L.)
S Bulut
Turkish Journal of Agriculture and Forestry 37 (5), 545-554, 2013
142013
Quality response of facultative wheat to winter sowing, freezing sowing and spring sowing at different seeding rates
O Caglar, S Bulut, MM Karaoglu, HG Kotancilar, A Ozturk
Journal of Animal and Veterinary Advances 10, 3368-3374, 2011
142011
Farklı Zamanlarda Ekilen Buğday Çeşitlerinin Yabancı Otların Kuru Ağırlık, Yoğunluk ve Rastlama Sıklıkları Üzerine Etkileri
Çoruh İ, Bulut S
TARIM BILIMLERI DERGISI 14 (3), 276-283, 2008
12*2008
Evaluation of efficiency parameters of phosphorous solubilizing and N-fixing bacteria inoculations in wheat (Triticum aestivum L.)
S Bulut
Turkish Journal of Agriculture and Forestry 37, 2013
112013
Use of diploid and tetraploid hulled wheat genotypes for animal feeding 2
M KAPLAN, T AKAR, A KAMALAK, S BULUT
TURKISH JOURNAL OF AGRICULTURE & FORESTRY 38 (6), xx-yy, 2014
102014
Bazı Silajlık Mısır Çeşitlerinin Kayseri Koşullarına Adaptasyonu
S Bulut
Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi / Iğdır University J …, 2016
9*2016
Determination of Some Quality Characteristics in Winter and Facultative Bread Wheat (Triticum aestivum L.) Varieties
M Journals
Journal of Animal and Veterinary Advances 10, 3356-3362, 2011
72011
Bitki sıklığının silajlık mısırda verim ve bazı agronomik karakterlere etkisi
A Öztürk, S Bulut, E Boran
Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 39 (2), 217-224, 2008
72008
Effect of plant density on yield and some agronomic characteristics of silage maize
A Ozturk, S Bulut, E Boran
Ataturk University Agricultural Faculty Journal 39, 217-224, 2008
72008
Adaptation of some bread wheat varieties to Erzurum plain conditions
Ö Çağlar, A Öztürk, S Bulut
Journal of the Faculty of Agriculture 37 (1), 1-7, 2006
52006
Yield and Quality Characteristics of Sugar Beet Cultivars Under Continental Climatic Condition
H Erciyes, S Bulut, M Arslan
Current Trends in Natural Sciences 5 (9), 152-157, 2016
42016
Characterization for drought resistance at early stages of wheat genotypes based on survival, coleoptile length, and seedling vigor
ALİ ÖZTÜRK, S Bayram, K HALİLOĞLU, M Aydin, Ö ÇAĞLAR, S Bulut
Turkish Journal of Agriculture and Forestry 38 (6), 824-837, 2014
42014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20