Takip et
Yakup Civelek
Yakup Civelek
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
hbv.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Arap Dilinde İ ‘râb Olgusu
Y Civelek
İstanbul: Araştırma Yayınları, 2003
512003
Türkiye’de Arapça Öğretimine Dair Bazı Teklifler-Riyad Arap Dil Enstitüsü Örneği
Y Civelek
Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 2 (2), 225-283, 1998
371998
Arap Dilinde Naht ve Kelime Türetmede ‘Naht’Yönteminin Kullanımı
Y Civelek
Nüsha/10 97, 118, 2003
252003
Modern Arap Edebiyatında İslami Edebiyatın Yeri ve Öncüleri
Y Civelek
Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 3 (3), 85-99, 2000
122000
Arap Dilbilimine Giriş
Y Civelek
Van: yy, 2004
102004
VII.-XI. Asır İslam Dünyasında Dil Olgusuna Yaklaşımlar ve Batılı Dilbilimcilerle Mukayesesi
Y Civelek
17–18 Mayıs 2001 Kur’an ve Dil-Dilbilim ve Hermenötik-Sempozyomu, 2001
92001
Sünbülzâde Vehbî ve ‘Nuhbe-i Vehbî’Adlı Manzum Arapça-Türkçe Sözlüğü
Y Civelek
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 1, 275-297, 2000
72000
Eski Arapça Kaynaklarda Türkler
Y Civelek
Türkler Ansiklopedisi 5, 1797, 2002
62002
Selçuklu Döneminde Arap Dili ve Öğretimi
Y Civelek
Uluslararası Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Kongresi. 11-13 Ekim 2000. Konya, 2001
62001
Arap Dilinde Ses Değişmeleri
Y Civelek
Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dergisi 1 (1), 1-20, 2014
32014
Ortak İslâm Kültürünün Bilge ve Mizahî Kahramanı Cuhâ el-Arabî: Arapların Nasreddin Hocası
Y Civelek
Yedi İklim (Nasrettin Hoca Özel Sayısı), c 14, 138-139, 2001
32001
NECİB MAHFUZ’UN “ESİR ÜNİFORMASI” NIN TÜRKÇE ÇEVİRİLERİ ÜZERİNE (Çeviri Stratejileri ve Çeviri Eşdeğerliliği Açısından İnceleme)
Y Civelek, E Baran
Nüsha 20 (51), 215-246, 2020
12020
NECİB MAHFÛZ'UN" BEDLETU'L-ESİR (ESİR ÜNİFORMASI)" ADLI HİKÂYESİNİN TÜRKÇE ÇEVİRİLERİ VE FİLM UYARLAMASI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME (Çeviri Stratejileri ve Çeviri Eşdeğerliliği …
Y Civelek, E Baran
Nüsha 20 (51), 2020
12020
Türk ve Arap Folklorunda Nasrettin Hoca ve Cuha El-Arabî Karakteri.
Y Cıvelek
Journal of Academic Studies 7 (26), 2005
12005
مفهوم الإشارة لدى الجاحظ وتأثُّر البلاغيين بعده حتى القرن الخامس الهجري
BA Khalaf, Y Civelek
Nüsha 22 (54), 279-298, 2022
2022
مفهوم الإشارة عند الجاحظ وما بعده تأثير البلاغة حتى القرن الخامس الهجري.
BA Khalaf, Y Civelek
Nüsha 21 (54), 2022
2022
İSİMLERDE YAPI-ANLAM İLİŞKİSİ ÜZERİNDEN KUR'AN MEALLERİNE FARKLI BİR YAKLAŞIM
Y Açıkgöz, Y Civelek
Akdeniz Havzası ve Afrika Medeniyetleri Dergisi 4 (1), 119-135, 2022
2022
Arap Edebiyatında İstanbul Teması (Ahmet Şevkî ve Ahmet Emin Örneği)
Y Civelek
1. Uluslararası Dünya Edebiyatında İstanbul Sempozyumu, Beykent Üniversitesi …, 2010
2010
Keşfü’-Zunun’un Pek Bilinmeyen Şerhleri
Y Civelek
Unesco 2009 Uluslararası Katip Çelebi Yılı Uluslararası Kâtip Çelebi …, 2009
2009
Arapların Cuha'sı Türklerin Hoca'sı
Y Civelek
Uluslararası Nasreddin Hoca Sempozyumu, 6-7 Temmuz 2005, Akşehir Konya, 2005
2005
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20