Mustafa Özmusul
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanma düzeylerinin incelenmesi (Kilis İli Örneği)
M Özmusul
Gaziantep Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gaziantep, 2008
302008
Öğretmen eğitiminde yaratıcılık ve inovasyon
M ÖZMUSUL
Kastamonu Eğitim Dergisi 20 (3), 731-746, 2012
222012
Bilişim teknolojilerinden yararlanma ölçeğinin geliştirilmesi
M Özmusul
Kuramsal Eğitimbilim 4 (1), 1-17, 2011
202011
Türkiye’nin PISA 2009 ve 2012 sonuçlarına ilişkin karşılaştırmalı bir analiz
M Özmusul, A Kaya
Journal of European Education 4 (1), 23-40, 2014
182014
An Investigation of Out-of-Class Language Activities of Tertiary-Level EFL Learners
Y Orhon
Education Reform Journal 3 (1), 1-14, 2018
102018
İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin bilimsel bilgiye yönelik görüşleri: bilgi okuryazarlığı açısından bir çözümleme
M Özmusul
İlköğretim Online 11 (3), 629-645, 2012
82012
We need resilient school leaders in the face of chaos and complexity
M Özmusul
Education Reform Journal 2 (1), 17-25, 2017
72017
Developments in Turkish Education System towards International Dimension.
M Ozmusul
International Journal of Social Sciences & Education 2 (3), 2012
62012
Eğitim Ve Yetiştirme 2020 Stratejisi: Hedef Göstergelere Göre Ülkelerin Durumu
M Ozmusul
Journal of European Education 2 (1), 2018
52018
School Policies and Practices at Upper Secondary Schools in Turkey According to PISA 2009 Data.
M Ozmusul, GA Baskan
Online Submission 3 (4), 186-199, 2013
52013
Pısa 2009 Verilerine Göre Türkiye De Liselerin Okul Politika Ve Uygulamaları Ile Bunların Öğrenme Çıktıları Üzerine Etkileri
M Özmusul
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013
52013
Vizyon 2023 çalışmasındaki eğitim sistemi ile ilgili hedeflerin, uluslararası göstergeler açısından incelenmesi
M Özmusul
Journal of Turkish Science Education 9 (3), 97-114, 2012
52012
Upper Primary School Students' Views towards Scientific Knowledge: An Analysis for Information Literacy.
M Özmusul
Ilkogretim Online 11 (3), 2012
52012
İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME ÖĞRENCİLERİNİN BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNDEN YARARLANMA DÜZEYLERİ.
M Özmusul
Cukurova University Faculty of Education Journal 39, 2010
52010
School climate as a predictor of early school leavers
M Ozmusul
Croatian Journal of Education: Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje 18 (2 …, 2016
42016
The Unblocking Leadership for Effectiveness of Teachers as Knowledge Staff: A Theoretical Framework for School Management.
M Ozmusul
Universal Journal of Educational Research 3 (10), 757-773, 2015
42015
Equity index in the School systems of selected OECD Countries
M Ozmusul
Educational Research and Reviews 8 (18), 1722-1741, 2013
42013
Öğretmenlerin Mesleki Gelişimi: İrlanda, Litvanya ve Türkiye İncelemesi
M Ozmusul
New World Sciences Academy Education Sciences 6 (1), 394-405, 2011
4*2011
A contextual analysis of factors tend to be effective school system in Turkey
M Ozmusul
Procedia-Social and Behavioral Sciences 46, 2398-2402, 2012
32012
Şanlıurfa'da görev yapan okul müdürlerinin eğitim ve okul yönetimine yönelik görüşlerinin belirlenmesi
ME Usta, M Ozmusul
Journal of European Education 7 (1), 1-22, 2017
22017
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20