Erdem Özkan
Title
Cited by
Cited by
Year
How Do Social Media Users in Turkey Differ in Terms of Their Use Habits and Preferences?
S Kurtulus, E Özkan, S Öztürk
International Journal of Business and Information 10 (3), 337-364, 2015
312015
İnternet Perakendeciliğinde Hizmet Kalitesinin Müşteri Memnuniyeti Üzerindeki Rolü: Hazır Giyim ve Kitap Sektörü Üzerine Karşılaştırmalı Bir Araştırma
Z Bozbay, Y Yaman, E Özkan
Journal of Transportation and Logistics 1 (1), 19-38, 2016
26*2016
The Effects of Information Overload on Consumer Confusion: An Examination on User Generated Content
E Özkan, M Tolon
Bogazici Journal 29 (1), 27-51, 2015
212015
Tüketicilerin Çevrimiçi Perakende Alışveriş Sitelerine Yönelik Sadakatleri Üzerinde Memnuniyet, Güven ve Kalite Algılarının Rolü
B Yaşin, E Özkan, S Baloğlu
Istanbul Management Journal 28 (83), 24-47, 2017
72017
Organik Ürün Tüketicilerinin Tipolojisi: Gönüllü Sadelik, Çevre Bilinci ve Değerler Açısından Pazar Bölümlerinin İncelenmesi
S Kurtuluş, E Karapinar, E Özkan
Tüketici ve Tüketim Araştırmaları Dergisi 11 (1), 107-142, 2019
62019
The Effect of Brand Personality on Consumers’ Brand Preference: The Mediating Role of Self-Expressive Value of Brand
Z Bozbay, E Özkan
International Congress of Management Economy and Policy (ICOMEP 2016) 3 …, 2016
42016
Marka Genişlemesine Yönelik Tüketici Tutumlarına Etki Eden Faktörlerin Yerli ve Yabancı Markalı Ürünler Açısından Karşılaştırılması
A Peker, E Özkan, A Okumuş
Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 6 (3 …, 2017
3*2017
İnternette Kullanıcıların Oluşturduğu İçeriklerin Bilgi Yükü ve Tüketici Kafa Karışıklığı Açısından İncelenmesi
E Özkan
Gazi Üniversitesi, 2013
2*2013
Why Do Consumers Behave Differently in Personal Information Disclosure and Self-Disclosure? The Role of Personality Traits and Privacy Concern
E Özkan
Alphanumeric Journal 6 (2), 257-276, 2018
12018
Tüketici Bilgi Kaynaklarının Kredibilitesi: Deneysel Bir Araştırma
E Özkan, A Şekerkaya
Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi 14 (2), 285-327, 2021
2021
Using Visual Art in Product Design and Consumer Responses: The Moderating Role of Product Type
AE Gürşen, E Özkan, Z Bozbay
Contemporary Management Research 16 (4), 229-254, 2020
2020
Kaynak ve Bilgi Kredibilitesi Açısından Tüketici Bilgi Edinme Sürecinin Modellenmesi
E Özkan
İktisadî Araştırmalar Vakfı İktisadi İşletmesi Yayınları, 2019
2019
Tüketici Etnosentrizminin Yerel Marketlerden Ürün Satın Alma Niyeti Üzerindeki Etkisi: Yerel Kampanyalara Yönelik Tutumun Aracı Rolü
A Uysal, A Okumuş, E Özkan
Ege Akademik Bakış Dergisi 18 (3), 387-397, 2018
2018
İş Modellerinin Teknoloji ve Tüketici Temelli Dönüşüm Sürecine Yönelik Bir Yaklaşım Önerisi
S Öztürk, E Özkan
Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi 2017, 2017
2017
Tüketicilerin Çevrimiçi İçeriklere Yönelik Bilgi Kalite Algılamalarında Biliş İhtiyacının Rolü
E Özkan
16. Ulusal İşletmecilik Kongresi, 717-730, 2017
2017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–15