Dursun YAĞIZ
Dursun YAĞIZ
konya.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Minor element and heavy metal contents of wild growing and edible mushrooms from western Black Sea region of Turkey
M Konuk, A Afyon, D Yagiz
Fresenius Environmental Bulletin 16 (11A), 1359, 2007
622007
İlköğretim fen bilgisi derslerinde öğrenme stillerine dayalı öğretim etkinliklerinin öğrenci erişi ve tutumlara etkisi
A Usta
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006
432006
Macrofungi of Sinop province
A Afyon, D YAĞIZ, M Konuk
Turkish Journal of Botany 28 (4), 351-360, 2004
412004
A study of wood decaying macrofungi of western Black Sea Region, Turkey
A Afyon, M Konuk, D Yagiz, S Helfer
Mycotaxon 93, 319-322, 2005
352005
ecology and chorology of myxomycetes in Turkey
D Yagiz, A Afyon
Mycotaxon, 2007
302007
Chemical composition of some naturally growing and edible mushrooms
M Konuk, A Afyon, D Yagiz
Pakistan Journal of Botany 38 (3), 799, 2006
302006
İlköğretim 2. kademe fen bilgisi derslerinde akademik başarıyı yordamada öğrencilerin öğrenme strateji, stil ve tutumlarının etkisi
AM Sünbül, A Afyon, D Yağız, O Aslan
XII. Eğitim Bilimleri Kongresi Bildirileri, 15-18, 2004
272004
Contributions to the macrofungal diversity of Uşak Province
A Türkoğlu, D Yağiz
Turkish Journal of Botany 36 (5), 580-589, 2012
212012
Fen bilimleri öğretmen adaylarının bilimsel okuryazarlık düzeyleri ve eleştirel düşünme eğilimlerinin incelenmesi
N Tekin, O Aslan, D Yağız
Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 5 (1), 23-50, 2016
192016
The macrofungi of Karabük province
D Yağiz, A Afyon, M Konuk
Turkish Journal of Botany 29 (5), 345-353, 2005
182005
İlköğretim fen bilgisi öğretiminde uygulanan proje tabanlı öğrenme yönteminin öğrencilerin başarı düzeylerine etkisi
U Bağcı, A İlik, AM Sünbül, D Yağız, A Afyon
Unpublished master thesis, Selçuk University, Graduate School of Educational …, 2005
182005
Contributions to the macrofungi of Bolu and Düzce Provinces, Turkey
D YAĞIZ, A Afyon, M Konuk, S Helfer
Mycotaxon 95, 331-334, 2006
172006
Bartın yöresi makrofungusları üzerine bir araştırma
A Afyon, M Konuk, D Yağız
SÜ Eğitim Fak. Fen Bilimleri Dergisi 8 (2), 77-86, 2000
172000
Myxomycete flora of Derebucak (Konya) and Akseki (Antalya) districts in Turkey
D Yagiz, A Afyon
Mycotaxon, 2006
162006
Minor element and heavy metal content of edible wild mushrooms native to Bolu, North-West Turkey
D Yagiz, M Konuk, A Afyon, SM Kok
Fresenius Environmental Bulletin 17 (2), 249, 2008
142008
Contributions to the macrofungi of Kastamonu province, Turkey
D YAĞIZ, A Afyon, M Konuk, S Helfer
Mycotaxon 98, 177-180, 2007
142007
Macrofungal diversity of Uşak province in Turkey
A Türkoğlu, H Allı, M Işıloğlu, D Yağız, K Gezer
Mycotaxon 104, 365-368, 2008
132008
Beyşehir (Konya) yöresi miksomisetleri üzerine bir araştırma
D YAĞIZ, CC ERGÜL, A AFYON
Ot Sistematik Botanik Derg. 9 (1), 137-141, 2002
92002
Fen ve teknoloji öğretmen adaylarının kavram haritalarına yönelik tutumları ve kavram haritası hazırlayabilme becerilerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi
N Tekin, T İnci, O Aslan, Y Dursun
Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 2013
62013
Three new records for myxomycetes of Turkey
D Yağiz, A Afyon
Turkish Journal of Botany 31 (5), 467-470, 2007
42007
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20