Follow
Emrah Kultas
Title
Cited by
Cited by
Year
Türkiyede bulunan eğitim çağındaki suriyeli mültecilerin eğitimi sorunu (Van İli örneği).
E Kultas
Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2017
442017
Türkiye'de bulunan eğitim çağındaki Suriyeli mültecilerin eğitimi sorunu (Van ili örneği)
HB Memduhoğlu, E Kultas
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 19 (1), 28-55, 2022
36*2022
Covid-19 Pandemisi Sürecinde Sınıf Öğretmenlerinin Uzaktan Eğitimde Yaşadıkları Sorunlar
E KULTAS, EF ÇALIŞKAN
Türkiye Eğitim Dergisi 6 (2), 507-521, 2021
102021
KELİME OYUNLARININ İLKOKUL 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN KELİME HAZİNELERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
E KULTAS, M ULUSOY
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 21 (81), 430-441, 2022
72022
The Effect of Keyword Games on Reading Comprehension and Fluent Reading Skills of Primary School 4th Grade Students
E Kultas, M Ulusoy
Egitim ve Bilim 49 (217), 2024
2024
Anahtar Kelime Oyunlarının İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Okuduğunu Anlama ve Akıcı Okuma Becerileri Üzerindeki Etkisi
E Kultas, M Ulusoy
Eğitim ve Bilim 49 (417), 69-90, 2024
2024
İlkokullarda Yetiştirme Programı (İYEP): Türkçe Dersi
E Kultas
Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 3 (2), 86-100, 2023
2023
İlkokul Türkçe Ders Kitaplarındaki Kelime Öğretimi Çalışmalarına İlişkin Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleri
E KULTAS
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 20 (3), 1040-1057, 2023
2023
Çocuk Yaşam Alanı için Çevre Düzenlemesi
E Kultas
Çocuk Yaşam Alanları ve Çevre Düzenlemesi, 259-282, 2023
2023
Öğrenciler Tarafından Yazılan Hikâye Edici Metinlerin Hikâye Unsurlarını Anlama Üzerindeki Etkisi
E Kultas, Y Kızıltaş
Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi 12 (1), 183-192, 2023
2023
Views of Primary School Teachers on Vocabulary Teaching in Primary School Turkish Textbooks
E Kultas
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 20 (3), 2023
2023
GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE OKUMA KAMPANYALARI VE OKUMA ALIŞKANLIĞI AÇISINDAN YANSIMALARI
E Kultas, A Dönger Edt
http://www.uakb.org/source/2022%20MART/E%C4%9E%C4%B0T%C4%B0M%20B%C4%B0L%C4 …, 2022
2022
Kurallar ve Rutinler
HB Memduhoğlu, E Kultas
Dijital Çağda Sınıf Yönetimi, 134-153, 2022
2022
Hastane Okulları
E Kultas
Alternatif Okullar ve Alternatif Eğitim Uygulamaları, 547-562, 2022
2022
Anahtar Kelime Oyunlarının Öğrencilerin Okuduğunu Anlama ve Akıcı Okuma Becerileri ile Okuma tutumları Üzerindeki Etkisi
E Kultas
(Doktora Tezi) Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü https://tez.yok …, 2022
2022
ZEKA OYUNLARI İLE DERSLERİMİ ÖĞRENİYORUM 4
E Kultas, İ Yüksel, M Ekiçi, Ü Çoban Sural, Y Boyacı Altınay
https://atayayincilik.com.tr/Anasayfa/UrunDetay?parentId=1&pageId=12&urunId=1079, 2021
2021
Atatürk Dönemi Eğitim Politikaları ve İlkokul Programları
A DURAN, GÇE ÖZEN, E Kultas
TÜRK KÜLTÜRÜ ARAŞTIRMALARI SERİSİ, 2021
2021
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–17