Follow
Erdem Özkan
Title
Cited by
Cited by
Year
İnternet Perakendeciliğinde Hizmet Kalitesinin Müşteri Memnuniyeti Üzerindeki Rolü: Hazır Giyim ve Kitap Sektörü Üzerine Karşılaştırmalı Bir Araştırma
Z Bozbay, Y Yaman, E Özkan
Journal of Transportation and Logistics 1 (1), 19-38, 2016
54*2016
The Effects of Information Overload on Consumer Confusion: An Examination on User Generated Content
E Özkan, M Tolon
Bogazici Journal 29 (1), 27-51, 2015
452015
How Do Social Media Users in Turkey Differ in Terms of Their Use Habits and Preferences?
S Kurtulus, E Özkan, S Öztürk
International Journal of Business and Information 10 (3), 337-364, 2015
412015
Tüketicilerin Çevrimiçi Perakende Alışveriş Sitelerine Yönelik Sadakatleri Üzerinde Memnuniyet, Güven ve Kalite Algılarının Rolü
B Yaşin, E Özkan, S Baloğlu
Istanbul Management Journal 28 (83), 24-47, 2017
212017
Organik Ürün Tüketicilerinin Tipolojisi: Gönüllü Sadelik, Çevre Bilinci ve Değerler Açısından Pazar Bölümlerinin İncelenmesi
S Kurtuluş, E Karapinar, E Özkan
Tüketici ve Tüketim Araştırmaları Dergisi 11 (1), 107-142, 2019
122019
Why Do Consumers Behave Differently in Personal Information Disclosure and Self-Disclosure? The Role of Personality Traits and Privacy Concern
E Özkan
Alphanumeric Journal 6 (2), 257-276, 2018
112018
Tüketicilerin Çevrimiçi İkinci El Alışveriş Platformlarından Alışveriş Yapma Motivasyonları Üzerine Bir Araştırma: Çevresel Endişenin Düzenleyici Rolü
S Kurtuluş, E Özkan, HM Akpınar, AE Gürşen, Ö Yaman
Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 85-101, 2021
62021
Tüketici Etnosentrizminin Yerel Marketlerden Ürün Satın Alma Niyeti Üzerindeki Etkisi: Yerel Kampanyalara Yönelik Tutumun Aracı Rolü
A Uysal, A Okumuş, E Özkan
Ege Akademik Bakış Dergisi 18 (3), 387-397, 2018
6*2018
Marka Genişlemesine Yönelik Tüketici Tutumlarına Etki Eden Faktörlerin Yerli ve Yabancı Markalı Ürünler Açısından Karşılaştırılması
A Peker, E Özkan, A Okumuş
Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 6 (3 …, 2017
62017
The Effect of Brand Personality on Consumers’ Brand Preference: The Mediating Role of Self-Expressive Value of Brand
Z Bozbay, E Özkan
International Congress of Management Economy and Policy (ICOMEP 2016) 3 …, 2016
52016
İnternette Kullanıcıların Oluşturduğu İçeriklerin Bilgi Yükü ve Tüketici Kafa Karışıklığı Açısından İncelenmesi
E Özkan
Gazi Üniversitesi, 2013
5*2013
Using Visual Art in Product Design and Consumer Responses: The Moderating Role of Product Type
AE Gürşen, E Özkan, Z Bozbay
Contemporary Management Research 16 (4), 229-254, 2020
42020
Tüketici Bilgi Kaynaklarının Kredibilitesi: Deneysel Bir Araştırma
E Özkan, A Şekerkaya
Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi 14 (2), 285-327, 2021
12021
The effect of flow experience on reuse intention of mobile navigation apps: The mediating role of location-based mobile service quality
E Ozkan, B Yasin, AE Gursen, HM Akpinar
Tourism & Management Studies 20 (1), 1-19, 2024
2024
Hatırlanabilir turizm deneyiminin oluşumunda müşteri-hizmet personeli etkileşiminin rolü
E Özkan
Turkish Journal of Marketing 8 (3), 75-105, 2023
2023
Çevrimiçi Pazaryerlerinin Sunduğu Yapay Zekâ Temelli Uygulamaların Bilinçli Tüketim Bağlamında İncelenmesi
E Özkan
IV. International Conference on Economics - EconTR2023, 95-96, 2023
2023
Kişisel Satışın Dijitalleşme Süreci: Hızlandırıcı ve Engelleyici Faktörler
E Özkan
Pazarlamanın Dijital Dönüşümü: Pazarlama 5.0, 389-416, 2023
2023
45 Yaş ve Üzeri Kişilerin Yaşlılık Tutumlarının ve Yaşam Kalitesi Algılarının Sosyodemografik Özelliklere Göre İncelenmesi
H Göktaş, E Özkan, A Okumuş
Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 10 (2), 112-129, 2021
2021
Kaynak ve Bilgi Kredibilitesi Açısından Tüketici Bilgi Edinme Sürecinin Modellenmesi
E Özkan
İktisadî Araştırmalar Vakfı İktisadi İşletmesi Yayınları, 2019
2019
İş Modellerinin Teknoloji ve Tüketici Temelli Dönüşüm Sürecine Yönelik Bir Yaklaşım Önerisi
S Öztürk, E Özkan
Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi 2017, 2017
2017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20