Erdem Özkan
Erdem Özkan
Istanbul University, School of Business, Marketing
Verified email at istanbul.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
How Do Social Media Users in Turkey Differ in Terms of Their Use Habits and Preferences?
S Kurtulus, E Özkan, S Öztürk
International Journal of Business and Information 10 (3), 337-364, 2015
182015
İnternet Perakendeciliğinde Hizmet Kalitesinin Müşteri Memnuniyeti Üzerindeki Rolü: Hazır Giyim ve Kitap Sektörü Üzerine Karşılaştırmalı Bir Araştırma
Z Bozbay, Y Yaman, E Özkan
Journal of Transportation and Logistics 1 (1), 19-38, 2016
132016
The Effects of Information Overload on Consumer Confusion: An Examination on User Generated Content
E Özkan, M Tolon
Bogazici Journal 29 (1), 27-51, 2015
132015
Tüketicilerin Çevrimiçi Perakende Alışveriş Sitelerine Yönelik Sadakatleri Üzerinde Memnuniyet, Güven ve Kalite Algılarının Rolü
B Yaşin, E Özkan, S Baloğlu
Istanbul Management Journal 28 (83), 24-47, 2017
42017
Organik Ürün Tüketicilerinin Tipolojisi: Gönüllü Sadelik, Çevre Bilinci ve Değerler Açısından Pazar Bölümlerinin İncelenmesi
S Kurtuluş, E Karapinar, E Özkan
Tüketici ve Tüketim Araştırmaları Dergisi 11 (1), 107-142, 2019
22019
The Effect of Brand Personality on Consumers’ Brand Preference: The Mediating Role of Self-Expressive Value of Brand
Z Bozbay, E Özkan
International Congress of Management Economy and Policy (ICOMEP 2016) 3 …, 2016
12016
Kaynak ve Bilgi Kredibilitesi Açısından Tüketici Bilgi Edinme Sürecinin Modellenmesi
E Özkan
İktisadî Araştırmalar Vakfı İktisadi İşletmesi Yayınları, 2019
2019
Why Do Consumers Behave Differently in Personal Information Disclosure and Self-Disclosure? The Role of Personality Traits and Privacy Concern
E Özkan
Alphanumeric Journal 6 (2), 257-276, 2018
2018
Tüketici Etnosentrizminin Yerel Marketlerden Ürün Satın Alma Niyeti Üzerindeki Etkisi: Yerel Kampanyalara Yönelik Tutumun Aracı Rolü
A Uysal, A Okumuş, E Özkan
Ege Akademik Bakış Dergisi 18 (3), 387-397, 2018
2018
Marka Genişlemesine Yönelik Tüketici Tutumlarına Etki Eden Faktörlerin Yerli ve Yabancı Markalı Ürünler Açısından Karşılaştırılması
A Peker, E Özkan, A Okumuş
Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 6 (3 …, 2017
2017
İş Modellerinin Teknoloji ve Tüketici Temelli Dönüşüm Sürecine Yönelik Bir Yaklaşım Önerisi
S Öztürk, E Özkan
Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi 2017, 2017
2017
Tüketicilerin Çevrimiçi İçeriklere Yönelik Bilgi Kalite Algılamalarında Biliş İhtiyacının Rolü
E Özkan
16. Ulusal İşletmecilik Kongresi, 717-730, 2017
2017
İnternette Kullanıcıların Oluşturduğu İçeriklerin Bilgi Yükü ve Tüketici Kafa Karışıklığı Açısından İncelenmesi
E Özkan
Gazi Üniversitesi, 2013
2013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–13