Akay Nevcanoğlu
Akay Nevcanoğlu
Marmara Üniversitesi Teknoloji Fakültesi
marmara.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Tig kaynağı yöntemi Ile birleştirilmiş Inconel 718 süper alaşım Malzemenin Kaynak sonrası özelliklerinin Incelenmesi
A Nevcanoğlu
PQDT-Global, 2019
2019
MAGNEZYUM OKSİT İLAVESİNİN HİDROKSİAPATİTİN SİNTERLENEBİLME, MİKROYAPISAL VE MEKANİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ
SS O. Algan, A. Nevcanoğlu, S.S.Pazarlıoğlu
IMSMATEC2019 Bildiriler Kitabı 1 (1), 14-20, 2019
2019
TIG Kaynağı ile Birleştirilmiş Inconel 718 Malzemenin Yaşlandırma Isıl İşlemleri Sonrasında Mikroyapı ve Sertlik Özelliklerinin İncelenmesi
SS A. Nevcanoğlu, S.S.Pazarlıoğlu
Nevşehir Hacı Bektaş Üniversitesi, https://bircelik.com/tr/kategori/inconel …, 2019
2019
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–3