Follow
Ramazan TİYEK
Ramazan TİYEK
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Kırklareli Üniversitesi
Verified email at klu.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
ENGELLİLERİN ERİŞİLEBİLİRLİK SORUNU ve TSE STANDARTLARI ÇERÇEVESİNDE BİR ARAŞTIRMA
R Tiyek, BH Eryiğit, BAŞ Emrah
Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 12 (2 …, 2016
412016
Yıldırma ve yönetim becerileri üzerine bir araştırma
R Tiyek
Çalışma İlişkileri Dergisi 2 (1), 113-142, 2011
202011
GÜNEY AVRUPA REFAH REJİMİ BAĞLAMINDA TÜRKİYE: BİR DEĞERLENDİRME
R Tiyek, U Yertüm
Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 5 (1 …, 2016
182016
Oryantasyon eğitim programı etkinliğinin değerlendirilmesi: bir araştırma
R Tiyek
Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 5 (1), 335-353, 2014
182014
DEVLETİN ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİNDEKİ ROLÜ VE TAŞERON ÇALIŞMA
R Tiyek
Hak İş Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi 3 (7), 8-31, 2014
182014
Örgütsel bağlılık, çalışan performansı ve motivasyon faktörleri ile örgütsel iletişim arasındaki ilişkinin sosyal hizmet işletmeleri açısından incelenmesi
A Baltacı, R Tiyek, H Burgazoğlu
Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2016
152016
Yerel yönetimlerin sosyal politika uygulamalarındaki rolü: İstanbul büyükşehir belediyesi sosyal yardım birimi örneği
R Tiyek
Yerel Politikalar 2, 53-84, 2012
132012
Örgütsel etik davranışlar: Bir araştırma
R Tiyek, K Peker
Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 6 (1), 113-136, 2015
122015
Tükenmişlik Sendromu: Akademik personel üzerinde bir uygulama
CAN Ahmet, R Tiyek
Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 4 (1 …, 2015
92015
SOSYAL POLİTİKA KAPSAMINDA SEÇİM BİLDİRGELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
R Tiyek
Hak İş Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi 4 (9), 36-63, 2015
82015
KOSGEB GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: KIRKLARELİ ÖRNEĞİ
R Tiyek
Yalova Sosyal Bilimler Dergisi 8 (16), 54-72, 2018
72018
Sosyal hizmet alanında çalışanların hizmetiçi eğitim programlarını değerlendirmeleri: Bir büyükşehir belediyesinde araştırma
R Tiyek, K Peker
Yönetim Bilimleri Dergisi 13 (26), 193-220, 2015
72015
Mobbing and business ethics: A research on municipal employees
R Tiyek
Turkish Journal of Business Ethics 5 (9), 121-130, 2012
62012
Yıldırma ve İş Ahlakı: Belediye Çalışanlarına Yönelik Bir Araştırma
R Tiyek
İş Ahlakı Dergisi 5 (9), 97-130, 2012
62012
Sivil toplum kuruluşlarında kurumsal performansın ölçülmesi: bir model önerisi
R TİYEK
Çalışma İlişkileri Dergisi 4 (1), 115-134, 2013
52013
Yıldırma davranışlarının belediye çalışanları tarafından değerlendirilmesi: bir büyükşehir belediyesinde araştırma
R Tiyek
Sakarya Üniversitesi, 2011
52011
Performans yönetiminde başarının sırrı: İletişim
R TİYEK, AY SARIYILDIZ
Uluslararası Bankacılık Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi 1 (1), 51-86, 2018
42018
AB Uyum Sürecinde Ak Parti Dönemi (2002-2015) Dezavantajlı Gruplara Yönelik Sosyal Politika Uygulamaları
R Tiyek
Dora Yayınevi, 2016
42016
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MEMUR PERSONEL PERFORMANS DEĞERLENDİRME UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
R Tiyek
42013
Yerel sosyal politika bağlamında “İş’te Engel Yok Projesi”
R Tiyek
Journal of Social Policy Conferences, 101-126, 2014
32014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20